Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Blog | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Blog

IV Międzynarodowa Konferencja pt. „Ecological and Environmental Engineering”

Celem konferencji będzie prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii ekologicznej i środowiskowej, realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i gospodarki o obiegu zamkniętym, zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatu, toksykologii i oceny ryzyka dla środowiska oraz geoinformacji i teledetekcji.

Nowoczesne zarządzanie gospodarką leśną w świetle założeń Europejskiego Zielonego Ładu (X Konferencja Ekonomiczno-Leśna)

Celem koonferencji jest m.in. zaprezentowanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście gospodarki leśnej obecnie realizowanej w Polsce ze wskazaniem kierunków jej udoskonalania; wymiana doświadczeń i poglądów na temat innowacyjnych instrumentów i technik skutecznego zarządzania gospodarką leśną w warunkach zmieniającego się paradygmatu interakcji człowieka ze środowiskiem; przybliżenie słuchaczom istoty funkcjonowania wielofunkcyjnej gospodarki leśnej ze wskazaniem jej roli w kształtowaniu procesu zwiększania bioróżnorodności ekosystemów leśnych; dyskusja nad sposobami komunikacji społecznej w zakresie promowania polskiego modelu leśnictwa w implikacji z założeniami europejskiego Zielonego Ładu.

Konferencja Naukowa nt.: „Mięso i jego przyszłość w erze zrównoważonego rozwoju”

Konferencja jest organizowana z okazji Jubileuszu 70-lecia Katedry Technologii Mięsa, a jej celem jest prezentacja i dyskusja najnowszych prac obejmujących problematykę doskonalenia jakości mięsa jako źródła bioaktywnych związków, innowacji w produkcji mięsa i technologiach przetwórczych jak również wyposażenia technicznego zakładów oraz autentyczności produktów mięsnych.

Energetyka jest kobietą – wystartowała II edycja Women’s Energy in Transition – Polish Edition

grafika promująca wydarzenie Women’s Energy in Transition

Rozpoczęła się druga edycja Women’s Energy in Transition – Polish Edition! Dalkia Polska – spółka działająca w obszarze usług energetycznych – wraz z Politechniką Warszawską, Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Śląską, nagrodzą studentki polskich uczelni, które zamierzają rozwijać karierę w sektorze energetycznym.  Zbieranie zgłoszeń potrwa do 15 grudnia 2023 r.   

18th Munin Conference

W dniach 8-10 listopada 2023 r. na Uniwersytecie w Tromsø odbędzie się 18th Munin Conference, coroczna konferencja poświęcona publikowaniu i komunikacji naukowej. Istnieje możliwość rejestracji udziału stacjonarnego (do dnia 18 października), jak również zdalnego (do dnia 1 listopada), przy czym udział online jest dla uczestników bezpłatny. Szczegółowy program i informacje na temat rejestracji dostępne są na stronie internetowej konferencji.

Konkurs dla jednostek naukowych zainteresowanych współpracą międzynarodową

Już w dniu 5 października 2023 r. rusza nabór do konkursu Staff Exchange ogłoszonego w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Horyzont Europa. Jest to konkurs skierowany do instytucji zajmujących się badaniami naukowymi, które chciałyby rozwinąć współpracę międzynarodową, międzysektorową i interdyscyplinarną w wybranej dziedzinie naukowej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

Szkolenie na temat autorstwa i otwartego dostępu pt. "Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące publikowania od redaktorów IEEE"

Zapraszamy do rejestracji na bezpłatne seminarium internetowe na żywo, podczas którego zostaną przedstawione najlepsze praktyki w zakresie przygotowania manuskryptu, poruszania się po procesie składania publikacji w czasopismach oraz wskazówki, które pomogą autorom opublikować artykuł. Omówione zostaną również możliwości, jakie mają autorzy i instytucje akademickie, aby zwiększyć widoczność i wpływ swoich badań poprzez publikowanie w wielu opcjach otwartego dostępu oferowanych przez IEEE.

Webinarium na temat Planu S

Z okazji 5. rocznicy ustanowienia Planu S, cOAlition S organizuje webinarium w formule online, w dniu 2 listopada 2023 r., w godzinach 17:00-19:00 CET, za pośrednictwem platformy Zoom.

Spotkanie to zgromadzi fundatorów, a przede wszystkim badaczy i ekspertów z dziedziny komunikacji naukowej.

Celem tegoż będzie omówienie rozwoju Planu S od czasu jego uruchomienia oraz dyskusja na temat tego, co może się wydarzyć w przyszłości w aspekcie komunikacji naukowej.

IX Konferencja Naukowo-Techniczna pn. "Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji"

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii środowiska, energetyki oraz geodezji realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce.

Nabór do konkursu Hop-on Facility wkrótce zamknięty

Do dnia 28 września 2023 r. można składać wnioski w konkursie Hop-on Facility ogłoszonego w ramach Horyzontu Europa. Hop-on pozwala dołączyć do trwającego już projektu. To idealne rozwiązanie dla tych zespołów badawczych, które chciałyby być częścią projektu, a nie posiadają jeszcze doświadczenia w jego realizacji, czy takich, które zaczynają budować swoją pozycję w międzynarodowym środowisku badawczym.

Strony

Subskrybuj RSS - blogi

WYDZIAŁY