Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Współpraca Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP z Miastem Poznań dla zrównoważonego rozwoju | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Współpraca Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP z Miastem Poznań dla zrównoważonego rozwoju

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP kładzie nacisk na ścisłą współpracę z otoczeniem gospodarczym. Ten rozwój ma się odbywać poprzez powiązanie tematyki prowadzonych badań naukowych i programów kształcenia z realnymi potrzebami instytucji gospodarczych i jednostek samorządowych. W tym kontekście 19 stycznia br. podpisana została umowa z Miastem Poznań.

 

 

 

Umowa pomiędzy Wydziałem a Miastem Poznań, reprezentowanym przez pełnomocnika ds. terenów zieleni miejskiej Szymona Prymasa, obejmuje deklarację szerokiej współpracy poprzez podejmowanie wspólnych działań w  przedstawiciele Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP z Zarządu Zieleni Miejskiej podczas podpisywania umowy współpracy  zakresie wnioskowania i realizacji projektów badawczych oraz edukacyjnych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dodatkowo, planowane jest zaangażowanie w projekty inicjowane przez jedną ze stron, działania na rzecz innowacyjności i wdrożeń, konsultacje naukowe, doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne, ekspertyzy, wsparcie w realizacji rozpraw doktorskich i prac dyplomowych oraz wspieranie aktywności studenckiej. 

 

Umowa stanowi zobowiązanie obu stron do wspólnego dążenia do osiągnięcia dodatkowych wymiernych korzyści poprzez pełne wykorzystanie doświadczeń, wiedzy i potencjału w prowadzonej przez nie działalności. W ten sposób Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii i Miasto Poznań tworzą solidne fundamenty dla zrównoważonego rozwoju, integrując naukę, biznes i lokalną społeczność. 

 

Fot. ZZM

 

przedstawiciele Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP z Zarządu Zieleni Miejskiej podczas podpisywania umowy współpracy przedstawiciele Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP z Zarządu Zieleni Miejskiej podczas podpisywania umowy współpracy

WYDZIAŁY