Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

wtorek, Maj 14, 2024

Maj
14
Maj/14 10:00 - Maj/17 17:45

Beja, Portugalia

IV Międzynarodowa Konferencja pt. „Ecological and Environmental Engineering”

Konferencja będzie współorganizowana przez Polytechnic Institute of Beja (Portugalia), Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Politechnikę Rzeszowską, Czech University of Life Sciences Prague (Czechy), Polytechnic University of Catalonia Barcelona (Hiszpania), Henan Agricultural University (Chiny), University of Prishtina (Kosowo), Polytechnic Institute of Bragança(Portugalia), Polytechnic Institute of Coimbra (Portugalia), Polytechnic Institute of Leiria (Portugalia), Polytechnic Institute of Portalegre (Portugalia), Polytechnic Institute of Setúbal(Portugalia), Polytechnic Institute of Viana do Castelo (Portugalia).
 

Celem konferencji będzie prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii ekologicznej i środowiskowej, realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i gospodarki o obiegu zamkniętym, zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatu, toksykologii i oceny ryzyka dla środowiska oraz geoinformacji i teledetekcji.
 

Liczymy, że wymiana doświadczeń podczas konferencji umożliwi określenie skutecznych działań w zakresie kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego w Europie, w oparciu o najnowsze tendencje światowe. Mamy również nadzieję, że nawiązanie współpracy pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi przyczyni się do realizacji wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych.

WYDZIAŁY