Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O projekcie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

O projekcie

DETECT!

Konsorcjum DETECT! ma na celu połączenie uczelni posiadających duże doświadczenie w dziedzinie zaawansowanych technologii z uczelniami, które są doświadczone w realizacji programów związanych z przedsiębiorczością, a także z partnerami branżowymi i organizacjami z trzeciego sektora.

 

CEL PROJEKTU

Ogólnym celem jest przekształcenie uczestniczących uczelni w grupy talentów z zakresu głębokich technologii oraz wyposażenie w niezbędne umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, dzięki czemu będą silnymi uczestnikami obecnych i przyszłych wyzwań stojących przed społeczeństwem europejskim.

 

WIZJA

Wizją Konsorcjum DETEKT! Do 2030 r. jest:

  • Stworzenie integralnego ekosystemu innowacji: połączenie z silnikami innowacyjnymi w sektorze głębokich technologii na trzech poziomach: w obrębie uniwersytetu i jego regionu; w ramach konsorcjum i w szerszym kontekście europejskim za pośrednictwem WWiI EIT.
  • Kompleksowe źródło innowacji w sektorze głębokich technologii: wprowadzenie systematyzacji wszystkich usług wsparcia innowacji, programów szkoleniowych i mentoringowych. Promowanie jasnej współpracy między kluczowymi jednostkami i partnerami w środowisku akademickim i poza nim.

 

  • Partnerzy

Konsorcjum DETECT! jest tworzone przez cztery uczelnie zlokalizowane w krajach EIT RIS:

  • Uniwersytet Chemiczno-Technologiczny w Pradze (UCT),
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (PULS),
  • Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (SUA)
  • Narodowy Uniwersytet Budowy Okrętów w Mykołajowie (NUOS) na Ukrainie,
  • Wyżej wymieniony skład uzupełniony jest o zaawansowanego partnera Uniwersytet Wiedeński (UW) oraz Maker Institute (MI), Czechy, Technology Innovation Centre Zlín (TIC), Czechy, oraz partnerzy stowarzyszeni Humboldt Innovation GmbH, (HI), INiTS - Vienna's HighTech Incubator (INiTS), Austria i Bar-Ilan University (BIU), Izrael.

 

Liderem projektu Deep Tech Creativity, DETECT! został Uniwersytet Chemiczno-Technologiczny w Pradze.

 

WYDZIAŁY