Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Program warsztatów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Program warsztatów

Realizowany projekt zawiera szereg działań mających na celu zwiększenie wiedzy i uzyskanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Podczas trwania projektu uczestnicy będą realizowali cykl szkoleń składający się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna będzie zawierała najważniejszą wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, wykorzystania nowych technologii oraz kierunków zmian zachodzących na rynku. Natomiast część praktyczna składać się będzie z zadań oraz ćwiczeń wykonywanych indywidualnie oraz grupowo mających na celu przyswojenie nowo poznanych zagadnień i nabycie nowych umiejętności.

Zajęcia będą prowadzone w sposób angażujący uczestnika, poprzez debaty oraz dyskusje, dzięki czemu osoby biorące udział w szkoleniu nabędą lub udoskonalą umiejętność komunikowania się, wyrażania własnego zdania czy argumentowania swojego stanowiska.

 

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

 • lepsze przygotowanie do aktualnych potrzeb rynku
 • zdobycie wiedzy technologicznej
 • umiejętność kreatywnego myślenia
 • zmiana postrzegania innowacyjności
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych
 • zdobycie umiejętności cyfrowych

 

Z pomocą specjalistów dowiedz się, jak przekształcić swój pomysł w rzeczywisty produkt!

 

Projekt będzie realizowany od maja 2023 do listopada 2023.

 

 

Warsztaty DETECT! BMC dla studentów - edycja I

Zapraszamy na zajęcia z zakresu Business Model Canvas w formule online dla studentów UPP odbywające się w ramach projektu DETECT! finansowanego z programu EIT HEI Initiative.

Celem programu jest pobudzenie przedsiębiorczego myślenia wśród społeczności akademickiej. Proponowane zajęcia pozwolą na zdobycie wiedzy z zakresu budowania modelu biznesowego metodą Business Model Canvas. Studenci pod okiem eksperta z międzynarodowym doświadczeniem pracować będą w pięcioosobowych zespołach nad modelem biznesowym wybranych patentów UPP. Praca w rzeczywistą innowacją sprawi, że uczestnicy poczują się jak twórcy startupów.

Dodatkowo będą mieli okazję doświadczenia prawdziwego DemoDay online, podczas którego zaprezentują swoje modele biznesowe w pięciominutowych prezentacjach pitch przed zaproszonym jury. 

 

Autorzy najlepszych prezentacji przejdą do kolejnej rundy, podczas której otrzymają indywidualny mentoring i spotkania z osobami biznesu, które na przykładzie swojej ścieżki kariery i tworzenia firmy posłużą inspiracją do kolejnych działań i kroków.

 

Zajęcia w projekcie Detect! EIT HEI pozwolą na:

1. Podniesienie świadomości na temat innowacji i przedsiębiorczości akademickiej;

2. Budowanie kompetencji w zakresie modeli biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć, w tym:

 • określania potrzeby rynkowej,
 • definiowania potencjalnego klienta,
 • definiowania propozycji wartości,
 • zaplanowania metod dotarcia do rynku,
 • zaplanowania ścieżki komercjalizacji wynalazku;

3. Podniesienie umiejętności przygotowania prezentacji inwestorskiej i wystąpień typu “pitch”.

 

Zajęcia odbywać się będą w październiku, będą w formule online w dogodnym dla studentów czasie. Zarezerwuj miejsce dla siebie już teraz! Liczba miejsc jest ograniczona.

 

EIT - Europejski Instytut Technologii w ramach którego realizujemy ten projekt - współpracuje we wszystkich państwach członkowskich UE z ponad dwoma tysiącami zintegrowanych partnerów z sektora badań naukowych, edukacji i biznesu, promując przedsiębiorczość i innowacje.

Posiada ponad 60 centrów kolokacji w UE i poza nią. Wspierane przez EIT ekosystemy innowacji obejmują 310 ośrodków badawczych, 269 instytucji szkolnictwa wyższego i 1 284 przedsiębiorstw, w tym MŚP, a także 193 inne podmioty, takie jak miasta, regiony i organizacje pozarządowe.

Ponad 3 tys. studentów ukończyło programy edukacyjne na poziomie magisterskim i doktoranckim, a wiele tysięcy wzięło udział w programach, warsztatach  i szkoleniach organizowanych przez EIT.

Dołącz i Ty! 

 

 

Plan zajęć:

 

Kick-off meeting (04.10) - 3 h

 • przedstawienie założeń warsztatów
 • przedstawienie menedżera inkubacji
 • dobranie zespołów
 • wybór patentów przez zespoły
 • przedstawienie idei BMC
 • praca warsztatowa nad BMC 1.0

Zadanie domowe:

 • zapoznanie się z patentem
 • badanie możliwości aplikacyjnych i rynkowych aspektów zastosowania technologii opisanej w patencie

 

Warsztat I (11.10)  - 3 h

 • warsztat z zakresu rynkowego potencjału innowacji i możliwości jej wdrożenia
 • praca wspólna nad polami 1.Problem, 2.Rozwiązanie, 3. Klient - pytania pomocnicze, indywidualne podejście, grupowe uzgodnienia

Zadanie domowe:

 • opracowanie raportu w obszarze Problem, Rozwiązanie, Klient.

 

Warsztat II (18.10 ) - 3 h

 • warsztat z zakresu tworzenia unikalnej propozycji wartości i sposobów jej dostarczenia oraz silnych i słabych stron innowacji
 • praca wspólna nad polami: 4.Unikalna propozycja wartości, 5. Kanały  dotarcia, 6.Przewaga nie do pokonania

Zadanie domowe:

 • przygotowanie raportu w obszarze propozycji wartości, kanałów dotarcia i przewag nie do pokonania.

 

Warsztat III (25.10) - 3 h

 • warsztat na temat tworzenia założeń finansowych dla innowacyjnego przedsięwzięcia
 • praca wspólna nad polami 7.Niezbędne zasoby, 8.Przychody 9. Koszty
 • założenia przygotowania prezentacji pitch.

Zadanie domowe:

 • przygotowanie prezentacji pitch.

 

Konsultacje indywidualne: 26.10 - 31.10.2023

DemoDay 6.11.2023

Mentoring 7.11 - 30.11.2023

 

 

Warsztaty DETECT! BMC dla studentów - edycja II

Zapraszamy na zajęcia z zakresu Business Model Canvas w formule online dla studentów UPP odbywające się w ramach projektu DETECT! finansowanego z programu EIT HEI Initiative.

Celem programu jest pobudzenie przedsiębiorczego myślenia wśród społeczności akademickiej. Proponowane zajęcia pozwolą na zdobycie wiedzy z zakresu budowania modelu biznesowego metodą Business Model Canvas. Studenci pod okiem eksperta z międzynarodowym doświadczeniem pracować będą w pięcioosobowych zespołach nad modelem biznesowym wybranych patentów UPP. Praca w rzeczywistą innowacją sprawi, że uczestnicy poczują się jak twórcy startupów.

 

Uczestnicy otrzymają także indywidualny mentoring i spotkania z osobami biznesu, które na przykładzie swojej ścieżki kariery i tworzenia firmy posłużą inspiracją do kolejnych działań i kroków.

 

Zajęcia w projekcie Detect! EIT HEI pozwolą na:

1. Podniesienie świadomości na temat innowacji i przedsiębiorczości akademickiej;

2. Budowanie kompetencji w zakresie modeli biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć, w tym:

 • określania potrzeby rynkowej,
 • definiowania potencjalnego klienta,
 • definiowania propozycji wartości,
 • zaplanowania metod dotarcia do rynku,
 • zaplanowania ścieżki komercjalizacji wynalazku;

3. Podniesienie umiejętności przygotowania prezentacji inwestorskiej i wystąpień typu “pitch”.

 

Zajęcia odbywać się będą od 30.10 do końca listopada, będą w formule online w dogodnym dla studentów czasie. Zarezerwuj miejsce dla siebie już teraz! Liczba miejsc jest ograniczona.

 

EIT - Europejski Instytut Technologii w ramach którego realizujemy ten projekt - współpracuje we wszystkich państwach członkowskich UE z ponad dwoma tysiącami zintegrowanych partnerów z sektora badań naukowych, edukacji i biznesu, promując przedsiębiorczość i innowacje.

Posiada ponad 60 centrów kolokacji w UE i poza nią. Wspierane przez EIT ekosystemy innowacji obejmują 310 ośrodków badawczych, 269 instytucji szkolnictwa wyższego i 1 284 przedsiębiorstw, w tym MŚP, a także 193 inne podmioty, takie jak miasta, regiony i organizacje pozarządowe.

Ponad 3 tys. studentów ukończyło programy edukacyjne na poziomie magisterskim i doktoranckim, a wiele tysięcy wzięło udział w programach, warsztatach  i szkoleniach organizowanych przez EIT.

Dołącz i Ty! 

 

 

Plan zajęć:

 

Kick-off meeting (30.10) - 3 h

 • przedstawienie założeń warsztatów
 • przedstawienie menedżera inkubacji
 • dobranie zespołów
 • wybór patentów przez zespoły
 • przedstawienie idei BMC
 • praca warsztatowa nad BMC 1.0

Zadanie domowe:

 • zapoznanie się z patentem
 • badanie możliwości aplikacyjnych i rynkowych aspektów zastosowania technologii opisanej w patencie

 

Warsztat I (6.11)  - 3 h

 • warsztat z zakresu rynkowego potencjału innowacji i możliwości jej wdrożenia
 • praca wspólna nad polami 1.Problem, 2.Rozwiązanie, 3. Klient - pytania pomocnicze, indywidualne podejście, grupowe uzgodnienia

Zadanie domowe:

 • opracowanie raportu w obszarze Problem, Rozwiązanie, Klient.

 

Warsztat II (13.11 ) - 3 h

 • warsztat z zakresu tworzenia unikalnej propozycji wartości i sposobów jej dostarczenia oraz silnych i słabych stron innowacji
 • praca wspólna nad polami: 4.Unikalna propozycja wartości, 5. Kanały  dotarcia, 6.Przewaga nie do pokonania

Zadanie domowe:

 • przygotowanie raportu w obszarze propozycji wartości, kanałów dotarcia i przewag nie do pokonania.

 

Warsztat III (20.11) - 3 h

 • warsztat na temat tworzenia założeń finansowych dla innowacyjnego przedsięwzięcia
 • praca wspólna nad polami 7.Niezbędne zasoby, 8.Przychody 9. Koszty
 • założenia przygotowania prezentacji pitch.

Zadanie domowe:

 • przygotowanie prezentacji pitch.

 

Mentoring 7.11 - 30.11.2023

WYDZIAŁY