Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PROMOCJE DOKTORSKIE I HABILITACYJNE | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PROMOCJE DOKTORSKIE I HABILITACYJNE

Stopnie i tytuły

2013

2014

2015

Razem w latach 2013-2015

Stopnie doktora uzyskane przez pracowników

19

16

16

51

Stopnie doktora nadane przez UPP

52

53

37

142

Stopnie doktora habilitowanego uzyskany przez pracowników

26

39

20

85

Stopnie doktora habilitowanego nadane przez UPP

25

32

17

74

Tytuły profesora

 

9

9

3

21

Mianowania na profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego

6

5

6

17

Mianowania na profesora zwyczajnego

3

5

6

14

WYDZIAŁY