Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

czwartek, luty 16, 2023

lut
16
lut/16 08:30 - lut/16 14:30

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Biocentrum, ul. Dojazd 11

Zostań Ekonomistą czyli Dzień Współpracy na Wydziale Eknomicznym

Organizatorzy Dnia Współpracy na Wydziale Ekonomicznym

Dzień Współpracy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to wydarzenie adresowane do uczniów szkół średnich, którzy chcą poznać specyfikę studiów na Wydziale. Doświadczenia absolwentów WE UPP dowodzą, że posiadanie solidnej wiedzy ekonomicznej, z jednoczesną znajomością specyfiki branży rolno-żywnościowej, znacznie poszerza możliwości zatrudnienia i wpisuje się w aktualne potrzeby gospodarki oraz życia społecznego Wielkopolski, kraju i Europy. Przedsięwzięcie już dziś cieszy się ogromnym zainteresowaniem, weźmie w nim udział ponad 1 000 uczniów oraz 60 nauczycieli z 27 placówek będących partnerami Wydziału.

 

Tegoroczna ósma już edycja Dnia Współpracy na WE UPP, która odbędzie się 16 lutego br., dowodzi, że wspólne działania i relacje partnerskie owocują interesującymi rozwiązaniami organizacyjnymi oraz wychowawczo-edukacyjnymi, które przyczyniają się do rozwoju osobowego uczniów i tworzenia dobrze wykształconego młodego pokolenia w Wielkopolsce. Doskonała formuła spotkań młodzieży ze społecznością akademicką pozwala uczniom zasięgnąć informacji na temat oferty naukowej i dydaktycznej, zasad rekrutacji, mobilności studentów, wyjazdów studyjnych oraz zalet studiowania na WE UPP. Dla młodzieży, przygotowano liczne wykłady oraz warsztaty tematyczne, prezentacje wydziałowych kół naukowych, quiz ekonomiczny i spotkania z absolwentami. Warty uwagi jest fakt, że na ten dzień opracowano indywidualne (dedykowane) programy dla każdej szkoły - zajęcia zostały wcześniej wybrane z szerokiej oferty Wydziału.

Tegoroczne spotkanie rozpocznie się w sali wykładowej Biocentrum UPP, przy ul. Dojazd. Z uwagi na dużą liczbę uczestników część oficjalna odbywać się będzie trzykrotnie o godz. 8.30, 9.30 oraz 10.30. Otwarcia dokonają prodziekani Wydziału.

 

KONKURS „ZOSTAŃ EKONOMISTĄ”

Podczas wydarzenia ogłoszona zostanie przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego UPP VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Zostań ekonomistą”. Konkurs dedykowany jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju ambitnych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną uczniów szkół średnich, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej uczestników Konkursu oraz zachęcanie do podjęcia studiów ekonomicznych. Laureaci Konkursu uzyskują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia na kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość na WE UP Poznań. 

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Wydziału https://wes.up.poznan.pl/pl/content/vii-edycja-konkursu-zosta%C5%84-ekonomist%C4%85

 

Więcej informacji udzielają:

prof. UPP dr hab. Rafał Baum (tel. 61 848 7127)

dr Elżbieta Goryńska-Goldmann (tel. 61 848 7126)

https://wes.up.poznan.pl/pl

 

Zapraszamy!!!   

 

   

 

WYDZIAŁY