Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XII Ogólnopolski Piknik Ekologiczny w Pobiedziskach z udziałem UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XII Ogólnopolski Piknik Ekologiczny w Pobiedziskach z udziałem UPP

W minioną sobotę, 11 czerwca br., odbył się już po raz trzynasty Ogólnopolski Piknik Ekologiczny w Pobiedziskach, który patronatem naukowym objął prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor UPP.  Uczelnia wspiera działania w zakresie edukacji ekologicznej od pierwszej edycji tego wydarzenia.

 

 

W tym roku strefę nauki przez zabawę i szereg atrakcji dla najmłodszych (m.in. krzyżówki, kolorowanki, zagadki, malowanie twarzy) przygotowały Panie z Centrum  Wsparcia i Rozwoju UPP: dr Magdalena Maćkowiak oraz dr Sylwia Graja-Zwolińska, które dzielnie wspierały studentki kierunków ekonomia i gospodarka przestrzenna. 

Obecni podczas pikniku rektor UPP oraz prof. dr hab. Bogdan Chojnicki  z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej w swoich wystąpieniach podkreślali rolę edukacji w kształtowaniu proekologicznej postawy społeczeństwa oraz zachęcali do zdobywania odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, który oferuje wiele atrakcyjnych przyszłościowych studiów na UPP.

Piknik corocznie organizowany jest w ramach projektu „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”, którego celem  jest zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz poprawę świadomości ekologicznej i zachowań wśród mieszkańców na bardziej przyjazne.

 

dr Sylwia Zwolińska-Graja 
Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP

 

WYDZIAŁY