Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy Pzp, zgodnie z art. 4d ust 1 pkt 1 - dla nauki

Informacje o postępowaniach „dla nauki i kultury”, niepodlegających przepisom ustawy PZP (na mocy art. 4 d), o których mowa w § 13 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UPP stanowiącego załącznik do zarządzenia 57/2016 Rektora UPP,

Subskrybuj RSS - Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy Pzp, zgodnie z art. 4d ust 1 pkt 1 - dla nauki