środa, Wrzesień 25, 2019

wrz
24
wrz/24 08:00 - wrz/27 15:00

Międzynarodowa Konferencja "The technology transfer in agriculture – from university research to innovation"

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Konferencja połączona jest z Czwartym Forum w ramach Silkroad Agricultural Education and Research Innovation Alliance, podczas którego spotykają się naukowcy największych uczelni rolniczych Chin oraz wielu innych krajów.

Spotkanie jest zorganizowane przez UPP i odbędzie się w budynku Biocentrum oraz Kolegium Rungego. Celem spotkania jest zacieśnienie współpracy w dziedzinie edukacji, badań i wymiany kulturalnej między uniwersytetami, instytutami badawczymi i przedsiębiorstwami w krajach położonych wzdłuż historycznego Jedwabnego Szlaku. W spotkaniu wezmą udział wybitni naukowcy oraz przedstawiciele władz uczelni oraz administracji. W spotkaniu wezmą udział władze Miasta i Regionu.
 
Szczegółowe informacje na stronie: http://forum2019.up.poznan.pl/
wrz
24
wrz/24 09:00 - wrz/26 15:00

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Kolegium Rungego ul. Wojska Polskiego 52

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2

Międzynarodowa Konferencja "Universities within the forests"

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dniach 24-26 września 2019 r. organizuje międzynarodową konferencję pt.  Universities within the forests, która wpisuje się w obchody 100-lecia studiów leśnych w Poznaniu. Odbędzie się w Kolegium Rungego UPP oraz w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

 

Uczestnikami konferencji będą dziekani i prodziekani Wydziałów Leśnych reprezentujący 21 uczelni z 16 państw. Bezpośrednio po konferencji uczestnicy przejadą do Krakowa, by wziąć udział w dziewiątym spotkaniu Konferencji Dziekanów i Dyrektorów Europejskich Wydziałów i Szkół Leśnych.

 

Więcej informacji o kn ferencji można znaleźć na stronie www 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny