Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

piątek, Listopad 17, 2023

lis
15
lis/15 10:00 - lis/17 15:00

Marine Hotel&Ultra Marine, 78-100 Kołobrzeg, ul. Sułkowskiego 9

Nowoczesne zarządzanie gospodarką leśną w świetle założeń Europejskiego Zielonego Ładu (X Konferencja Ekonomiczno-Leśna)

Celem koonferencji jest m.in. zaprezentowanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście gospodarki leśnej obecnie realizowanej w Polsce ze wskazaniem kierunków jej udoskonalania; wymiana doświadczeń i poglądów na temat innowacyjnych instrumentów i technik skutecznego zarządzania gospodarką leśną w warunkach zmieniającego się paradygmatu interakcji człowieka ze środowiskiem; przybliżenie słuchaczom istoty funkcjonowania wielofunkcyjnej gospodarki leśnej ze wskazaniem jej roli w kształtowaniu procesu zwiększania bioróżnorodności ekosystemów leśnych; dyskusja nad sposobami komunikacji społecznej w zakresie promowania polskiego modelu leśnictwa w implikacji z założeniami europejskiego Zielonego Ładu.

 

Zrównoważona i wielofunkcyjna gospodarka leśna realizowana w Polsce już dzisiaj, w dużej mierze, wpisuje się w stawiane przez Unię Europejską cele. Wymagana jest jednak dyskusja pozwalająca na wdrażanie rozwiązań z zakresu nowoczesnego zarządzania i komunikacji społecznej. Koniecznym jest uwypuklenie pozytywnych cech realizowanej gospodarki w polskim modelu leśnictwa z jednoczesnym poszukiwaniem rozwiązań lepszej komunikacji pozwalających na zrozumienie tego modelu przez społeczeństwo.

 

Wielofunkcyjność leśnictwa i zmieniające się oczekiwania społeczne, co do sposobów zarządzania lasami sprawiają, że od leśnej kadry kierowniczej wymaga się nie tylko wiedzy leśnej, ale również wysokich umiejętności menadżerskich. Sprawowanie zarządu w zakresie realizacji gospodarki leśnej wymaga profesjonalnych kwalifikacji i umiejętności wykraczających poza wiedzę stricte leśną. Dlatego koniecznym jest budowanie platform wymiany poglądów i doświadczeń w układzie interdyscyplinarnego transferu wiedzy dotyczącej nowoczesnego zarządzania gospodarka leśną.

 

Planowana konferencja właśnie taki układ zapewnia a jej interdyscyplinarność gwarantowana jest przez połączenie kompetencji menedżerskich z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w nauce o leśnictwie, wiedzy z zakresu nowoczesnej ekonomii, prawa, zarządzania, psychologii, rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej.

lis
17
lis/17 12:00 - lis/17 14:00

Wykład pt. "Zastosowanie generatywnej sztucznej inteligencji w pisaniu prac studentów"

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kontynuowanym w bieżącym semestrze akademickim cyklu wykładów pt: "Sztuczna inteligencja - nowe horyzonty w nauce" na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 

To niezrównana okazja, aby zgłębić tajniki najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz zrozumieć, jak kształtuje ona współczesną naukę. Podczas wykładów eksperci podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, prezentując fascynujące tematy i najnowsze badania.

 

Planowane wykłady/spotkania:

13.10.2023 – godz. 12:00

Prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki – „Od perceptronów do konwolucyjnych sieci neuronowych: wędrówka przez historię i ewolucję głębokiego uczenia”

17.11.2023 – godz. 12:00

Prof. dr hab. Witold Abramowicz – „Zastosowanie generatywnej sztucznej inteligencji w pisaniu prac studentów”

15.12.2023 – godz. 12:00

Panel dyskusyjny

 

Wykładowcy:

Prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki

Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Statystyki Matematycznej i Analizy Danych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prodziekan ds. grantów i współpracy z gospodarką na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Naukowo zajmuje się analizą szeregów czasowych, analizą danych funkcjonalnych oraz sztuczną inteligencją. Zajmuje się również zastosowaniami metod statystycznych i uczenia maszynowego w praktycznych zagadnieniach. Od ponad dwudziestu lat prowadzi zajęcia związane z rachunkiem prawdopodobieństwa, statystyką, uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Współpracuje z wieloma firmami na polu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (Lidl, OLX, PWN, Samsung, Smartstock). Od wielu lat wykorzystuje język R (jest m.in. współautorem dwóch pakietów oraz autorem książki dotyczącej języka R). Współpracuje m.in. z pracownikami Colorado State University, University of Utah, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Prof. dr hab. Witold Abramowicz

Profesor ekonomii, doktor habilitowany nauk matematycznych oraz inżynier automatyki. Jest kierownikiem Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego Poznaniu. Pracował przez kilkanaście lat na uczelniach szwajcarskich i niemieckich. Ma doświadczenie w pracy nie tylko na uczelniach, ale także w firmach doradczych i przemyśle (w tym na stanowisku prezesa zarządu, przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym notowanych na GPW).

 

Zapewniamy, że każde spotkanie dostarczy cennych informacji i wiedzy, która wzbogaci Twoje zrozumienie dziedziny sztucznej inteligencji. Nie przegap tej niepowtarzalnej okazji, by być częścią tej inspirującej inicjatywy.

 

Organizatorem cyklu jest Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych UPP. Uczestniczyć w wykładzie będzie można za pomocą platformy zoom https://zoom.us/j/97356214054 (Identyfikator spotkania: 973 5621 4054).

 

Z niecierpliwością czekamy na Wasze aktywne uczestnictwo!

WYDZIAŁY