Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

środa, Grudzień 15, 2021

gru
15
gru/15 10:00 - gru/15 12:00

Szkolenia w ramach projektu RID w dniu 15.12.2021 r.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza w dniu 15.12.2021 r. pracowników, w szczególności pełniących funkcje promotorów w procesie dyplomowania studentów, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na szkolenia wewnętrzne on-line pt.:

 

Szkolenie nr 1: Prace dyplomowe – podział praw własności intelektualnej pomiędzy uczelnię a studenta (czas trwania: 1h)

Szkolenie nr 2: Współpraca uczelni z przedsiębiorcami przy pracach dyplomowych „zamawianych” i studiach dualnych (czas trwania: 1h)

 

organizowane w ramach projektu nr 005/RID/2018/19 pn. Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministra Edukacji i Nauki) w latach 2019-2022.

 

Tematyka szkoleń:

Szkolenia stanowią kontynuację szkoleń przeprowadzonych przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii w dniach 11 i 18 grudnia 2020 r. W trakcie szkoleń przedstawione zostaną, budzące rozliczne wątpliwości prawne i praktyczne, zagadnienia związane z podziałem praw własności intelektualnej na tle prac dyplomowych, które mają wymiar uniwersalny przy realizacji wszystkich prac dyplomowych, w tym kwestia ochrony „nowości” wyników prac badawczych w procedurze dyplomowania. Przedmiotem odrębnego omówienia będzie także problematyka współpracy uczelni z przedsiębiorcami przy: realizacji przez studentów prac dyplomowanych „zamawianych” oraz przy realizacji przez studentów praktyk/staży zawodowych i prac dyplomowych w ramach studiów dualnych prowadzonych przez uczelnię. Na każdej z wyżej wskazanych płaszczyzn współpracy może dojść do powstania wyników prac badawczych, posiadających wartość rynkową i wykazujących potencjał wdrożeniowy, co wymaga w dalszej kolejności ustalenia, czy właścicielem/współwłaścicielem (i ewentualnie w jakim zakresie) takich wyników jest uczelnia.

Szkolenia są skierowane do nauczycieli akademickich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie problematyki własności intelektualnej w kontekście prac dyplomowych oraz stworzeniem transparentnych procedur współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z przedsiębiorcami w ramach: procesu dyplomowania studentów i studiów dualnych. Przedmiotowe formuły kształcenia praktycznego studentów nie powinny być bowiem postrzegane wyłącznie w wymiarze dydaktycznym, lecz również jako szansa na zwiększenie aktywności uczelni w zakresie transferu wiedzy do gospodarki (tj. realizacji trzeciej misji uczelni objętej także ewaluacją).

 

Terminy i godziny szkoleń:

Szkolenie nr 1: 15.12.2021 r. (środa) w godz. 10:00-11:00

Szkolenie nr 2: 15.12.2021 r. (środa) w godz. 11:00-12:00

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniach:

Wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik do Zaproszenia na szkolenia) prosimy przesłać na adres e-mail: malwina.koj@up.poznan.pl(link sends e-mail) do dnia 15.12.2020 r. do godz. 9:00. W odpowiedzi przesłany zostanie link do wydarzenia na platformie MS Teams.

 

 

Formuła szkoleń:

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez pracowników Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pośrednictwem platformy MS Teams. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: malwina.koj@up.poznan.pl(link sends e-mail) lub telefonicznie pod nr: 61 846 62 63.

 

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

WYDZIAŁY