Biuro Kwestora

Dane adresowe

Biuro Kwestora

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

email: kwestura@up.poznan.pl

Pracownicy

KWESTOR

Z-ca Kanclerza ds. finansowych

mgr Karolina Prałat

tel. 61 848 7032

e-mail: karolina.pralat@up.poznan.pl

 

Z-ca Kwestora

mgr Beata Matuszyńska

tel. 61 848 7039

e-mail: beata.matuszynska@up.poznan.pl

 

Z-ca Kwestora ds. Budżetowania i Analiz Finansowych

mgr inż. Łukasz Wiatr

tel. 61 848-7528

e-mail: lukasz.wiatr@up.poznan.pl,

 

Analityk Finansowy

mgr Agata Leśniewska

tel. 61 848-7528

e-mail: agata.lesniewska@up.poznan.pl,