Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8

Informacje o postępowaniach niepodlegających przepisom ustawy PZP (na mocy art. 4 pkt 8), o których mowa w § 12 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UPP stanowiącego załącznik do zarządzenia 57/2016 Rektora UPP, za wyjątkiem postępowań „dla nauki i kultury”,

Subskrybuj RSS - Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP, zgodnie z art. 4 pkt 8