CENTRUM WSPARCIA i ROZWOJU

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Collegium Maximum, pok. 310
tel. (061) 846 66 91
e-mail: cwr@up.poznan.pl
 

PRACOWNICY

Kierownik
mgr Dagmara Kubska-Matysiak
e-mail: cwr@up.poznan.pl
tel. (061) 846 66 91

 

Doradca ds. przedsiębiorczości
Doradca edukacyjno-zawodowy i personalny

mgr Elwira Litaszewska
e- mail: elwira.litaszewska@up.poznan.pl
tel. (61) 846 61 62

 

Doradca zawodowy/Coach kariery

mgr Dorota Wiatr
tel. 61-846-6162
e-mail: doradca.zawodowy@up.poznan.pl(link sends e-mail) 

 

Biuro Karier
mgr Sandra Witczak
Kierownik
e-mail sandra.witczak@up.poznan.pl; kariera@up.poznan.pl
tel: (61) 848 7375

PEŁNOMOCNICY REKTORA

PEŁNOMOCNICY REKTORA (strona www)