Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Blog | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Blog

IV Międzynarodowa Konferencja pt. „Ecological and Environmental Engineering”

Celem konferencji będzie prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii ekologicznej i środowiskowej, realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i gospodarki o obiegu zamkniętym, zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatu, toksykologii i oceny ryzyka dla środowiska oraz geoinformacji i teledetekcji.

Stan otwartej nauki w Polsce. Nowy raport OPI

Wyniki badania Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) wyraźnie wskazują na potrzebę stworzenia krajowej polityki otwartego dostępu. Podczas gdy publikowanie w otwartym dostępie jest już standardem prowadzenia badań, o tyle udostępnienie danych badawczych zgodnie z międzynarodowymi wymogami stanowi nadal wyzwanie. W Polsce wciąż mamy do czynienia z licznymi barierami prawnymi, infrastrukturalnymi i organizacyjnymi.

Kolejne datasety w naszej Kolekcji

Nasza Kolekcja w repozytorium RepOD wzbogaciła się o dwa kolejne datasety. Autorami pierwszego, pod nazwą Data Extraction Form for Systematic Literature Review (SLR): Challenges and Limitations of Remote Sensing Applications in Northern Peatlands: Present and Future Prospects są Panowie mgr Abdallah Yussuf Ali Abdelmajeed oraz prof. dr hab. inż. Radosław Juszczak.

Kolejne konkursy 2024 w Horyzoncie Europa

Pandemic preparedness and response: Host-pathogen interactions of infectious diseases with epidemic potential - celem projektu jest opracowywanie innowacyjnych szczepionek i inhibitorów wychwytu komórkowego wirusów, które pozwolą zwiększyć gotowość na wypadek pojawienia się epidemii lub pandemii. Maksymalny budżet projektu to aż 8 mln euro, a nabór otwarty jest do 11 kwietnia 2024 r.

Konkurs na najlepszy plakat "Wykorzystanie wody dla pokoju"

W ramach Światowego Dnia Wody, który odbędzie się 22 marca na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP, organizatorzy przygotowali KONKURS dla uczniów szkół średnich, którego celem jest przygotowanie ciekawego i oryginalnego plakatu. Hasłem przewodnim konkursu jest „WYKORZYSTANIE WODY DLA POKOJU”.

Spotkania informacyjne i szkolenia dla wnioskodawców NCN

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło kalendarz spotkań informacyjnych online, które będą prowadzone przez koordynatorów dyscyplin NCN w roku 2024. Spotkania przeznaczone są dla naukowców i doktorantów chcących składać wnioski w konkursach grantowych NCN. W trakcie szkoleń omawiane też będą zagadnienia związane z otwartą nauką – jak przygotować Plan Zarządzania Danymi.

Szkolenie stacjonarne: Horyzont Europa w pigułce - konkursy tematyczne

Szkolenie stacjonarne dla naukowców, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów zainteresowanych udziałem w programie Horyzont Europa finansującym badania i innowacje w ramach międzynarodowych konsorcjów. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in.: jakie są zasady uczestnictwa w Horyzoncie Europa, jak wyszukiwać konkursy, jak poruszać się po portalu Komisji Europejskiej - Funding & tender opportunities, z jakich elementów składa się wniosek, jakie są zasady kwalifikowalności wydatków.

Konkursy 2024 w Horyzoncie Europa

Copernicus for Security – celem projektu jest rozwój unijnego programu Copernicus poprzez wzrost jego wydajności, zasięgu oraz zakresu usług. Maksymalny budżet projektu to aż 4 mln euro, a nabór otwarty jest do 21 marca 2024 r. Więcej informacji udziela konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, p. Anna Przybysz, e-mail: Anna.Przybysz@zut.edu.pl

Raport Open Data Maturity 2023

Ukazał się raport dotyczący otwartych danych w rozumieniu informacji sektora publicznego udostępnianych bezwnioskowo, w sposób umożliwiający odbiorcy ich swobodne maszynowe przetwarzanie. W Polsce większość tego typu danych udostępnianych jest w serwisie dane.gov.pl. W rankingu Polska awansowała na 2. miejsce (z ubiegłorocznego miejsca 3.) i plasuje się za Francją, a przed Estonią. Raport opisuje dojrzałość europejskiego podejścia do otwartych danych, dokumentuje postępy 35 krajów europejskich w zakresie ich udostępniania i ponownego wykorzystywania.

Zasoby ukraińskie w Bibliotece Nauki

Serwis Biblioteka Nauki gromadzi już blisko 2 tysiące materiałów ukraińskojęzycznych, a ich liczba szybko rośnie – w 2023 roku przybyło blisko 400 tekstów. Dostępne są m.in. publikacje z czasopism wydawanych przez Narodową Akademię Nauk Ukrainy, "The International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings" oraz "The Encyclopedia Herald of Ukraine". Inne dostępne czasopisma to np.

Strony

Subskrybuj RSS - blogi

WYDZIAŁY