Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

środa, Czerwiec 29, 2022

cze
28
cze/28 10:00 - lip/01 14:00

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ecological and Environmental Engineering"

Organizowana Konferencja Naukowa pt. "Ecological and Environmental Engineering" ma charakter cykliczny i umożliwa wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym w zakresie wypracowywania kompleksowych rozwiązań związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego oraz podjęcia dyskusji wspólnej, lepszej przyszłości. 

Celem konferencji bedzie prezentacja najnowszych wyników bada naukowych i osiągnieć wdrożeniowych z zakresu inzynierii ekologicznej i środowiskowej, realziowanej w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. 

Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatu, gospodarki wodno-ściekowej, odpadami, odnawialnych źródeł energii, hydrologii i ekosystemów rzezcnych oraz ochrony i kształtowania środowiska. 

Dodatkowym celem konferencji będzie nawiązanie współpracy pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, które w przyszłości może przyczynić się do realizacji współnych projektów

WYDZIAŁY