Badania według tematów

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi szerokie badania naukowe i otwiera się na współpracę
z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Oferta jednostek naukowo badawczych jest bardzo szeroka
i zdywersyfikowana oraz dopasowana do wymogów i oczekiwań jakie stawia współczesna gospodarka, stawiająca na stałą, realizowaną w coraz większej skali kooperację nauki z biznesem.

 

WIODĄCE KIERUNKI BADAWCZE W UJĘCIU SYNTETYCZNYM:

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny