Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne

Informacje o postępowaniach, o których mowa w rozdziale 6 ustawy PZP

Świadczenie usługi przeprowadzenia kursów z zakresu podnoszenia kompetencji językowych z języka angielskiego zakończonych egzaminem TELC i zdobyciem Certyfikatu TELC na poziomie B2, zgodnie z zakresem merytorycznym projektów.

Świadczenie usługi przeprowadzenia kursów z zakresu podnoszenia kompetencji językowych z języka angielskiego zakończonych egzaminem TELC i zdobyciem Certyfikatu TELC na poziomie B2, zgodnie z zakresem merytorycznym projektów pt. „Technologia Drewna – inżynierskie dualne studia praktyczne na WTD na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu” oraz Żywienie zwierząt - nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”.

Termin składania: 
pon., 2020-10-05
To event remaining 6 days

Świadczenieusługi przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego kadry administracyjnej i zarządczej Uczelni zgodnie z zakresem merytorycznym projektów

Świadczenie usługi przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego kadry administracyjnej i zarządczej uczelni zgodnie z zakresem merytorycznym projektów pn. “Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” oraz “Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski”.

Świadczenie usługi przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawnych podstaw funkcjonowania uczelni zgodnie z zakresem merytorycznym projektów - liczba części 6.

Świadczenie usługi przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawnych podstaw funkcjonowania uczelni zgodnie z zakresem merytorycznym projektów pn. “Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” oraz “Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski” - liczba części 6.

Świadczenie usługi przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego kadry administracyjnej i zarządczej uczelni zgodnie z zakresem merytorycznym projektów

Świadczenie usługi przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego kadry administracyjnej i zarządczej uczelni zgodnie z zakresem merytorycznym projektów pn. “Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” oraz “Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski”.

Termin składania: 
pon., 2020-08-24

Strony

Subskrybuj RSS - Ogłoszenia i wyniki usługi społeczne

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny