Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wielki sukces – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wielki sukces – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych

W dniach 26 – 27 marca 2021 roku, w trybie hybrydowym, na terenie kampusu Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych”. Została zorganizowana przez Wydział Leśny i Technologii Drewna oraz Sekcję Geomatyczną Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na czele Komitetu Organizacyjnego stanął mgr inż. Adrian Kasztelan. Konferencja została Dofinansowano z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Patronat honorowy nad Konferencją objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Andrzej Konieczny oraz Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej dr inż. Janusz Dawidziuk. Patronatem medialnym Konferencji zostali drewno.pl,  geoforum.pl oraz Wieści Akademickie UPP.

 

Gośćmi specjalnymi byli prof. dr inż. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz dr inż. Grzegorz Stępień Prorektor ds. Kształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie, którzy wygłosili wykłady inauguracyjne.

 

Do udziału w Konferencji zaproszeni zostali również partnerzy z firm Gispro Sp. z o.o., TPI Sp. z o.o., TAXUS IT Sp. z o.o. oraz Esri Polska Sp. z o.o. Prelegentami byli studenci oraz doktoranci ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W wydarzeniu wzięło udział 60 osób, co w obecnej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju uważane jest za ogromny sukces.

 

Nad poziomem merytorycznym Konferencji pieczę sprawował Komitet Naukowy, któremu przewodniczył Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP prof. dr hab. Piotr Łakomy. Nad organizacją Konferencji pieczę sprawował Komitet Organizacyjny w składzie Przewodniczący mgr inż. Adrian Kasztelan, Sekretarz inż. Rafał Borkowski, dr inż. Paweł Strzeliński, inż. Konstancja Aszendorf, inż. Karolina Duńska, Alicja Florek oraz Dawid Nowakowski.

 

Konferencja adresowana była do studentów oraz doktorantów, którzy w swoich badaniach wykorzystują szeroko pojęte narzędzia geoinformatyczne. Polemika skupiała się na dotychczasowych sukcesach uczestników w ich pracy naukowej oraz spojrzenia na współczesne trendy rozwoju w dziedzinie geomatyki, geodezji, teledetekcji i fotogrametrii, a także wykorzystywanych w tej sferze technologiach.

 

Po uroczystym rozpoczęciu Konferencji i wykładach inauguracyjnych otwarto sesje referatowe oraz posterową, które realizowano w pierwszym dniu wydarzenia. Drugi dzień konferencji to warsztaty, które zostały przeprowadzone przez pracowników naszego Wydziału oraz firmy partnerskie, w tym dniu wręczono również nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategorii referaty i postery.

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową OKN Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych http://www1.up.poznan.pl/konferencja-geomatyczna-upp/

 

Jeszcze raz dziękujemy Państwu za doskonałą współpracę, zaangażowanie oraz nieoceniony wkład merytoryczny i intelektualny w Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych”. Dziękujemy za dotychczasową i zapraszam do dalszej owocnej współpracy przy kolejnych edycjach wspomnianego wydarzenia.

 

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mgr inż. Adrian Kasztelan

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
inż. Rafał Borkowski

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY