Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wizyta delegacji z Uniwersytetu EL QUED w Algierii | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wizyta delegacji z Uniwersytetu EL QUED w Algierii

Wielką radość sprawia nam fakt, że współpraca międzynarodowa na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii naszego Uniwersytetu rozwija się tak dynamicznie. W ubiegłym tygodniu gościliśmy pięciu zagranicznych naukowców z Uniwersytetu ECHAHID HAMMA LAKHDAR UNIVERSITY – EL QUED w Algierii, którzy nie tylko prowadzili u nas interesujące wykłady ale również zapoznali się z możliwościami współpracy instytucjonalnej, jaką oferujemy.

 

 

Informowaliśmy już, że w ramach programu Erasmus+ Akcja KA107 „Mobilność edukacyjna” otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację mobilności  edukacyjnej z Uniwersytetem El Oued w Algierii. Zeszłotygodniowa wizyta (17 – 21 października) była okazją do spotkania przedstawicieli naszego Uniwersytetu tj. JM Rektora prof. dr hab. Krzysztofa Szoszkiewicza, Prodziekana ds. Studiów anglojęzycznych WROiB, prof. UPP dr hab. Joanny Zeyland, Pełnomocnika Rektora UPP ds. studentów zagranicznych prof. dr hab. Jean Diatta oraz Koordynatora wydziałowego programu Erasmus+ prof. UPP dr hab. Janetty Niemann z delegacją z Faculty of Natural and Life Sciences, University of El Qued, tj. Prof. Dr Mohammed Seghir NILI, Prof. Dr Touhami LANEZ,  Prof. assistant Ahmed GHANIA, Prof. Dr Smail MEHDA i Dr Mahfoud BABAOUSMAIL.

 

W 2018 roku, nasza uczelnia podpisała z Uniwersytetem El Qued w Algierii umowę o współpracy, a wizyta  była jednym z jej przejawów. Cieszymy się, że mieliśmy okazję spotkać się z przedstawicielami Uniwersytetu i podsumować dotychczasową współpracę oraz nakreślić plany jej zacieśnienia w przyszłości.

Kierujemy podziękowania do wszystkich pracowników naszego Uniwersytetu, którzy swoją obecnością i zaangażowaniem uświetnili wizytę.

 

prof. dr hab. Jean Diatta
prof. UPP dr hab. Janetta Niemann

WYDZIAŁY