Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Światowy Dzień Wody na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Światowy Dzień Wody na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

W dniu 23 marca 2021 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej odbyła się tradycyjna sesja naukowo-techniczna z okazji Światowego Dnia Wody. Organizatorami wydarzenia była Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej UPP oraz Towarzystwo Naukowe Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Obchody odbyły się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dra hab. Krzysztofa Szoszkiewicza, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.

 

 

 

Wydarzenie nie odbyłoby się bez wsparcia takich firm jak: Milex, Hawle, Kopras, Hydrowodkan, Biprowodmel, MatBet, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych  i Melioracyjnych. Po raz pierwszy był patronat medialny nad całymi obchodami, który objął portal drzewofranciszka.pl autorstwa Fundacji Zakłady Kórnickie. 

 

Z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną tegoroczna edycja wydarzenia pod hasłem: ,,Woda i zmiany klimatyczne. Czym woda jest dla Ciebie?’’ odbyła się w formie online. Uczestnictwo w niej było możliwe za pomocą platformy ZOOM oraz transmisji na kanale YouTube. Program obchodów Światowego Dnia Wody obejmował wiele ciekawych referatów wygłoszonych przez przedstawicieli świata nauki, jak i osoby związane z branżą wodną. Wśród prelegentów znaleźli się naukowcy z uczelni, takich jak: Politechnika Gdańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz oczywiście z naszej Alma Mater. Ciekawe wystąpienia mieli również przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz takich firm, jak: Aquanet, Milex, MPI, PHU HA-DWA-O, a także Hawle. Przerwy między referatami zostały także zagospodarowane, tym razem nie na kawę, ale na bardziej aktywne formy uczestnictwa. W ich trakcie odbyły się konkursy, podczas których zarówno studenci, jak i inni uczestnicy wydarzenia, mieli okazję zweryfikować swoją wiedzę związaną z szeroko rozumianą gospodarką wodną.

 

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Według formularza listy uczestników w wydarzeniu wzięło udział aż 400 osób!!! Co więcej, 213 osób stanowili studenci naszego Wydziału, natomiast pozostałą część uczniowie szkół średnich, przedstawiciele ośrodków akademickich, urzędów oraz firm związanych z inżynierią wodną.

 

Transmisję z wydarzenia na kanale YouTube obserwowało ponad 1700 osób. Liczymy, że przyszłoroczna edycja Światowego Dnia Wody na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu spotka się z jeszcze większym zainteresowaniem.

 

Komitet Organizacyjny Światowego Dnia Wody
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY