Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UPP w najnowszym rankingu Center for World University | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UPP w najnowszym rankingu Center for World University

W najnowszym Center for World University Rankings (CWUR), opublikowanym 13 maja 2024 r., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uznany został za drugą najlepszą uczelnię przyrodniczą w Polsce, plasując się w grupie 7,5 proc. najlepszych uczelni na świecie.  

 

 

Spośród 41 polskich szkół wyższych i instytutów badawczych uwzględnionych w rankingu CWUR, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zajmuje 29.  logo rankingu Center for World University miejsce i drugie - wśród uczelni przyrodniczych (po SGGW). Ogólna pozycja UPP wynosi 1570 na liście na blisko 21 tys. jednostek z całego świata, co lokuje Uczelnię w grupie 7,5 proc. najlepszych szkół wyższych na świecie. 

 

Metodologia rankingu Center for World University Rankings (CWUR) opiera się na ocenie jakości kształcenia, zatrudnienia absolwentów, jakości kadry naukowej oraz wyników badawczych uniwersytetów na całym świecie, bez polegania na ankietach i danych dostarczanych przez uczelnie. CWUR wykorzystuje obiektywne wskaźniki do oceny uczelni, podzielone na cztery obszary: edukacja oparta na sukcesie akademickim absolwentów uniwersytetu, mierzona względem wielkości uniwersytetu (25 proc.); zatrudnienie - oparte na zawodowym sukcesie absolwentów uniwersytetu, mierzonym względem wielkości uniwersytetu (25 proc.); kadra naukowa - mierzona liczbą członków kadry naukowej, którzy otrzymali najwyższe akademickie wyróżnienia (10 proc.); liczba publikacji naukowych (10 proc.); liczba publikacji naukowych pojawiających się w najważniejszych i najbardziej prestiżowych  czasopismach (10 proc.); liczba wysoko cytowanych publikacji (10 proc.).  

 

Szczegółowe informacje na temat rankingu można znaleźć na stronie https://cwur.org/2024.php  

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY