Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

piątek, Marzec 20, 2020

mar
20
mar/20 08:30 - mar/20 15:00

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

 ul. Piątkowska 94

Termin przesunięty: Water and Climate change - seminarium poświęcone Światowemu Dniowi Wody

W związku z decyzją Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 11.03.2020 r. o zawieszeniu wszystkich zajęć oraz imprez na uczelni do dnia 26.03 z powodu rozprzestrzeniającego się wirusa SARS- Co V-2, zmuszeni jesteśmy przesunąć termin organizowanego seminarium z okazji Światowego Dnia Wody zaplanowanego na 20.03.2020 roku.

O nowym terminie wydarzenia zostaną Państwo poinformowani poprzez stronę uczelni. 

Z poważaniem

dr hab. inż. Daniel Liberacki
przewodniczący komitetu organizacyjnego Światowego Dnia Wody UPP 2020
Instytut Melioracji Kształtowania Środowiska i Geodezji
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Celem przedsięwzięcia jest wymiana wiedzy i doświadczeń między naukowcami i praktykami w zakresie gospodarki wodnej oraz przeciwdziałania skutkom zmian klimatu. Ponadto jest ono okazją do promocji uczelni i stwarza możliwości nawiązania współpracy w zakresie badań oraz odbywania praktyk i staży przez studentów. 

Wydarzenie będzie stanowić również świetną okazję do zaprezentowania działalności firm, urzędów oraz instytucji państwowych studentom, w szczególności jako potencjalnych miejsc pracy i rozwoju zawodowego. Sesje referatowe przybliżą studentom problematykę związaną z zasobami wodnymi.

Ma charakter cykliczny, a w 2020 roku odbędzie się po raz szósty. 

mar
20
mar/20 09:30 - mar/20 15:00

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
ul. Szydłowska 43

 

Termin przesunięty: Drzwi otwarte – warsztaty na WMWZ 2020

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz komunikatem Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w dniach od 12 marca do 26 marca 2020 roku, planowane na 20 marca 2020 roku Drzwi otwarte na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach zostają odwołane i wstępnie przełożone na dzień 17.04.2020 r.

Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie zamieszczony na stronie odpowiednio wcześnie w zależności od panującej sytuacji w kraju.

 

Drzwi otwarte to doskonała okazja, aby dowiedzieć się jak przebiega rekrutacja, zapoznać się z ofertami poszczególnych kierunków i porozmawiać ze starszymi kolegami, którzy odpowiedzą na Twoje pytania w zakresie studiów jak i działalności samorządu studenckiego.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału 

WYDZIAŁY