Admin - blog

Wyniki konkursu w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0"

W wyniku przeprowadzonego w dniach 19 października – 30 listopada 2020 r. naboru złożono 33 wnioski konkursowe na łączną kwotę 1 313 388,00 PLN, przy alokacji środków przewidzianych na konkurs wynoszącej 834 000,000 PLN. Zgłoszenia zostały przesłane przez zespoły badawcze z czterech Wydziałów:

 

17 wniosków – Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,

10 wniosków – Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej,

5 wniosków – Wydział Leśny i Technologii Drewna,

1 wniosek – Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii.

Komunikat DZIAŁU PŁAC I STYPENDIÓW

Zgłoszenie to musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, dlatego jednostki, które zawierają umowy o dzieło z osobami spoza Uczelni muszą przekazać do Działu Płac i Stypendiów wypełniony formularz RUD w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:

-  zawierane są z pracownikiem UPP;

-  będą wykonywane na rzecz Uczelni, ale są zawarte z innym podmiotem,

Konkurs PAN dla doktorantów

Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie: http://poznan.pan.pl/).

Wnioski należy zgłaszać indywidualnie do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu, w terminie do 12 marca 2021 r. 

Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekt badawczy TANGO 5

Wnioski do konkursu TANGO 5 z uwagi na charakter naboru ciągłego należy składać w okresie od 01 lutego 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku z podziałem na 2 rundy.

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: paulina.jankowska@up.poznan.pl oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

 

Strony

Subskrybuj RSS - Admin - blog