Dział Studiów i Spraw Studenckich

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oferuje szkolenia, wykłady  i spotkania, których celem jest przybliżenie studentom realiów rynku pracy i zapewnienie im sprawnego poruszania się po nim. Gromadzi na bieżąco oferty praktyk, staży i pracy dla studentów i absolwentów.

Cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Biuro Karier są branżowe targi pracy i przedsiębiorczości oraz cykl obowiązkowych zajęć dla studentów drugiego stopnia na temat m.in. umiejętności miękkich, prowadzenia działalności gospodarczej, metod jej finasowania, etykiety w biznesie, autoprezentacji.

Ważnym zadaniem Biura Karier jest także doradztwo zawodowe i w zakresie przedsiębiorczości, przeprowadzanie testów kompetencyjnych i zawodowych, pomoc w wyborze i kształtowaniu ścieżki kariery. Dodatkowo prowadzone są także spotkania z pracodawcami, szkolenia, warsztaty, konsultacje dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Aktualne oferty pracy, programy stażowe czy informacje o eventach organizowanych przez Biuro Karier można znaleźć na stronie internetowej

Znajdź nas także na

facebook.com oraz w serwisie Instagram

KONTAKT

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. 61 846-61-97, 99
tel. 61 848-70-05, 07
e-mail: dzial.nauki@up.poznan.pl

Dział Nauki jest jednostką podlegającą Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
funkcję tę pełni prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz 

 

adres:
ul. Wojska Polskiego 28
piętro IV, pok. nr 417
tel. +48-61-846-6159,

e-mail: dop@up.poznan.pl

 

KONTAKT

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wolska Polskiego 28 pok. 307
60-637 Poznań
tel. +48-61-848-7013, +48-61-848-7015
tel./fax +48-61-848-7106

Dział Rozwoju jest jednostką podlegającą Prorektorowi
ds. Kadr i Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego,
funkcję tą pełni Prof. dr hab. Roman Gornowicz 

 

Dział nie obsługuje spraw związanych z informatyką, rekrutacją i obsługą wirtualnych dziekanatów

 

 

 

 

 

 

adres:
ul. Wojska Polskiego 28,
60-647 Poznań,
tel. +48-61-848-7030

e-mail:
nzsup.poznan@gmail.com     

strona www:
www.up.poznan.pl/nzs-ar

Pierwsze studenckie fraternity w Polsce

adres:

ul. Pałucka 40,

60-604 Poznań,

tel.: +48 608 612 339

adres:
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań,
tel: +48-61-848-7154,
fax: +48-61-848-7375,

e-mail:
samstudup@gmail.com

adres :

Kolegium Rungego

ul.Wojska Polskiego 52

60-637 Poznań

tel: 0048/506 204 878, 0048/889 751 143

e-mail : 

biuro@cks-up.pl

strona www : 

http://www.up.poznan.pl/cks/

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 

Przewodnicząca:

dr hab. Katarzyna Panasiewicz

 

Zastępca Przewodniczącej:

dr Monika Dragan

 

Członkowie:

prof. UPP dr hab. Maria Morozowska

prof. UPP dr hab. Grzegorz Leśnierowski

 dr inż. Grzegorz Górecki

dr inż. Magdalena Piernik

dr inż. Radosław Matz

dr Izabela Hasińska

 Arkadiusz Chęciński

Patryk Janicki

Klaudia Karczewska

Łukasz Kłodziński

Karolina Konieczna

Kacper Przybylski

Agata Walczak

Agnieszka Wojtaszek

 

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 

 Przewodnicząca:

prof. UPP dr hab. Małgorzata Makowska

 

Zastępca przewodniczącej:

prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski

 

Członkowie:

 dr hab. Barbara Stachowiak

dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka

dr hab. Agnieszka Mocek-Płóciniak

dr inż. Przemysław Mania

dr inż. Zenon Pilarek

dr inż. arch. Agnieszka Wilkaniec

Karolina Buszka

Natalia Grądecka

Piotr Grobelny

Marta Guźniczak

Sylwia Kubiak

Karolina Jasiak

Katarzyna Wiśniewska

Monika Żórawska

 

 

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 

Przewodnicząca:

prof. UJPP dr hab. Barbara Golińska

 

Zastępca przewodniczącej:o  

dr hab. Zofia Zydlik

 

Członkowie:

prof. UPP dr hab. Aleksandra Łuczak

prof. UPP dr hab. Agnieszka Piotrowska-Cyplik

dr hab. Zofia Madeja

dr inż. Jerzy Majka

dr inż. Mariusz Bembenek

dr inż. Tadeusz Nawrot

mgr inż. Anna Adamska

mgr inż. Kacper Lechowicz

mgr Natalia Małyszka

mgr inż. Mateusz Sowelo

mgr inż. Stanisław Stefanowski

mgr Jagoda Szymczak

mgr inż. Zyta Waraczewska

mgr Emilia Zawieja

 

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 

Przewodniczący:

dr hab. Bogna Zawieja

 

Zastępca przewodniczącego:

dr hab. Sylwia Mildner-Szkudlarz

 

Członkowie:

dr hab. Karol Giejdasz

dr hab. Krzysztof Górecki

dr hab. Jakub Hadyński

dr hab. Radosław Mirski

dr hab. Piotr Stachowski

dr inż. Jacek Kamczyc

mgr inż. Dawid Jabkowski

mgr inż. Sandra Kaźmierczak

mgr inż. Barbara Kęsicka

mgr inż. Łukasz Krzyżaniak

mgr Aleksandra Rubińska-Skoczek

mgr inż. Mateusz Smorawiński

mgr inż. Cezary Urbanowski

mgr inż. Agnieszka Zawieja

 

 

 

Zadbamy o Twojego pupila jak nikt inny

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej powstało z myślą o zapewnieniu jak najlepszej opieki medycznej naszym pupilom. Przyświeca nam ogromna dbałość o dobro zwierząt, dlatego w murach naszego Centrum znajdziesz wykwalifikowaną kadrę specjalistów, do której dyspozycji oddany został najwyższej jakości sprzęt medyczny i diagnostyczny. Zapraszamy!

http://ucmw.pl/

 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy - "Solidarność"

Komisja Uczelniana
adres:
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. +48-61-848-7050, +48-61-848-7199

e-mail:
nszzs@up.poznan.pl
 
strona www:
www.up.poznan.pl/nszzs


Związek Nauczycielstwa Polskiego

Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego

adres:
ul. Wojska Polskiego 28
p. 403 Collegium Maximum
60-637 Poznań
tel. +48-61-848-7049
poniedziałek - piątek 8:00-12:30

e-mail:
znp@up.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/znp

adres:
ul. Piątkowska 94/3B,
pok. 11 [DS."Danuśka"],
60- 649 Poznań,
tel.: +48-61-846-6563,

e-mail:
ete-poznan@o2.pl

strona www:
www.ete.org.pl

adres:
ul. Doświadczalna 50A,
20-280 Lublin,
tel. +48-81-461-0605,

e-mail:

strona www:
www.up.poznan.pl/polsita

adres:
ul. Sławkowska 17,
31-016 Kraków,
tel. +48-12-424-0200
fax +48-12-422-5422

e-mail:
 

strona www:
pauza.krakow.pl

adres:
ul. Wołyńska 33, 
60-637 Poznań,
tel. 61-8125520,

e-mail:
pslo@up.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/ptz

adres:
ul. Wojska Polskiego 38/42, 
60-627 Poznań,
tel. +48-61-848-7412,
fax +48-61-848-7424,

e-mail:
pgolinsk@up.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/ptl

adres:
ul. Wojska Polskiego 28,
60-627 Poznań,
tel. +48-61-848-7074,

e-mail:
tenis@up.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/tenis

adres:
ul Wieniawskiego 5/9, 
61-712 Poznań, 
tel. +48-61-853-6805 wew. 341,

e-mail:
waldemar.cichy@rzgw.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/sitwm

adres:
ul. Wojska Polskiego 28, pok. 403 (ZNP)
60-637 Poznań

e-mail: 
stowarzyszenie@up.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/naszeos

 

Kierownik

mgr inż. Kinga Witkowska-Azarko
tel. 61-848-70-05
tel. kom. 507-269-235
pok. 313
e-mail: kinga.witkowska@up.poznan.pl

 

Starszy specjalista
mgr inż. Genowefa Piasecka
tel. 61-848-70-06
pok. 314
e-mail: genowefa.piasecka@up.poznan.pl

Specjaliści
Grażyna Lesińska 
tel. 61-846-61-97
pok.315
e-mail: grazyna.lesinska@up.poznan.pl

Wiesława Józefowska
tel. 61-846-61-99
pok.314
e-mail: wieslawa.jozefowska@mail.up.poznan.pl

mgr Paulina Jankowska
tel. 61 848 70 07
pok. 315
e-mail: paulina.jankowska@up.poznan.pl

mgr inż. Aneta Gołębiewska-Ścibior
mgr Milena Brudzińska

 

 

Obsługa i koordynacja współpracy Uczelni z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Narodowym Centrum Nauki (NCN) i innymi krajowymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie badań, w tym:
 1. Wnioskowanie do MNiSW o przyznanie dotacji na finansowanie działalności statutowej:
  1. koordynacja prac związanych z przygotowaniem wniosków przez wydziały oraz sprawozdawczością w tym zakresie,
  2. opracowywanie danych finansowych do wniosków i sprawozdań wydziałów,
  3. sprawdzanie dokumentacji pod kątem formalnym,
  4. przekazywanie kompletnej dokumentacji wniosków i sprawozdań do MNiSW.
 2. Koordynacja prac związanych z przygotowaniem ankiety jednostki (wydziału), w tym opracowywanie części danych do ankiet wydziałowych.
 3. Uruchamianie procedury związanej z oceną działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej wydziałów dokonywaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz koordynacja prac w tym zakresie.
 4. Prowadzenie dokumentacji prac badawczych.
 5. Koordynacja całości spraw związanych ze składaniem wniosków do MNiSW, NCBiR, NCN o finansowanie projektów badawczych, rozwojowych, celowych i projektów w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra.
 6. Obsługa administracyjno-formalna realizowanych projektów określonych w pkt. 5 i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 7. Koordynacja spraw związanych z przyjmowaniem zleceń podmiotów zewnętrznych na wykonanie prac badawczych i usługowych.
 8. Obsługa administracyjno-formalna zleceń określonych w pkt. 7 oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 9. Koordynacja działań podejmowanych przez jednostki naukowo-dydaktyczne Uczelni w celu pozyskania środków finansowych od krajowych podmiotów zewnętrznych na finansowanie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz przedsięwzięć z nimi związanych.
 10. Obsługa administracyjno-formalna przedsięwzięć określonych w pkt. 9 oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 11. Koordynacja spraw związanych z procedurą uruchamiania i realizacją projektów interdyscyplinarnych.
 12. Obsługa administracyjno-formalna projektów wymienionych w pkt. 11 oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 13. Koordynacja spraw związanych z procedurą uruchamiania i realizacją projektów finansowanych przez Miasto Poznań.
 14. Obsługa administracyjno-formalna projektów wymienionych w pkt. 13 oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 15. Koordynacja sprawozdawczości wewnętrznej z tematów badawczych realizowanych w Uczelni, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 16. Przygotowywanie części sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za dany rok sprawozdawczy z zagadnień będących w zakresie spraw Działu Nauki.
 17. Koordynacja przygotowania sprawozdań przez działy podlegające Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 18. Koordynacja spraw związanych z przygotowaniem danych do sprawozdania PNT-01/S. Opracowywanie kompletnego sprawozdania i przekazywanie do GUS-u.
 19. Koordynacja spraw związanych z przygotowaniem danych do sprawozdania PNT-05. Opracowywanie kompletnego sprawozdania i przekazywanie do GUS-u.
 20. Koordynacja spraw związanych z przygotowaniem danych do sprawozdania MN-01. Opracowywanie kompletnego sprawozdania i przekazywanie do GUS-u.
 21. Prowadzenie spraw zainicjowanych przez Rektora i Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 22. Tworzenie bazy danych o badaniach naukowych.

mgr inż. Bartłomiej Fijałkowski - rzecznik patentowy

Rzecznik Patentowy pełni dyżur dla pracowników i studentów w dniach:

środa 10:00 - 15:00

konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

DLA KOGO: dla wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego

CZAS REALIZACJI: 12, 24 lub 36 miesięcy

ZESPÓŁ BADAWCZY: projekty badawcze mogą być realizowane indywidualnie przez kierownika projektu lub zespół badawczy, w skład którego wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców

KRYTERIA OCENY: osiągnięcia naukowe kierownika projektu, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, budżet

INNE: w ramach projektu można przyznawać stypendia naukowe dla młodych naukowców

NABÓR WNIOSKÓW: dwa razy w roku (marzec-czerwiec; wrzesień-grudzień)

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

DLA KOGO: osoby posiadajace stopien naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystapienia z wnioskiem

CZAS REALIZACJI: 12, 24 lub 36 miesięcy

ZESPÓŁ BADAWCZY: wśród wykonanwców (oprócz kierownika projektu) może być jeden samodzielny pracownik naukowy majacy stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w jednostce realizujacej projekt

KRYTERIA OCENY: osiagnięcia naukowe kierownika projektu, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wplyw na rozwój dyscypliny naukowej, zaangażowanie podmiotu, w którym będzie realizowany projekt

NABÓR WNIOSKÓW: dwa razy w roku (marzec-czerwiec; wrzesień-grudzień)

konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego

DLA KOGO: realizują  osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

CZAS REALIZACJI: 36, 48 lub 60 miesięcy

ZESPÓŁ BADAWCZY: poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, jeśli uzyskały ten stopień/tytuł przed rozpoczęciem projektu

KRYTERIA OCENY: osiagnięcia naukowe kierownika projektu, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, sposób powołania nowego zespołu naukowego, zaangażowanie podmiotu, w którym będzie realizowany projekt

INNE: w ramach projektu można przyznawać stypendia naukowe dla młodych naukowców

NABÓR WNIOSKÓW: raz w roku (czerwiec-wrzesień)

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

DLA KOGO: dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora. Wnioskodawcy nie muszą być studentami studiów doktoranckich. Realizowany grant nie musi być związany z przygotowywaną pracą doktorską

CZAS REALIZACJI: 12, 24 lub 36 miesięcy

ZESPÓŁ BADAWCZY: max.3 wykonawców, wśród których może być tylko jeden samodzielny pracownik naukowy (promotor lub opiekun naukowy)

KRYTERIA OCENY: osięgnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu

APARATURA:  max. 30% wysokości wnioskowanych środków na realizacje projektu

INNE: beneficjentem środków finansowych nie może być opiekun naukowy lub promotor, uzyskanie stopnia naukowego doktora nie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji projektu

NABÓR WNIOSKÓW: dwa razy w roku (marzec-czerwiec; wrzesień-grudzień)

Na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

 

DLA KOGO: młodzi badacze do 3 lat po doktoracie, osoby które nie mają zatrudnienia w jednostce naukowej (umowa o pracę), osoby które mają zatrudnienie w jednostce naukowej ale chcą otrzymać zatrudnienie w innej jednostce naukowej

CZAS REALIZACJI: 24 albo 36 miesięcy

CEL KONKURSU: stworzenie możliwości prowadzenia badań przez młodych badaczy poprzez realizację projektów badawczych w polskich jednostach naukowych, stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia w jednostkach naukowych planowanych jako miejsce realizacji projektów badawczych oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych

APARATURA: brak możliwości finansowania aparatury naukowo-badawczej

NABÓR WNIOSKÓW: 15 grudnia 2016 r. - 15 marca 2017 r.

konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

DLA KOGO: dla doświadczonych naukowców (osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora), którzy w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych spełnili określone w ogłoszeniu kryteria odnośnie publikacji, kierowania projektami badawczymi, udziału w konferencjach, otrzymanych wyróżnień i uczestnictwa w organizacjach naukowych

CZAS REALIZACJI: 36, 48 lub 60 miesięcy

INNE: w projekcie trzeba przewidzieć zatrudnienie przynajmniej jednej osoby ze stopniem doktora oraz zaangażowanie przynajmniej jednego doktoranta na okres min. 36 miesięcy

NABÓR WNIOSKÓW:  raz w roku (czerwiec-wrzesień)

na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce

DLA KOGO: naukowiec posiadajacy co najmniej stopień naukowy doktora, który w okresie 10 lat przed rokiem złożenia wniosku kierował realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych

CZAS REALIZACJI:  36, 48 lub 60 miesięcy

ZESPÓŁ BADAWCZY: badania mogą być prowadzone przez współpracujace ze sobą zespoły naukowe lub indywidualnych badaczy

KRYTERIA OCENY: spełnienie kryterium międzydziedzinowego charakteru projektu, dorobek naukowy wykonawców projektu, poziom naukowy planowanych badań oraz nawatorski charakter projektu, dobór partnerów, wpływ realizacji projektu na rozwój nauki

INNE: wymagane jest zatrudnienie przynajmniej dwóch osób ze stopniem doktora oraz zaangażowanie przynajmniej czterych doktorantów

NABÓR WNIOSKÓW: raz w roku (grudzień-marzec)

na pojedyncze działanie naukowe

DLA KOGO: dla osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;

nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków NCN;

w dniu złożenia wniosku są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę

CZAS REALIZACJI: 12 miesięcy z możliwością skrócenia

KRYTERIA OCENY: wnioski są oceniane formalnie i merytorycznie przez Koordynatorów Dyscyplin

APARATURA:  nie przewiduje się zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania

NABÓR WNIOSKÓW: nabór ciągły wnioskow od 04 maja 2017 r.

...

konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

DLA KOGO: osoby, które nie wczesniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskały stopień naukowy doktora

CZAS REALIZACJI: od 12 do 36 miesięcy

REALIZACJA STAŻU:

należy wskazać opiekuna naukowego w jednostce, w której planuje się odbywać staż oraz uzyskać zgodę na realizację stażu w tej jednostce,

opiekunem naukowym może być osoba posiadajaca co najmniej stopień doktora, która nie była promotorem pomocniczym pracy doktorskiej stażysty

staż należy odbyć poza województwem, w którym stażysta był zatrudniony lub faktycznie wykonywał pracę w ciągu ostatnich dwóch lat i jednocześnie poza województwem, w którym znajduje się jednostka macierzysta stażysty

APARATURA: nie dopuszcza się zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej

OCENA WNIOSKU: ocena merytoryczna wniosku i rozmowa kwalifikacyjna

NABÓR WNIOSKÓW: raz w roku (grudzień-marzec)

...

konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych

DLA KOGO: osoba, która pełniła wczesniej rolę kierownika lub głównego wykonawcy/promotora/ opiekuna naukowego projektu bazowego. Projekt bazowy – obejmujacy badania podstawowe, którego wyniki stanowią podstawę realizacji projektu zgłoszonego w ramach konkursu TANGO

REALIZACJA:  Faza K (koncepcyjna) – stworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badwczych oraz pozyskanie partnera zainteresowanego wdrożeniem wyników

Faza B+R (badawcza)- zdobycie nowej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych produktów i usług oraz prace rozwojowe

CZAS REALIZACJI:

 • Faza K: od 3 do 12 miesięcy
 • Faza B+R: do 24 miesięcy

NABÓR WNIOSKÓW: raz do roku

 

...

Kierownik

dr inż. Grażyna Adamczyk

tel. 61-848-7084

e-mail: marketing@up.poznan.pl

 

 

tel. 61-848-7082

e-mail: mojsieju@up.poznan.pl

 • Eventy uczelniane
 • Noc naukowców
 • Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

 

mgr Agnieszka Domaszewicz

tel. 61-846-6163

e-mail: agnieszka.domaszewicz@up.poznan.pl

 • Identyfikacja wizualna
 • Projekty graficzne ogólnouczelniane
 • Kampanie wizerunkowe

 

mgr inż. Wojciech Borzyszkowski

tel. 61-846-6184

e-mail: wjb@up.poznan.pl

 • Kampanie promocyjne offline i online
 • Materiały promocyjne
 • Targi i spotkania edukacyjne
 • Materiały wystawiennicze

 

mgr Sandra Witczak

tel. 61-848-7375

e-mail: sanwit@up.poznan.pl

 • Biuro karier
 • Targi pracy
 • Monitoring losów zawodowych absolwentów
 • Doradztwo zawodowe
 • Coaching kariery

 

mgr Dorota Wiatr

tel. 618466162

e-mail: doradca.zawodowy@up.poznan.pl

 • Biuro Karier
 • Doradztwo zawodowe
 • Coaching kariery
 • Projekt ABK

 

 

mgr Elwira Litaszewska

tel. 618466162

e-mail: doradca.biznes@up.poznan.pl

 • Biuro Karier
 • Doradztwo ds. Przedsiębiorczości
 • Projekt ABK

 

 

mgr Iwona Cieślik

Rzecznik prasowy UPP

tel. 0-61 846-6759
gsm   512 862 726

email: rzecznik@up.poznan.pl

 • Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu budowanie dynamicznego i pozytywnego wizerunku Uniwersytetu;
 • Promowanie i realizowanie spójnej polityki tożsamości wizualnej;
 • Systematyczne monitorowanie rynku usług edukacyjnych oraz opracowywanie wniosków, zaleceń i prognoz  dla przyszłych zadań;
 • Systematyczne badania potencjalnych studentów dotyczące zapotrzebowania na kierunki studiów oraz ich oczekiwania w zakresie przyszłej kariery zawodowej.
 • Prowadzenie szerokich działań w zakresie PR i Publicity (np. uczestnictwo w targach, wystawach,  organizacja Drzwi Otwartych, Targów Pracy, konferencje prasowe, kontakty z mediami, promocja Uniwersytetu w mediach elektronicznych, rankingach, wydawnictwach);
 • Organizowanie eventów promocyjnych (np. Noc Naukowców, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Zielony Poznań, Dożynki Miejskie);
 • Realizowanie szeroko rozumianych działań marketingowych, wykorzystujących zintegrowane, specyficzne i dedykowane instrumenty;
 • Ocena efektywności i skuteczności prowadzonych działań w zakresie komunikacji marketingowej;
 • Przygotowywanie, projektowanie  i dystrybuowanie materiałów promocyjnych w zakresie ATL (np. reklamy w mediach, artykuły prasowe, plakaty, mailing) oraz BTL (np. ulotki, katalogi, gadżety promocyjne, eventy, reklama ambientowa) dotyczących Uniwersytetu i jego obszarów działalności, głównie dydaktycznej i popularno-naukowej;
 • Monitoring merytoryczny i redakcja serwisu internetowego uczelni;
 • Projektowanie i wykorzystywanie nowoczesnych instrumentów e marketingu (pozycjonowanie, social media, ad words, kontekst marketing, optymalizacja);
 • Tworzenie baz danych np. baz szkół średnich, szkół wyższych, absolwentów, potencjalnych pracodawców;
 • Kolekcjonowanie i dystrybucja informacji dotyczących Uniwersytetu, które związane są z jego promocją czy tworzeniem i umacnianiem wizerunku i marki dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych.

 

 

 

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego studenci naszej Uczelni już na dobre zagościli w murach Uczelni powracając do swoich studenckich obowiązków. Niektórzy z pewnością rozglądają się za możliwością zdobycia doświadczenia, w tym również dodatkowego źródła zarobku.  Z  inicjatywy Biura Karier wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, którzy coraz częściej podejmują pracę w elastycznych godzinach, dostosowanych do zajęć na Uczelni 25 października 2017 r. w holu Collegium Maximum odbyła się I edycja Targów Pracy Tymczasowej „Speed Job”.

 

W murach Uczelni zagościli przedstawiciele sieci Hoteli Orbis, Klinika Weterynaryjna Bartłomiej Kurosz, firma Starter 24, agencje pracy tymczasowej tj. Randstad reprezentująca firmę Amazon, M- Serwis, Wielkopolska Agencja Pracy, Job Impulse, przedstawiciele instytucji wspierających Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oraz aktywizujących:  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu,  Ochotnicze Hufce Pracy.  Dzięki podjętej przez Biuro Karier współpracy  z obecną na targach pracy tymczasowej fundacją „Anioły Edukacji”, która zajmuje się m.in.  promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową osób pozostających bez pracy możliwe było uczestnictwo studentów naszej uczelni w warsztacie pt. „Jaką pracę tymczasową wybrać?” oraz określenie w jaki sposób zbudować własną ścieżkę kariery. Po warsztacie udzielane były indywidualne konsultacje związane z budowaniem ścieżki kariery opartej na własnych predyspozycjach i zdobytym już doświadczeniu zawodowym.

 

Wystawcy oferowali mnóstwo atrakcyjnych ofert pracy w elastycznych godzinach. Duże zainteresowanie przyciągnęły oferty Agencji zatrudnienia Randstad, która oferowała pracę w centrum logistycznym firmy Amazon. Hotel Orbis oferował pracę i praktyki dla ludzi z pasją obsługi gości do działów: recepcji czy gastronomii. Poza tym poszukiwano pracowników do pakowania, do pracy przy inwentaryzacji, pracowników magazynowych. Firma z branży assistance „Starter 24” poszukiwała pracowników na stanowisko Key Account Manager, kierownika zmiany oraz młodszego konsultanta w centrum zgłoszeniowym, oraz specjalistę do spraw rozwoju oprogramowania, a Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego doradcę w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego.

 

Aby przyciągnąć uwagę przyszłych pracowników bardzo często oferowane są przez Pracodawców dodatkowe udogodnienia np. darmowy dojazd, opieka medyczna i karta sportowa, czy choćby obiad za symboliczną opłatą.

 

Na stoisku Biura Karier można było skorzystać z porady doradców zawodowych, skonsultować dokumenty aplikacyjne oraz dowiedzieć się więcej na temat  projektu europejskiego przeznaczonego dla studentów ostatnich lat studiów, który jest realizowany przez nasze Biuro Karier. Projekt pozwala na zdobycie doświadczenia zawodowego u naszych partnerów w postaci 3 -miesięcznego przyuczenia do pracy, tzw. mentoringu, po którym istnieje możliwość zatrudnienia. Realizacja projektu trwa do końca września 2019 roku. Nad przebiegiem imprezy czuwali pracownicy Działu Marketingu i Komunikacji oraz zaprzyjaźnieni studenci i doktoranci.

 

Organizacja wydarzenia przyciągnęła uwagę studentów zaciekawionych obecnością zaproszonych wystawców. Mamy nadzieję, że każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. A już niebawem kolejne przedsięwzięcia naszego Biura Karier.

Opis projektów zgłoszonych do realizacji z badań na rzecz postępu biologicznego
w produkcji roślinnej na lata 2014 – 2020