Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zespół ds. adaptacji lasów komunalnych Miasta Poznania do zmian klimatycznych pod patronatem Rektora UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zespół ds. adaptacji lasów komunalnych Miasta Poznania do zmian klimatycznych pod patronatem Rektora UPP

Prezydent Miasta Poznania powołał Zespół ds. adaptacji lasów komunalnych Miasta Poznania do zmian klimatycznych, nad którym patronat honorowy objęli Senator Rzeczypospolitej Polskiej prof. UAM. dr hab. Jadwiga Rotnicka oraz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz.

 

 

W skład zespołu wchodzi szerokie grono specjalistów z kadr Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, których wiedza ma pozwolić na wypracowanie i  wdrożenie wieloletniego programu przygotowującego lasy do zachodzących zmian. Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w skład Zespołu wchodzą: dr inż. Paweł Strzeliński, który jest jednocześnie zastępcą przewodniczącego Zespołu, prof. UPP dr hab. inż. Bogdan Chojnicki, prof. dr hab. Piotr Goliński, prof. UPP  dr hab. Tomasz Kałuża, dr hab. inż. Daniel Liberacki, prof. UPP dr hab. Grzegorz Maciorowski, prof. UPP dr hab. Mariusz Sojka oraz prof. UPP dr hab. inż. Dorota Wrońska-Pilarek.

 

17 czerwca 2021 r  odbyło się spotkanie Zespołu, na którym poruszone zostały tematy związane ze strategią gospodarowania lasami miejskimi w warunkach zmian klimatycznych, czyli wyzwania stojące przed urządzaniem i hodowlą lasu. Prezentacje w tym zakresie przedstawili prof. dr hab. Roman Jaszczak oraz prof. UPP dr hab. inż. Janusz Szmyt z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Następnie prof. UPP dr hab. Andrzej Mazur przedstawił temat zagrożeń wynikających z nadmiernej ilości szkodników owadzich na zdrowotność drzewostanów.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY