Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I DORADCZA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I DORADCZA

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest uczelnią otwartą na potrzeby regionu-Wielkopolski, Polski i Unii Europejskiej. Praktyczne wyniki badań to nie tylko publikacje czy uzyskane patenty, lecz także udział w konferencjach, seminariach, festiwalach nauki i sztuki. Prezentowane są osiągniecia Uniwersytetu na różnego rodzaju targach międzynarodowych, krajowych i wystawach. O rosnącym zainteresowaniu jednostek gospodarczych i osób fizycznych wynikami badań naukowych świadczą zlecenia na realizację różnego typu badań, ekspertyz, opinii i ocen.

 

Na wszystkich wydziałach, a także w jednostkach ogólnouczelnianych prowadzona jest działalność usługowa i doradcza. Uczelnia ma możliwość realizacji zleconych prac badawczych w laboratoriach, szklarniach i zakładach doświadczalnych. Do dyspozycji są zbiory Biblioteki Głównej.

 

Wszystkie jednostki naukowo-dydaktyczne UP oferują liczne usługi, m.in.:

 • ekspertyzy,
 • badania techniczne i eksploatacyjne, opinie,
 • usługi analityczne i badawcze,
 • nowe technologie w skali półtechnicznej,
 • przygotowanie procesów biotechnologicznych,
 • kursy dokształcające, konsultacje, szkolenia,
 • doradztwo w transformacji branży zbożowej,
 • opracowywania nowych technologii w skali półtechnicznej,
 • analizę produktów spożywczych i zanieczyszczeń środowiska (HPLC i CC),
 • analizę mikrobiologiczną żywności i środowiska,
 • analizy potrzeb informacyjnych instytucji lub firm,
 • wykorzystanie metod chromatograficznych, spektrometrii mas, innych metod spektralnych, metod elektroforetycznych i immunochemicznych do oceny surowców półproduktów i produktów końcowych,
 • wykrywanie mutacji genowych i ocenę ich wpływu na cechy użytkowe zwierząt,
 • ocenę sposobu żywienia, skażenia diety i stanu odżywiania różnych grup ludności w aspekcie prewencji chorób dietozależnych,
 • raporty problemowe, programy rozwoju i biznesplany,
 • badania rynkowe na podstawie opinii publicznej,
 • prowadzenie badań rejestracyjnej środków ochrony roślin,
 • prowadzenie badań nad organizmami modyfikowanymi genetycznie (GMO),
 • doradztwo ekonomiczne i inne opracowania,
 • Ponadto Uczelnia oferuje różnorodne usługi poligraficzne introligatorskie, druki i oprawy we własnym Zakładzie Graficznym, wynajem sal na konferencje, sympozja oraz pokoi w domach studenckich i zakładach doświadczalnych.

Szczegółowe informacje na temat zakresu świadczonych usług i doradztwa znajdują sie na stronach www wydziałów.

WYDZIAŁY