Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nieruchomości - blog | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nieruchomości - blog

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w Muchocinie

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY TECHNOLOGII PRODUKCJI PASZ I AKWAKULTURY W MUCHOCINIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

LOKALIZACJA: Województwo Wielkopolskie, gm. Międzychód, obręb Muchocin:

- grunty orne na działkach o numerach ewidencyjnych: 426, 16/32, 73/4, 33/5, 26/3, 28, 47, o łącznej powierzchni 113,4100 ha;

- trwałe użytki zielone (TUZ) na działkach o numerach ewidencyjnych: 46/1, 46/3, 46/4, o łącznej powierzchni 48,1500 ha.

Ogródki działkowe w m. Złotniki

Dział Gospodarowania Nieruchomościami informuje, że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dysponuje wolnymi ogródkami działkowymi w m. Złotniki, które zgodnie z Zarządzeniem nr 75/2013 Rektora  UPP z dnia 23 maja 2013r. mogą być wydzierżawiane pracownikom lub emerytom Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Ogródki działkowe są wydzierżawiane na zasadzie pierwszeństwa kolejności zgłoszeń i wolnych ogródków działowych.

Bliższych  informacji   w sprawie dzierżawy udziela:

Postępowanie na wybór najemcy pomieszczeń usługowych o pow. 75,6 m2

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta  - ul. Piątkowska 94, pow. 75,6 m2” należy składać w terminie do 20.02.2023 roku do godz. 14:00 w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pok. 405
i 406.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załączniku do ogłoszenia
oraz udzielane są pod numerem telefonu: (61) 8466155.

Postępowanie na wybór najemcy pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinet lekarski o łącznej powierzchni 49,0 m2

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta - gabinet lekarski” należy składać w terminie do 20.02.2023 roku do godz. 14:00 w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pok. 405 i 406.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załączniku do ogłoszenia oraz udzielane są pod numerem telefonu: (61) 8466155.

Postępowanie na wybór dzierżawcy gruntu przy ul. Wołyńskiej/Wojska Polskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na parking o powierzchni 2000,00 m2

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta na wybór dzierżawcy gruntu o pow. 2000,0 m2 należy składać w terminie do 20.02.2023 roku do godz. 14:00 w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pok. 405 i 406.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załączniku do ogłoszenia
oraz udzielane są pod numerem telefonu: (61) 8466155.

Postępowanie na wybór najemcy pomieszczeń usługowych o pow. 453,2 m2

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta – ul. Piątkowska 94, pow. 453,2 m2” należy składać w terminie do 20.02.2023 roku do godz. 14:00 w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pok. 405 i 406.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załączniku do ogłoszenia
oraz udzielane są pod numerem telefonu: (61) 8466155.

Postępowanie na wybór najemcy pomieszczeń usługowych o pow. 94,6 m2

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta – ul. Piątkowska 94, pow. 94,6 m2” należy składać w terminie do 20.02.2023 roku do godz. 14:00 w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pok. 405 i 406.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załączniku do ogłoszenia
oraz udzielane są pod numerem telefonu: (61) 8466155.

Postępowanie na wybór najemcy pomieszczeń o łącznej powierzchni 165,0 m2

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta – ul. Szydłowska 50” należy składać w terminie do 20.02.2023 roku do godz. 14:00 w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pok. 405 i 406.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załączniku do ogłoszenia
oraz udzielane są pod numerem telefonu: (61) 8466155.

Postępowanie na wybór najemcy pomieszczeń o pow. 405,0 m2

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta – ul. Botaniczna 1” należy składać w terminie do 20.02.2023 roku do godz. 14:00 w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pok. 405 i 406.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załączniku do ogłoszenia
oraz udzielane są pod numerem telefonu: (61) 8466155.

Postępowanie na wybór najemcy pomieszczeń o łącznej powierzchni 67,0 m2 zlokalizowanych na XI piętrze w budynku Domu Studenckiego „JURAND”

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór najemcy pomieszczeń o łącznej powierzchni 67,0 m2 zlokalizowanych na XI piętrze w budynku Domu Studenckiego „JURAND” przy ul. Piątkowskiej 94 A w Poznaniu.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta – DS JURAND” należy składać w terminie do 20.02.2023 roku do godz. 14:00 w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pok. 405 i 406.

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym na wyłonienie dzierżawcy odkrytych kortów tenisowych na tyłach Kolegium Rungegeo przy ul. Wojska Polskiego 52 w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór dzierżawcy odkrytych kortów tenisowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zlokalizowanych na tyłach Kolegium Rungego przy ul. Wojska Polskiego 52 w Poznaniu.

Postępowanie dotyczące dzierżawy gruntów przeznaczonych pod budowę instalacji fotowoltaicznych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu informuje o prowadzonym postępowaniu dotyczącym dzierżawy gruntów przeznaczonych pod budowę instalacji fotowoltaicznych. Bliższe informacje dostępne są w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami, tel. (61) 8466149.

Postępowanie ofertowe na wyłonienie dzierżawcy gruntu przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na parking

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu
na wybór dzierżawcy gruntu przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na parking o powierzchni 3300,00 m2.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta na wybór dzierżawcy gruntu o pow. 3300,0 m2 należy składać w terminie do 16.12.2022 roku do godz. 14:00 w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pok. 405 i 406.

Postępowanie na wybór najemcy pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinet lekarski o łącznej powierzchni 49,0 m2

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór najemcy pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinet lekarski o łącznej powierzchni 49,0 m2w budynku domu studenckiego Sadyba zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego 85 w Poznaniu.

Strony

Subskrybuj RSS - Nieruchomości - blog

WYDZIAŁY