Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility dmik - blog | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dmik - blog

Zdalne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wychodząc naprzeciw aktualnym wyzwaniom władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podejmują działania zmierzające do  zapewnienia  ciągłości i sprawności  funkcjonowania uczelni. Jedną z nich była decyzja o organizacji zdalnego posiedzenia Senatu. Dzięki przygotowanym rozwiązaniom technicznym możliwe było sprawne przeprowadzenie głosowań nad poszczególnymi punktami porządku obrad. 

 

Sukcesy lekkoatletów UPP

Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce odbyły się w Łodzi w dniach 13-16 września. Naszą uczelnię reprezentowało pięciu zawodników w konkurencjach indywidualnych. Dopisała nam pogoda, a przede wszystkim wyniki sportowe.

Amadeusz Zdrojewski w biegu na 400 m. w klasyfikacji generalnej zajął 4 miejsce, natomiast w klasyfikacji uczelni Społeczno-Ekonomicznych 1 miejsce, uzyskując wynik 47,58 s. Amadeusz stanął na trzecim stopniu podium w klasyfikacji AZS.

Piotr Kowalski w skoku w dal zajął 1 miejsce w typie uczelni Społeczno-Ekonomicznych.

Streaming online - kondycja i kierunki rozwoju kultury studenckiej oraz motywy uczestnictwa studentów w kulturze

Centrum Kultury Studenckiej UPP wzięło udział w ogólnopolskich badaniach na temat kondycji i kierunków rozwoju kultury studenckiej oraz motywów uczestnictwa studentów w kulturze.

Efekt badań, spotkań i dyskusji zaprezentują studenci UMCS, zaangażowani w działalność Chatki Żaka podczas  streamingu online  który odbędzie się 26 listopada o godz. 11.00

 

Naukowcy z wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach laureatami Nagrody Naukowej PAN

Wieloletnia współpraca pomiędzy pracownikami Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  doceniona przez Polską Akademię Nauk (PAN).

 

III Ogólnopolska Konferencja „Biotechnologia niejedno ma imię”

21 listopada 2020 r. odbyła się już III Ogólnopolska Konferencja “Biotechnologia niejedno ma imię”. W tym roku z powodu panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej spotkaliśmy się poprzez platformę Zoom. Konferencję można było również obserwować w transmisji w mediach społecznościowych na profilu Facebook (https://www.facebook.com/IOKBNMI). Tematyka konferencji obejmowała szeroko pojętą biotechnologię, biologię, medycynę, inżynierię biomedyczną, rolnictwo, technologię żywności i nauki pokrewne.

Studentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP zwycieżczynią sesji podczas Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych

19 listopada 2020 roku odbyła się XXV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, której organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Podczas konferencji, która ze względu na obecną sytuację epidemiczną zrealizowana została w formie zdalnej, członkowie studenckich kół naukowych mieli okazję zaprezentować efekty swoich prac w formie referatów i posterów.

 

Do Tatrzańskiego Parku Narodowego po naukę i inspiracje

„Przez trzy październikowe tygodnie miałam okazję przyglądać się pracy Działu Edukacji w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ze względu na epidemię mogłam zobaczyć Tatry bez turystów, ale co najważniejsze przyjrzeć się pracy jednego z najlepszych zespołów edukatorów przyrodniczych w kraju” – opowiada o swoim stażu dr inż. Anna Wierzbicka z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP.

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nagrodzeni w konkursach OPUS 19 I PRELUDIUM 19

Narodowe Centrum Nauki już po raz dziewiętnasty ogłosiło wyniki swoich czołowych konkursów OPUS i PRELUDIUM. Na projekty realizowane w ramach badań podstawowych polscy badacze otrzymają ponad 487 mln zł.  Na listach rankingowych znalazło się siedmiu naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Powitalne spotkanie dla studentów z Afryki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest coraz częściej wybierany przez studentów zagranicznych. Obecnie w murach UPP studiuje ponad 320 cudzoziemców z niemalże 30 krajów. W tym roku najliczniej reprezentowana jest grupa studentów pochodząca z Afryki. Na studia na UPP zdecydowała się młodzież m.in. z takich krajów jak: Algieria, Kamerun, Egipt, Etiopia, Ghana, Maroko, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Tunezji i Zimbabwe.

III Ogólnopolska Konferencja "Biotechnologia niejedno ma imię"

Konferencja ma na celu przedstawienie biotechnologii jako interdyscyplinarnej nauki mającej różnorodne zastosowania w gospodarce.Ma być takze przestrzenią do wymiany myśli i spostrzeżeń wśród studentów biotechnologii i kierunków z nią związanych. 

Konferencja skierowana jest do studentów biotechnologii i innych kierunków, na których elementy biotechnologii mają zastosowanie (technologia żywności, medycyna, gospodarka wodna, archeologia, kryminalistyka).

Projekt SmartAgriHubs dołączył do inicjatywy Parlamentu Europejskiego

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest koordynatorem jednego z flagowych eksperymentów innowacyjnych oraz pełni rolę Centrum Kompetencji w powstającym Hubie Innowacji Cyfrowych dla rolnictwa (Ag DIH) w projekcie SmartAgriHubs.  „Jak w większości sektorach gospodarki również i w tym obszarze zauważalny jest brak balansu w zakresie dostępności stanowisk kierowniczych oraz przedsiębiorczości cyfrowej ze względu na płeć. Ukazują to raporty Komisji Europejskiej np. „Women in the digital age” (2016)” – tłumaczy dr inż. Tomasz Wojciechowski.

Rektor UPP zastępcą Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych oraz członkiem Komisji ds. Nauki KRASP

Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni.  Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych zrzesza rektorów ośmiu uczelni: Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w

„Certyfikat" jakości owoców z Przybrody

 

Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda w 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, uzyskało Certyfikat Integrowanej Produkcji z tegorocznych zbiorów jabłek. Jest to kolejne potwierdzenie wysokiej jakości owoców produkowanych w tutejszym sadzie.

Całą procedurę certyfikacji przeprowadza i kontroluje niezależna firma SGS Polska Sp. z o. o.

Młodzi badacze wyróżnieni nagrodą JM Rektora UPP

 „Intencją ustanowienia nagrody jest wspieranie gromadzenia osiągnięć do ewaluacji dyscyplin wiodących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i premiowanie udziału w tym procesie młodej kadry naukowej naszej Uczelni  (w wieku do 35 lat na dzień 31.12.2019 r.)” – tłumaczy prof. dr hab. Piotr Goliński. „Kryterium uzyskania nagrody było opublikowanie w 2019 roku oryginalnej pracy twórczej w prestiżowym czasopiśmie naukowym umieszczonym na liście MNiSW o najwyższej punktacji oraz z największym udziałem jednostkowym kandydata” - dodaje.

Strony

Subskrybuj RSS - dmik - blog

WYDZIAŁY