Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Informacje | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Informacje

Projekt DETECT! kierowany jest do studentów, absolwentów, kadry akademickiej i nieakademickiej, społeczności/ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, decydentów, podmiotów gospodarczych, ogółu społeczeństwa.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, przekaż mailowo Kierownikowi Projektu swoje dane:

  1. Jeżeli jesteś studentem: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz adres mailowy
  2. Jeżeli jesteś pracownikiem Uczelni: imię, nazwisko oraz adres mailowy

 

Projekt DETECT! kierowany jest do studentów, absolwentów, kadry akademickiej i nieakademickiej, społeczności/ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, decydentów, podmiotów gospodarczych, ogółu społeczeństwa.

 

 

 

 

WYDZIAŁY