Badania według tematów

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi szerokie badania naukowe i otwiera się na współpracę
z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Oferta jednostek naukowo badawczych jest bardzo szeroka
i zdywersyfikowana oraz dopasowana do wymogów i oczekiwań jakie stawia współczesna gospodarka, stawiająca na stałą, realizowaną w coraz większej skali kooperację nauki z biznesem.

 

WIODĄCE KIERUNKI BADAWCZE W UJĘCIU SYNTETYCZNYM: