Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility BIOTECHNOLOGIA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

BIOTECHNOLOGIA

Biotechnologia rolnicza

 • Genomika i transkryptomika roślin
 • Genomika i epigenomika zwierząt
 • Biotechnologia w hodowli roślin i zwierząt
 • Mechanizmy odpowiedzi roślin na stresy biotyczne i abiotyczne
 • Tworzenie biopreaparatów i bioproduktów stosowanych w rolnictwie

Biotechnologia przemysłowa oraz jej zastosowanie w produkcji żywności

 • Pozyskiwanie oraz charakterystyka substancji bioaktywnych
 • Wykorzystanie modyfikowanych  mikroorganizmów do produkcji pożądanych metabolitów
 • Bakteriocyny i ich wykorzystanie w produkcji żywności
 • Biotechnologia w kontroli jakości i ocenie bezpieczeństwa żywności.

Biotechnologia medyczna

 • Nutrigenomika
 • Mikrobiota jelit i jej rola w immunoterapii nowotworów.
 • Tworzenie zwierząt transgenicznych do celów ksenoteransplantacji
 • Pozyskiwanie z roślin biopreparatów do produkcji farmaceutyków

Biotechnologia w ochronie środowiska

 • Bioremediacja

 

 

WYDZIAŁY