Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Święto Plonów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu: wspierając badania i edukację | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Święto Plonów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu: wspierając badania i edukację

Tradycyjne dożynki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu były podsumowaniem działalności prowadzonej przez Zakłady Doświadczalne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w bieżącym roku. Jednostki te są integralną częścią Uczelni i od samego początku odgrywają kluczową rolę w realizacji jej misji. 

 

 

Tegorocznymi gospodarzami uroczystości, które odbyły się 14 września br. w Złotnikach, były trzy zakłady doświadczalne: Technologii Produkcji Pasz i  Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu niesie wieniec dożynkowy  Akwakultury w Muchocinie, Uprawy Roli i Roślin oraz Żywienia Zwierząt w Gorzyniu. Dyrektorzy Zakładów przekazali na ręce rektora UPP prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza tradycyjny wieniec i chleb dożynkowy. Rektor dzieląc się z obecnym gośćmi chlebem, wyraził wdzięczności dla wszystkich dyrektorów i pracowników za ich zaangażowanie i pracę, jaką na co dzień wkładają w rozwój swoich Zakładów.  

 

Natomiast prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz, pełnomocnik rektora ds. zakładów doświadczalnych, podkreślił unikalność tych jednostek w skali kraju, a nawet i Europy jako wyróżnik UPP spośród innych uczelni, które nie mają tak ogromnego zaplecza do prowadzenia badań oraz wsparcia procesu kształcenia studentów i młodych naukowców. Prof. Adamowicz nie tylko podzielił się dotychczasowymi osiągnięciami, ale także zarysował ambitne plany na przyszłość. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z działalnością zakładów, które były gospodarzami dożynek. Dyrektorzy przestawili swoją aktywność i podzielili się doświadczeniami związanymi z pracą i badaniami prowadzonymi w swoich jednostkach.  

 

Dożynkom towarzyszyło przecięcie wstęgi z okazji oficjalnego oddania do użytku zmodernizowanego magazynu do przechowywania płodów rolnych. Stopniowe inwestycje realizowane w uczelnianych zakładach przyczyniają się utrzymania infrastruktury badawczej i gospodarczej na wysokim poziomie, a to przekłada się na najwyższą jakość wykonywanych prac.  

 

Udział w dożynkach wzięły władze rektorsko-dziekańskie, Małgorzata Gęsicka przedstawicielka Rady Uczelni, byli rektorzy, kanclerz i kwestor z zastępcami oraz dyrektorzy i pracownicy uczelnianych gospodarstw doświadczalnych.  

 

Oprawę artystyczną wydarzeniu zapewniła Kapela "Kotkowiacy" ze Zbąszynka, którą charakteryzuje oryginalność instrumentów muzycznych i bogaty repertuar muzyki folkloru ziem wielkopolski. 

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

rektor wraz z uczestnikami dożynek dynie na stogu siana wiązanki dożynkowe rektor oraz uczestnicy dożynek uczestnicy dożynek ​​​​​​​ uczestnicy dożynek ​​​​​​​ uczestnicy dożynek ​​​​​​​ rektor oraz uczestnicy dożynek dzielą się chlebem ​​​​​​​ rektor oraz uczestnicy dożynek dzielą się chlebem ​​​​​​​ chleb dożynkowy ​​​​​​​ zespół w tradycyjnych strojach ​​​​​​​ uczestnicy dożynek ​​​​​​​ Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego przecina biało-czerwoną wstęgę

WYDZIAŁY