Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Webinaryjne spotkanie dla studentów z Afryki | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Webinaryjne spotkanie dla studentów z Afryki

W dniu 5 marca, z inicjatywy prof. dr. hab. Jean Diatta, pełnomocnika rektora do spraw Studentów z Afryki odbyło się kolejne spotkanie, tym razem w formie webinaryjnym, ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z pierwszego i drugiego roku studiów z Afryki.

 

 

Było to kolejne z cyklu spotkanie, po listopadowym oficjalnym powitaniu, poświęcone wymianie doświadczeń i przekazaniu studentom bieżących informacji o życiu i działaniach podejmowanych  na  Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Uczestnikom spotkania zaprezentowana została krótko i długoterminowa wizja rozwoju UPP oraz przedstawione zostały informacje dotyczące: programu Erasmus dla studentów obcokrajowców, studenckich zrzeszeń naukowych i sekcji sportowych, spraw związanych z pobytem oraz podsumowane zostały zajęcia zdalne.

 

W spotkaniu uczestniczyli miedzy innymi: Rektor UPP, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Prorektorzy: prof. dr hab. Piotr Goliński (Współpraca Międzynarodowa i Nauka) oraz prof. dr hab. Piotr Ślósarz (Studia), Dziekani, Prodziekani oraz Koordynatorzy anglojęzycznych programów studiów. Ponadto, szczegółowe informacje przedstawiły uczestnikom, panie Joanna Pietrzak (Dział Współpracy z Zagranicą), Monika Pennington (International Student Advisor) oraz Joanna Cybulska (Doctoral School Officer).

 

Trwające ponad 1,5 godziny spotkanie cieszyło się zainteresowani i zgromadziło przed ekranami 117 uczestników. Kolejne spotkanie przewidziane jest  9 kwietnia.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY