VI posiedzienie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

VI posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się 28 kwietnia 2021 r. Spotkanie prowadzone było w formie zdalnej.

 

 

Zgodnie z porządkiem obrad podjęte zostały kolejno uchwały w sprawie: Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zasad tworzenia programów studiów pierwszego  i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Potrzeba podjęcia uchwał wynikała z konieczności dostosowania regulacji do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz Statutu UPP,  jak i audytu dokumentów przeprowadzonego przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. 

 

W dalszej części posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wprowadzone zmiany o charakterze porządkowym i redakcyjnym wynikały z audytu dokumentów oraz doświadczeń dwóch lat funkcjonowania Szkoły.

 

Na zakończenie posiedzenia Rektor prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz przedstawił Senatorom plan dalszych prac nad nowelizacją Statutu UPP. 

 

Wszystkie podjęte uchwały dostępne są na stronie internetowej UPP w REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

 

Data aktualizacji: 
śr., 28/04/2021

Udostępnij ten artykuł