Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Krzysztof Gmerek - blog | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Krzysztof Gmerek - blog

Oferta współpracy dla firm z branży ICT

Francuski instytut badawczy, zajmujący się epidemiologią chorób układu krążenia poszukuje do konsorcjum partnera, który byłby odpowiedzialny za opracowanie narzędzia cyfrowego. Wniosek będzie składany do konkursu: Towards a holistic support to children and adolescents’ health and care provisions in an increasingly digital society (HORIZON-HLTH-2024-STAYHLTH-01-02-two-stage). Szczegółowych informacji na temat oferty udziela konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego p. Agnieszka Korpal

BIO USA 2023 okazją do spotkań z koreańskimi startupami z branży medycznej

W dniach 5-8 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne, hybrydowe wydarzenie matchmakingowe skierowane do przedsiębiorców i naukowców działających w obszarze medycyny, chcących pozyskać partnerów do realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć. Koreańskie firmy biorące udział w wydarzeniu: CellBion, Galux, IMB Dx, Inc., PB Immune Therapeutics, INIBEC Co., Ltd, HysenseBio oraz Seoul National University R&DB Foundation. Wszystkich zainteresowanych spotkaniem zapraszam do kontaktu z konsultantką Enterprise Europe Network p. Sarą Tabor-Osińską

Dzień informacyjny na temat konkursów ogłaszanych w ramach klastra 1

W dniu 1 czerwca br. Komisja Europejska organizuje Horizon Europe info day - Cluster 1 Health. Podczas wydarzenia uczestnicy poznają dokładne tematy nadchodzących konkursów, a także dowiedzą się, jakie są priorytety KE w tym zakresie. Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do konkursów o tematyce medycznej zapraszam do udziału w wydarzeniu. Rejestracja

Debata pt. "Nie czy, ale jak sztuczna inteligencja zmieni oblicze edukacji"

Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Technopark Pomerania zapraszają na debatę pt. "Nie czy, ale jak sztuczna inteligencja zmieni oblicze edukacji". Transmisja zostanie przeprowadzona w dniu 20 czerwca br., w godz. 12:00-13:00 za pośrednictwem mediów US

Największe wydarzenie B+R w Polsce

Sieć Badawcza Łukasiewicz zaprasza na 3. Edycję Innovatorium Łukasiewicza. To forum spotkania nauki i biznesu z udziałem kluczowych menadżerów, naukowców, inżynierów, przedstawicieli uczelni oraz administracji publicznej, ekspertów w zakresie finansowania projektów B+R, gości z zagranicznych ośrodków badawczych i mediów. Szczegóły oraz rejestracja

Webinar: Miliony na badania z grantami ERC

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT zaprasza naukowców zainteresowanych pozyskaniem grantu ERC na szkolenie online, które odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. Uczestnicy zapoznają się z rodzajami grantów, wymogami formalnymi i inicjatywą ERC Mentoring Initiative. Poprowadzi je p. Agnieszka Korpal, a gościem będzie dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula, laureatka prestiżowego grantu ERC. Szczegóły oraz rejestracja

Konkurs Twinning już otwarty!

Do dnia 28 września 2023 r. można aplikować do konkursu Twinning w ramach Horyzontu Europa. Celem Twinningu jest wzmocnienie działań związanych z budowaniem sieci współpracy pomiędzy instytucjami z krajów wideningowych (m.in. Polska), a wiodącymi jednostkami naukowymi. Beneficjenci tego konkursu mają podnieść profil badawczy swojej instytucji, poprawić rozwój pracowników ze szczególnym naciskiem na wzmocnienie umiejętności administracyjnych i zarządczych związanych z realizacją projektów międzynarodowych. Szczegółowych informacji udziela p.

Austrian World Summit 2023 okazją do spotkań B2B z zakresu ochrony środowiska

W dniach 16-17 maja 2023 r. odbędzie się bezpłatne, hybrydowe wydarzenie matchmakingowe, towarzyszące konferencji  Austrian World Summit. Spotkania poświęcone będą tematyce m.in.: zmian klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym i zielonych miast. Będzie to wyjątkowa okazja dla wszystkich przedsiębiorców i naukowców działających w tym obszarze do pozyskania Partnerów do realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć.

Konferencja "Open Science - from policy to practice"

W dniach 16-17 maja 2023 r. w Sztokholmie odbędzie się konferencja „Open Science - from policy to practice”, podczas której omówione zostaną perspektywy kształtowania i wdrażania Otwartej Nauki w celu wymiany wiedzy i podzielenia się najlepszymi praktykami w taki sposób, aby przyczyniło się to do wzmocnienia zrównoważonej przyszłości i demokracji w UE i poza nią. Więcej o konferencji oraz możliwość rejestracji

Międzynarodowa giełda kooperacyjna: GreenTech 2023

W dniach 22-26 maja 2023 r. w ramach 4. edycji wystawy i konferencji Green Energy & Sustainability w Zalaegerszeg na Węgrzech odbędzie się hybrydowe wydarzenie networkingowe. Impreza skierowana jest do naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem nowych kontaktów biznesowych w takich branżach jak m.in.: energia, motoryzacja, zielony transport, gospodarka odpadami, energia wodorowa. Szczegółowych informacji na ten temat udziela konsultantka Enterprise Europe Network p.

Naukowcy potrzebują wsparcia instytucji w praktykowaniu otwartej nauki

„Nawet jeśli indywidualni naukowcy i grupy badawcze zdecydują się na większą otwartość, nadal mogą napotkać przeszkody instytucjonalne. Organizacje muszą zatem zachęcać naukowców do tworzenia inkluzywnych, zróżnicowanych grup badawczych, które ułatwiają prawdziwie interdyscyplinarną pracę, usuwają przeszkody na drodze do współpracy i wspierają środowisko, w którym badacze dzielą się wiedzą i są szkoleni w zakresie otwartej nauki jako naczelnej zasady.”

Rozwój Repozytorium Otwartych Danych RepOD

Już 440 zbiorów udostępnili w Repozytorium Otwartych Danych RepOD badacze i badaczki z różnych instytucji naukowych w Polsce. Pliki z danymi zostały pobrane ponad 65 000 razy. Od stycznia tego roku zasoby repozytorium powiększyły się o 120 zbiorów danych, spośród których wiele opracowanych zostało w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Konferencja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Przyszłość to dane

18 kwietnia 2023 r. odbędzie się konferencja na temat otwartych danych, której celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat kluczowych zagadnień dotyczących danych, w tym zarządzania danymi w Polsce, wymiany danych i udostępniania ich w sposób otwarty, ponownego wykorzystywania danych w innowacyjnych produktach i usługach, a także bezpieczeństwa danych. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego jest partnerem społecznościowym wydarzenia.

Strony

Subskrybuj RSS - Krzysztof Gmerek - blog

WYDZIAŁY