Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wręczenie medali im. prof. Tadeusza Vetulaniego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wręczenie medali im. prof. Tadeusza Vetulaniego

Podczas ceremonii nadania dyplomu honoris causa prof. dr. hab. Mathiasowi Z. Strowskiemu, która przypadała w 71. rocznicę śmierci prof. Tadeusza Vetulaniego, wręczone zostały Medale im. Profesora Tadeusza Vetulaniego. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane wybitnym naukowcom i praktykom zasłużonym w działaniach na rzecz szeroko pojętej bioróżnorodności, otrzymali: prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. Andrzej Falniowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Wilde z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Inicjatywa przyznawania medalu została podjęta w 2002 r.  na ówczesnym Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt (dzisiaj Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o  Uroczystość wręczenia medali prof. Tadeusza Vetulaniego Zwierzętach) dla uczczenia pamięci wybitnego uczonego Profesora Tadeusza Vetulaniego, biologa i zootechnika, prekursora badań nad bioróżnorodnością zwierząt gospodarskich.

W ubiegłym roku, dla uczczenia 70. rocznicy śmierci Profesora, podjęto starania dla wręczenia Medalu kolejnym wybitnym naukowcom i praktykom zasłużonym w działaniach na rzecz szeroko pojmowanej bioróżnorodności. Kapituła Medalu imienia Tadeusza Vetulaniego w składzie: prof. dr hab. Piotr Ślósarz (przewodniczący Kapituły), prof. dr hab. Zygmunt Vetulani (wiceprzewodniczący) oraz członkowie Kapituły w osobach profesorów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach - prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól, prof. dr hab. Izabela Szczerbal, prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, prof. dr hab. Piotr Tryjanowski oraz prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz przyznała medale trzem naukowcom. To prestiżowe wyróżnienie otrzymali:

Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – wybitny zootechnik, specjalistka z zakresu oceny i utrzymania zmienności genetycznej w małych populacjach zwierząt. Autorka i współautorka   programów hodowli zachowawczej dla rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz ochrony gatunków zwierząt zagrożonych lub konfliktowych (wilka, rysia, wydry, niedźwiedzia, żurawia i kormorana). Autorka europejskiej i krajowej strategii ochrony żubra (Bison bonasus) skutkującej powstaniem kilku nowych wolnych populacji tego gatunku. Pani Profesor pełni kierownicze funkcje w międzynarodowych organizacjach ochrony żubra. 

Wniosek w sprawie przyznania Medalu  został złożony przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Warszawie oraz Radę Naukową Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej.

Prof. dr hab. Andrzej Falniowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – wybitny malakolog, twórca licznych kolekcji naukowych ukazujących bioróżnorodność bezkręgowców. Autor wielu opisów nowych gatunków mięczaków oraz systematyki tej grupy taksonomicznej w kraju i za granicą. Autor unikalnego podręcznika zbioru i konserwacji zwierząt, propagator wiedzy o bioróżnorodności zwierząt. 

Wniosek w sprawie przyznania Medalu został złożony przez Radę Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prof. dr hab. Jerzy Wilde z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – wybitny apidolog, współtwórca cenionej linii hodowlanej w obrębie podgatunku Apis mellifera carnica. Uczony o wielkich zasługach badawczych i praktycznych dla ochrony bioróżnorodności pszczół i polepszania ich dobrostanu, współzałożyciel międzynarodowej sieci badawczej na rzecz zrównoważonej hodowli pszczół.

Wniosek w sprawie przyznania Medalu został złożony przez Radę Naukową Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

Fot. M.Szebiotko

 

Uroczystość wręczenia medali prof. Tadeusza Vetulaniego Uroczystość wręczenia medali prof. Tadeusza Vetulaniego Uroczystość wręczenia medali prof. Tadeusza Vetulaniego Uroczystość wręczenia medali prof. Tadeusza Vetulaniego ​​​​​​​

 

WYDZIAŁY