Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wizyta Rektora Wyższej Szkoły Chemiiczno-Technologicznej w Pradze | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wizyta Rektora Wyższej Szkoły Chemiiczno-Technologicznej w Pradze

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 6 września br. gościł prof. Pavel Matějka, rektor Wyższej Szkoły Chemiczno-Technologicznej w Pradze (UCT), który przybył do Poznania, aby pogłębić współpracę z naszą Uczelnią.

 

 

W ciągu dnia odbyły się spotkania i prezentacje, które pozwoliły na bliższe zapoznanie się z możliwościami współpracy w różnych dziedzinach. Wizyta   rozpoczęła się od Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, gdzie prof. Henryk Jeleń, zaprezentował laboratorium Pracowni Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie oraz omówił możliwości współpracy. Następnie Rektor UCT odwiedził Katedrę Chemii na Wydziale Leśnictwa i Technologii Drewna. Kolejnym punktem programu była wizyta na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, podczas której prof. Jean Diatta, kierownik Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, zaprezentował realizowane projekty i możliwości wspólnych inicjatyw. Głównym punktem wizyty było spotkanie z władzami rektorskimi - prof. Krzysztofem Szoszkiewiczem i prof. Piotrem Golińskim oraz reprezentantami Wydziałów, którzy przedstawili swoje jednostki oraz potencjalne obszary współpracy. Na zakończenie Rektor UCT odwiedził Zakład Doświadczalny w Przybrodzie, gdzie zapoznał się z biogazownią oraz projektami prowadzonymi przez Pracownię Ekotechnologii UPP, które przedstawił dr inż. Jakub Mazurkiewicz. 

 

Wizyta Rektora UCT w Pradze na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu otworzyła drzwi do przyszłej współpracy naukowo-badawczej, wymiany w ramach programu Erasmus+ oraz rozwoju międzynarodowych relacji akademickich.

 

Wyższa Szkoła Chemiczno-Technologiczna w Pradze jest renomowaną uczelnią w Czechach, skupiającą się na chemii technicznej, technologiach chemicznych i biochemicznych, inżynierii materiałowej i chemicznej, chemii żywności oraz studiach środowiskowych. Obecnie UPP współpracuje z praską uczelnią przy realizacji projektu DETECT, którego liderem jest UCT Prague.

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

 

     

WYDZIAŁY