Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Admin - blog | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Admin - blog

Szanowni Państwo

Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne ten rok jest wyjątkowy.

Po raz pierwszy Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok przyszło nam przeżywać inaczej. Często nawet z dala od naszych najbliższych. Bądźmy więc blisko siebie sercem i dzielmy się dobrym słowem.

 

W tym trudnym czasie życzę Państwu:

Wiary, która odmieni nasze serca,
Nadziei, że jutro będzie lepsze,
Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu.
Zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.
Wszystkiego najlepszego

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, że we wszystkich portierniach na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znajdują się książki kontroli utrzymania porządku i czystości obiektów.

Książki te służą do odnotowywania przez pracowników Uniwersytetu uwag dotyczących jakości sprzątania.

Jednocześnie informuje, że w portierniach znajdują się także szczegółowe zakresy czynności wykonywanych przez firmy sprzątające.

 

z poważaniem
Piotr Anioła
Kierownik AOG

Zaproszenie na szkolenia: Prace dyplomowe „zamawiane” i studia dualne - 11.12.2020 r. i 18.12.2020 r. (Projekt RID)

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w szczególności pełniących funkcje promotorów w procesie dyplomowania studentów, na szkolenia wewnętrzne on-line.

Komunikat informacyjny Inspektoratu BHPiOP nr 8

Uprzejmie informuję wszystkich pracowników, doktorantów i studentów o kolejnych obostrzeniach rządowych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Od 28.11.2020r. obowiązuje rozporządzenie rządu, które wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż jedna osoba.  

Komunikat Kwestury

W związku ze zbliżającym się końcem roku obrachunkowego, uprzejmie informuję,
iż termin przekazania do realizacji wszelkich zobowiązań finansowych Uczelni za 2020r.
(m. in. faktur, delegacji krajowych i zagranicznych, faktur potwierdzających udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, rozliczania zaliczek imiennych itp. ) upływa dnia

18.12.2020r.

 

Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje, o możliwości składania  wniosków o przyznanie stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się wybitnymi osiągnięciami w działalności naukowej.

O stypendium mogą ubiegać się doktoranci oraz nauczyciele akademiccy, którzy nie posiadają stopnia doktora lub posiadają stopień doktora, ale od uzyskania stopnia nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnieni w UPP.

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia przypomina

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia przypomina, że na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obowiązuje segregacja odpadów komunalnych. W tym celu w budynkach Uczelni zostały utworzone „punkty segregacji odpadów”. W miejscach tych ze specjalnie przygotowanych plakatów można dowiedzieć się jak prawidłowo segregować odpady komunalne.

Link do strony GOAP jak prawidłowo segregować odpady komunalne:

Strony

Subskrybuj RSS - Admin - blog

WYDZIAŁY