Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXII Forum poznańskich Klubów Seniora w murach UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXII Forum poznańskich Klubów Seniora w murach UPP

W środę, 22 września w Biocentrum UPP odbyło się XXII Forum poznańskich Klubów Seniora, którego organizatorem było poznańskie Centrum Inicjatyw Senioralnych w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego UPP.

 

 

Forum adresowane jest do liderów/liderek lokalnych środowisk senioralnych i poznańskich klubów seniora. Na spotkania zapraszani są również ciekawi goście – przedstawiciele miejskich  instytucji  oraz organizacji pozarządowych. W XXII Forum byli to: Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów – Antoni Szczuciński, przedstawicielki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Ambasadorki I Akademii Liderów i Liderek, Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”, Poznańskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – Centrum PISOP oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

 

W pierwszym etapie Forum odbyła się część informacyjno-wykładowa. Ważną częścią spotkania były zorganizowane w drugiej części Forum rotacyjne rozmowy z organizatorami oraz przedstawicielami instytucji biorących udział w wydarzeniu. Kluby mogły uzyskać wiedzę na temat możliwości finansowania projektów i działań grup nieformalnych, w tym klubów seniora, ze środków Miasta Poznania. Zaprezentowana została również oferta dedykowana najstarszym mieszkankom i mieszkańcom Poznania, w tym oferta kształcenia ustawicznego prowadzonego w UPP, ze szczególnym uwzględnieniem oferty Przyrodniczego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Joanna Matuszak
Centrum Kształcenia Ustawicznego UPP

zdjęcia: Agnieszka Kurasz (CKU UPP) oraz Ewa Jańczak (CIS)

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY