Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu otwarty na współpracę z biznesem | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu otwarty na współpracę z biznesem

Pod koniec stycznia z inicjatywy dr hab. Barbary Stachowiak oraz prof. UPP dr hab. Joanny Kobus-Cisowskiej z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP, przy zaangażowaniu uczelnianego Biura Karier, Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Piotra Ślósarz podpisał umowy o współpracy z firmą Chr. Hansen Poland Sp. z o.o., którą reprezentował dyrektor handlowy Marcin  Kuprewicz  oraz Seneka Poland Sp. z o.o. – reprezentowaną przez prezesa zarządu Piotra Burę.

 

 

 

Chr. Hansen to wiodąca, globalna firma biotechnologiczna, która opracowuje i produkuje naturalne rozwiązania dla branży spożywczej, farmaceutycznej oraz rolnictwa.  Podpisujący porozumienie o współpracy - pzredstawiciele władz uzcelni, wydziału i partnera Jest  liderem na rynku kultur, w tym probiotycznych, enzymów, dodatków prozdrowotnych oraz pasz dla zwierząt i środków ochrony roślin.

Seneka Poland prowadzi działalność dotyczącą szeroko pojętej akwakultury, m.in. produkcję wysokiej jakości pasz i dodatków dla ryb oraz krewetek hodowlanych.

Podpisanie umów o współpracę finalizuje dotychczasowe działania prowadzone między firmami a Wydziałem Nauk o Żywności i Żywieniu, ale również otwiera nowe możliwości współdziałania z innymi Wydziałami. Warto nadmienić, iż w przypadku Chr. Hansen Poland Sp. z o.o. duże zasługi dla realizacji aktywności na rzecz Uczelni ma absolwent UPP Krzysztof Tomalik, obecnie pracownik w/w firmy. 

Spotkania stały się doskonałą okazją do dyskusji na temat jakości kształcenia przyszłych specjalistów oraz wdrażania inicjatyw rozwijania ich umiejętności praktycznych na bazie wiedzy i doświadczenia obu przedsiębiorstw.    

 

Sylwia Graja-Zwolińska
Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP

Fot. Sylwia Graja-Zwolińska

 

 

Podpisujący porozumienie o współpracy - pzredstawiciele władz uzcelni, wydziału i partnera Podpisujący porozumienie o współpracy - pzredstawiciele władz uzcelni, wydziału i partnera Podpisujący porozumienie o współpracy - pzredstawiciele władz uzcelni, wydziału i partnera Podpisujący porozumienie o współpracy - pzredstawiciele władz uzcelni, wydziału i partnera

 

WYDZIAŁY