Komunikat Działu Technicznego

Od 19 października do 20 stycznia 2021 r. dostawca ciepła do naszych obiektów Veolia będzie wymieniać sieć ciepłowniczą w rejonie budynków WTD, Rektoratu, Wołyńska 35 i 33. Przyjęta technologia prowadzenia robót zapewnia, że budynki będą cały czas ogrzewane.  Przerwy w ogrzewaniu będą tylko na czas przełączania starej sieci na nową i będą trwać do 24 godzin.

Instalacja będzie układana głównie na terenach zielonych. Utrudnienia wystąpią przy przeprowadzaniu instalacji przez drogi. Wstępny harmonogram tych robót:

  • 16.11 – 22.11.2020 r. – zamknięcie drogi do Rektoratu przy Wołyńskiej 33
  • 23.11 – 12.12.2020 r. – zamknięcie drogi między Wołyńską 33 i 35
  • 05.12 – 19.12.2020 r. – zamknięcie miejsc parkingowych przy Rektoracie
  • 12.12 – 24.12.2020 r. – zamknięcie dojazdu do Rektoratu
  • 19.12 – 24.12.2020 r. - zwężenie drogi przy parkingu UCMW

W trakcie prowadzenia robót harmonogram może ulec zmianie. Szczegółowe informacje o zamknięciu dróg i przerw w dostawie ciepła będą podawane z wyprzedzeniem na stronie internetowej Uczelni.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Roman Kołodziejczyk

Kierownik Działu Technicznego

 

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny