Biuro ds. Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych

DANE ADRESOWE

Biuro ds. Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych

ul. Wojska Polskiego 28
piętro IV, pok. nr 417
tel. +48-61-848-7799

PRACOWNICY

mgr inż. Tomasz Napierała
stanowisko: Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 0-61 848-7799
email: napietom@up.poznan.pl
email: tomasz.napierala@up.poznan.pl

mgr inż. Tomasz Napierała
stanowisko: Administrator Bezpieczeństwa Informacji
tel. 0-61 848-7799
email: napietom@up.poznan.pl
email: tomasz.napierala@up.poznan.pl

 

Kazimierz Skorniak

Stanowisko Pracy ds. Obronnych i Ochrony Cywilnej
stanowisko: Specjalista
tel. 0-61 848-7799

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny