Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP

Informacje, o których mowa w art. 92 ustawy PZP

Sukcesywna dostawa standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego, pipet automatycznych, końcówek do pipet oraz szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – liczba części 2

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia składa się obecnie z 4 części.

a) część 1 – drobny sprzęt laboratoryjny i pipety (zgodnie z opisem w załączniku nr 2a do SIWZ)

b) część 2 –  szkło laboratoryjne (zgodnie z opisem w załączniku nr 2b do SIWZ)

c) część 3 – rękawiczki, igły, strzykawki, odzież jednorazowa (zgodnie z opisem w załączniku nr 2c do SIWZ)

Termin składania: 
pon., 2020-03-23
Subskrybuj RSS - Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP