Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility DOFINANSOWANIE MEN | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DOFINANSOWANIE MEN

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu otrzymał dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” (umowa nr 509466/PnH2/2021, kwota dofinansowania: 368 314,00 PLN). Przedmiotem przedsięwzięcia "Premia na Horyzoncie 2" jest wsparcie finansowe w związku z realizacją  projektu finansowanego z programu Horyzont 2020  pt: Czynniki środowiskowe i ekonomiczne a jakość mięsa wieprzowego i drobiowego, Linking extensive husbandry factors to the intrinsic quality of pork and broiler meat -  akronim projektu: mEATquality ” (umowa nr 101000344).

 

Projekt mEATquality ma na celu dostarczenie konsumentom wysokiej jakości mięsa wieprzowego i drobiowego poprzez opracowanie nowatorskich rozwiązań, które uwzględniają potrzeby społeczne, kwestie środowiskowe i aspekty ekonomiczne w gospodarstwie i w łańcuchu spożywczym. „Ekstensywność” produkcji jest kluczową kwestią i będzie rozwijana w ramach podejścia wieloetapowego. Pierwszym krokiem prac badawczych jest zbadanie czynników ekstensywnych w chowie zwierząt mogących wpływać na jakość mięsa, poprzez gromadzenie danych w gospodarstwach konwencjonalnych, ekstensywnych i ekologicznych z uwzględnieniem oczekiwań konsumentów. Drugi etap obejmuje doświadczenia na fermach w celu zbadania cech jakości mięsa w odniesieniu do czynników chowu: genetycznych, żywieniowych, gęstości obsady i jakości środowiska. Opracowane zostaną także innowacyjne techniki automatycznej oceny jakości mięsa na linii produkcyjnej w ubojni co umożliwi wykrycie zafałszowań jakości mięsa i uwierzytelnianie produktu końcowego za pomocą technik „odcisków palców” i technologii „blockchain”. Trzeci etap prac w projekcie obejmie sprawdzenie nowych praktyk produkcyjnych pod kątem aspektów zrównoważonego rozwoju: dobrostanu zwierząt, wpływu na środowisko i opłacalności ekonomicznej. Czwartym i ostatnim etapem będzie rozpowszechnienie wyników uzyskanych w projekcie w formie aplikacji multimedialnej, filmów animowanych i streszczeń oraz stworzenie międzynarodowej bazy danych jakości i pochodzenia mięsa do celów uwierzytelniania jego pochodzenia i jakości. mEATquality jest współtworzony przez przedstawicieli sektora ekologicznego Ecovalia i Naturland we współpracy z Centrum Łącznikowym dla Przemysłu Mięsnego w Unii Europejskiej. W projekcji siły połączyli partnerzy akademiccy (w tym 5 wiodących europejskich laboratoriów jakości mięsa) z firmami: Marel, Carrefour S.A. i hodowcą drobiu Hubbard. Wspólnie partnerzy ci obejmują cały łańcuch produkcji mięsa w imię inicjatywy Unii Europejskiej: „Farm to Fork”.

 

WYDZIAŁY