Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Blog | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Blog

IV Międzynarodowa Konferencja pt. „Ecological and Environmental Engineering”

Celem konferencji będzie prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii ekologicznej i środowiskowej, realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i gospodarki o obiegu zamkniętym, zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatu, toksykologii i oceny ryzyka dla środowiska oraz geoinformacji i teledetekcji.

Nowoczesne zarządzanie gospodarką leśną w świetle założeń Europejskiego Zielonego Ładu (X Konferencja Ekonomiczno-Leśna)

Celem koonferencji jest m.in. zaprezentowanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście gospodarki leśnej obecnie realizowanej w Polsce ze wskazaniem kierunków jej udoskonalania; wymiana doświadczeń i poglądów na temat innowacyjnych instrumentów i technik skutecznego zarządzania gospodarką leśną w warunkach zmieniającego się paradygmatu interakcji człowieka ze środowiskiem; przybliżenie słuchaczom istoty funkcjonowania wielofunkcyjnej gospodarki leśnej ze wskazaniem jej roli w kształtowaniu procesu zwiększania bioróżnorodności ekosystemów leśnych; dyskusja nad sposobami komunikacji społecznej w zakresie promowania polskiego modelu leśnictwa w implikacji z założeniami europejskiego Zielonego Ładu.

Konferencja Naukowa nt.: „Mięso i jego przyszłość w erze zrównoważonego rozwoju”

Konferencja jest organizowana z okazji Jubileuszu 70-lecia Katedry Technologii Mięsa, a jej celem jest prezentacja i dyskusja najnowszych prac obejmujących problematykę doskonalenia jakości mięsa jako źródła bioaktywnych związków, innowacji w produkcji mięsa i technologiach przetwórczych jak również wyposażenia technicznego zakładów oraz autentyczności produktów mięsnych.

IX Konferencja Naukowo-Techniczna pn. "Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji"

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii środowiska, energetyki oraz geodezji realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dylematy Nauki o Żywieniu Człowieka – Dziś i Jutro pn. „Żywienie a zdrowie kobiet”

W ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Dylematy Nauki o Żywieniu Dziś i Jutro, wspólnie ze światowej sławy ekspertami, podjęta zostanie dyskusja związana z określeniem potrzeb żywieniowych warunkujących wysoką jakość życia i zdrowie współczesnej kobiety.

XVII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne pt. "Optymalizacja żywienia w dobie kryzysu energetycznego i klimatycznego"

Celem konferencji jest przedstawienie i popularyzacja innowacyjnych systemów hodowlanych, żywieniowych i profilaktyki weterynaryjnej w sytuacji zauważalnych zmian klimatycznych i światowego kryzysu energetycznego.

II Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich "O Kryształowego Siewcę" Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Już 1 i 2 kwietnia 2023 Poznań stanie się stolicą najpiękniejszych tradycji tanecznych, a wszystko to za sprawą II Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich „O Kryształowego Siewcę” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tancerze z całej Polski przyjadą walczyć o najwyższe trofea i nagrody. Spragnionych tańca na żywo zapraszamy do Centrum Kultury Fizycznej przy ul. Dojazd 7 w Poznaniu – wstęp wolny. Dla wszystkich, którzy nie będą mogli osobiście się pojawić, organizatorzy przygotowali transmisję on-line, która dostępna będzie za pośrednictwem kanału YouTube UPP. 

Uzupełnienie zbioru Prof. dra hab. Damiana Józefiaka

W dniu dzisiejszym została opublikowana praca pt. "Black Soldier Fly Larva Fat in Broiler Chicken Diets Affects Breast Meat Quality”, stanowiąca powiązaną publikację ze zbiorem 'The effect of Hermetia illucens larvae fat inclusion to broiler chicken diets’ on breast meat qualit', autorstwa Pana Prof. dr. hab. Damiana Józefiaka.

Seminarium poświęcone Światowemu Dniu Wody pod hasłem: "Przyspieszenia zmian - bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie"

Celem seminarium jest stworzenie platformy do dyskusji i poszukiwania rozwiązań problemów związanych z zasobami wodnymi w naszym kraju. 

Oferta współpracy w obszarze bezpieczeństwa pojazdów i infrastruktury

Transpolis, światowej klasy francuskie centrum innowacji i rozwoju w dziedzinie bezpiecznych i zrównoważonych pojazdów i infrastruktury, poszukuje partnerów przygotowujących wniosek do programu Horyzont Europa w konkursach z klastra 5 Klimat, energia, mobilność. Centrum posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu testów zderzeniowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w warunkach wirtualnych i rzeczywistych, jak również testów wytrzymałościowych, niezawodnościowych, eksploatacyjnych i standardowych.

Oferta współpracy dla firm związanych z branżą energetyczną

Francuska firma, główny gracz w dziedzinie elektronicznych systemów sterowania, elektroniki mocy i magazynowania energii, zainteresowana pracą nad systemami zarządzania bateriami (BMS), szczególnie w zakresie zastosowań i pojazdów drugiej generacji, redukcji wagi i objętości, zarządzania termicznego, poszukuje partnerów do wspólnego aplikowania w konkursach z programu Horyzont Europa z klastra 5 Klimat, energia, mobilność. Szczegółowych informacji na temat oferty udziela konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, p.

Webinar FAIR-IMPACT Open Call for Support

W dniu 27 marca 2023 r. o godz. 14:00 odbędzie się pierwszy z trzech zapowiedzianych wcześniej webinariów, który będzie dotyczył kwestii związanych z praktycznym zastosowaniem zasad FAIR w pracy naukowca oraz udzieli odpowiedzi na pytanie, jakie narzędzia FAIR są dla niej odpowiednie. Dzięki temu uczestnicy nauczą się, lub ulepszą, swoją praktykę we wprowadzaniu zasad FAIR. Więcej o webinarze i możliwość rejestracji.

Sympozjum „Towards a FAIRer World”

W dniu 29 marca 2023 r. odbędzie się sympozjum organizowane przez UNESCO oraz Committee on Data (CODATA) i World Data System (WDS), dwie organizacje działające przy Międzynarodowej Radzie Naukowej (International Science Council, ISC). Wydarzenie organizowane pod hasłem „Towards a FAIRer World” poświęcone będzie wdrażaniu rekomendacji UNESCO w zakresie otwartej nauki, w szczególności otwartych danych badawczych.

Minigranty migracyjne

Centrum Badań   Migracyjnych   na   Uniwersytecie   im.   Adama   Mickiewicza w Poznaniu zaprasza studentów, studentki, doktorantki i doktorantów, niedawnych absolwentów i absolwentki wszystkich uczelni i dyscyplin do aplikowania o finansowanie małych projektów badawczych dotyczących różnych aspektów zjawiska migracji. Szczególnie zachęcamy do składania wniosków dotyczących obszaru Poznania, Wielkopolski i/lub zachodnich regionów Polski.

Strony

Subskrybuj RSS - blogi

WYDZIAŁY