Dział Studiów i Spraw Studenckich

Biuro Karier dostarcza informacji o rynku pracy, procedurach rekrutacyjnych firm, wymaganiach kwalifikacyjnych wobec kandydatów oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Organizuje wykłady, warsztaty i spotkania, których celem jest przybliżenie studentom realiów rynku pracy i  sprawnego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Udostępnia na bieżąco oferty pracy, staży i praktyk dla studentów i absolwentów UPP. Organizuje spotkania z pracodawcami, warsztaty i konsultacje dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Biuro Karier są ogólnouczelniane targi pracy oraz cykl zajęć dla studentów pn. "Akademia Kompetencji", których celem jest rozwijanie umiejętności miękkich, w tym interpersonalnych, tj.: radzenie sobie ze stresem i pracą pod presją czasu, nawiązywanie kontaktów i efektywne komunikowanie się z innymi, rozwijanie umiejętności pracy w zespole i autoprezentacji, jak również przybliżenie  informacji na temat założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, metod jej finansowania, rozwijania zdolności przywódczych i negocjacyjnych w biznesie.

 

Znajdź nas na facebooku

https://www.facebook.com/BiurokarierUPP/

KONTAKT

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. 61 846-61-97, 99
tel. 61 848-70-05, 07
e-mail: dzial.nauki@up.poznan.pl

Dział Nauki jest jednostką podlegającą Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej,
funkcję tę pełni prof. dr hab. Piotr Goliński 

 

adres:
ul. Wojska Polskiego 28
piętro IV, pok. nr 417
tel. +48-61-846-6159,

e-mail: dop@up.poznan.pl

 

KONTAKT

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wolska Polskiego 28 pok. 307
60-637 Poznań
tel. +48-61-848-7013, +48-61-848-7015
tel./fax +48-61-848-7106

Dział Rozwoju jest jednostką podlegającą Prorektorowi
ds. Kadr i Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego,
funkcję tą pełni Prof. dr hab. Roman Gornowicz 

 

Dział nie obsługuje spraw związanych z informatyką, rekrutacją i obsługą wirtualnych dziekanatów

Prace remontowe w czasie pandemii

 

Zgłaszane przez użytkowników potrzeby naprawcze, z uwagi na pandemię, będą realizowane przez konserwatorów Działu Technicznego w następującym trybie:

 • Wietrzenie pokoju przez użytkownika
 • Opuszczenie pokoju przez użytkownika
 • Wejście pracownika Działu Technicznego – realizacja prac
 • Konserwator zgłasza użytkownikowi zakończenie prac naprawczych.

Powyższe wynika z konieczności zachowania reżimów sanitarnych i troski o bezpieczeństwo pracowników.

 

 

 

Kancelaria Prawna „Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni” spółka partnerska, ul. Wroniecka 17, 61-763 Poznań.

W celu usprawnienia organizacji pracy i przepływu informacji pomiędzy osobami korzystającymi z uczelnianej pomocy prawnej a Kancelarią Prawną, informuję:

 • miejsce pełnienia dyżurów przez radców prawnych: pokój 403a, IV piętro, Collegium Maximum, tel. 7042,
 • wszelkie zagadnienia prawne, w tym projekty umów, należy przesyłać za wiedzą bezpośrednich przełożonych, w wersji elektronicznej na adres: prawnicy@up.poznan.pl, a tylko w sytuacjach wyjątkowych składać w pokoju Radców Prawnych 403a, IV piętro, Collegium Maximum, w godzinach i dniach pełnienia dyżurów,

 

 

 

 

 

 

 

adres:
ul. Wojska Polskiego 28,
60-647 Poznań,
tel. +48-61-848-7030

e-mail:
nzsup.poznan@gmail.com     

strona www:
www.up.poznan.pl/nzs-ar

Pierwsze studenckie fraternity w Polsce

adres:

ul. Pałucka 40,

60-604 Poznań,

tel.: +48 608 612 339

adres:
ul. Piątkowska 94, DS. Maćko
60-649  Poznań,
tel:  61 846 64 85
 

e-mail:
samstudup@gmail.com

   

 

 

adres :

Kolegium Rungego

ul.Wojska Polskiego 52

60-637 Poznań

tel: 0048/506 204 878, 0048/889 751 143

e-mail : 

biuro@cks-up.pl

strona www : 

http://www.up.poznan.pl/cks/

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski 

Zastępca przewodniczącego:

prof. UPP dr hab. Anna Sip

Członkowie:

prof. dr hab. Hubert Szramka

prof. UPP dr hab. Małgorzata Gumienna

prof. UPP dr hab. Daniel Liberacki

prof. UPP dr hab. Justyna Starzyk

dr Magdalena Jaworska

dr inż. Michał Napierała

dr inż. Katarzyna Szewczyk

dr inż. Tatiana Wojciechowicz

mgr inż. Mateusz Sowelo

mgr inż. Cezary Urbanowski

Weronika Falkowska

Aleksandra Stukowska

 

 

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 

Przewodniczący:    

dr hab. Karol Mrozik

Członkowie:

prof. UPP Katarzyna Panasiewicz

dr hab. Barbara Stachowiak

dr hab. Piotr Stachowiak

dr inż. Magdalena Piernik

dr Małgorzata Dolata

dr Piotr Pawlak

Marcin Dorna

Waldemar Gaczyński

Marta Guźniczak

Patryk Janicki

Klaudia Karczewska

Magdalena Komasa

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 

Przewodniczący:

dr hab. Monika Dragan

Członkowie:

dr hab. Daniel Liberacki

dr hab. Agnieszka Wilkaniec

dr inż. Przemysław Mania

dr Anna Bieniasz

dr Beata Mikołajczak

dr Ewa Sell-Kubiak

Jan Biber

Przemysław Grzelczyk

Paulina Kasperowicz

Marta Nowak

Łukasz Tomaszewki

Katarzyna Wojtyniak

 

 

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 

Przewodniczący:

prof. UPP dr hab. Barbara Golińska

Członkowie:

prof. dr hab. Iwona Morkunas

prof. UPP dr hab. Joanna Bajerska

prof. UPP dr hab. Maria Drapikowska

prof. UPP dr hab. Gniewko Niedbała

dr hab. Jakub Hadyński

dr hab. inż. Jerzy Majka

dr hab. Dariusz Świerk

dr Monika Okulicz

dr Natalia Sowińska

mgr inż. Natalia Genstwa

mgr inż. Aleksandra Grzyb

mgr inż. Natalia Leciejewska

mgr inż. Sandra Kaźmierczak

mgr inż. Mateusz Kęsy

mgr inż. Joanna Kocięcka

mgr Joanna Kopaczyk

mgr inż. Krzysztof Krzyżaniak

mgr Aleksandra Skoczek – Rubińska

 

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 

Przewodniczący:

prof. UPP dr hab. Sylwia Mildner - Szkudlarz

Członkowie:

prof. UPP dr hab. Wojciech Juzwa

prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski

dr hab. Małgorzata Kasprowicz – Potocka

dr hab. Łukasz Myczko

dr inż. Łukasz Czajkowski

dr Agata Józefiak

dr Monika Okulicz

dr inż. Anna Oliskiewicz – Krzywicka

dr inż. Kamil Witaszek

mgr Dawid Jabkowski

mgr Mariami Jasaszwili

mgr inż. Marta Pędzik

mgr inż. Mateusz Sowelo

mgr inż. Mateusz Sypniewski

mgr inż. Marek Szychta

lek. wet. Patrycja Woszczyło

mgr inż. Stanisław Zaborowski

mgr Emilia Zawieja

 

Zadbamy o Twojego pupila jak nikt inny

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej powstało z myślą o zapewnieniu jak najlepszej opieki medycznej naszym pupilom. Przyświeca nam ogromna dbałość o dobro zwierząt, dlatego w murach naszego Centrum znajdziesz wykwalifikowaną kadrę specjalistów, do której dyspozycji oddany został najwyższej jakości sprzęt medyczny i diagnostyczny. Zapraszamy!

http://ucmw.pl/

 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy - "Solidarność"

Komisja Uczelniana
adres:
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. +48-61-848-7050, +48-61-848-7199

e-mail:
nszzs@up.poznan.pl
 
strona www:
www.up.poznan.pl/nszzs


Związek Nauczycielstwa Polskiego

Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego

adres:
ul. Wojska Polskiego 28
p. 403 Collegium Maximum
60-637 Poznań
tel. +48-61-848-7049
poniedziałek - piątek 8:00-12:30

e-mail:
znp@up.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/znp

adres:
ul. Piątkowska 94/3B,
pok. 11 [DS."Danuśka"],
60- 649 Poznań,
tel.: +48-61-846-6563,

e-mail:
ete-poznan@o2.pl

strona www:
www.ete.org.pl

adres:
ul. Doświadczalna 50A,
20-280 Lublin,
tel. +48-81-461-0605,

e-mail:

strona www:
www.up.poznan.pl/polsita

adres:
ul. Sławkowska 17,
31-016 Kraków,
tel. +48-12-424-0200
fax +48-12-422-5422

e-mail:
 

strona www:
pauza.krakow.pl

adres:
ul. Wołyńska 33, 
60-637 Poznań,
tel. 61-8125520,

e-mail:
pslo@up.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/ptz

adres:
ul. Wojska Polskiego 38/42, 
60-627 Poznań,
tel. +48-61-848-7412,
fax +48-61-848-7424,

e-mail:
pgolinsk@up.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/ptl

adres:
ul. Wojska Polskiego 28,
60-627 Poznań,
tel. +48-61-848-7074,

e-mail:
tenis@up.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/tenis

adres:
ul Wieniawskiego 5/9, 
61-712 Poznań, 
tel. +48-61-853-6805 wew. 341,

e-mail:
waldemar.cichy@rzgw.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/sitwm

adres:
ul. Wojska Polskiego 28, pok. 403 (ZNP)
60-637 Poznań

e-mail: 
stowarzyszenie@up.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/naszeos

 

Kierownik

mgr inż. Kinga Witkowska-Azarko
tel. 61-848-70-05
tel. kom. 507-269-235
pok. 313
e-mail: kinga.witkowska@up.poznan.pl

 

Specjaliści
Grażyna Lesińska 
tel. 61-846-61-97
pok.315
e-mail: grazyna.lesinska@up.poznan.pl

 

Wiesława Józefowska
tel. 61-846-61-99
pok.314
e-mail: wieslawa.jozefowska@mail.up.poznan.pl

 

mgr Paulina Jankowska
tel. 61 848 70 07
pok. 315
e-mail: paulina.jankowska@up.poznan.pl

 

Samodzielny referent 
mgr Natalia Grądecka 
tel. 61-848-70-06 
pok. 314 
e-mail: natalia.gradecka@up.poznan.pl 

 

mgr inż. Aneta Gołębiewska-Ścibior
mgr Milena Brudzińska

 

 

Baza projektów to narzędzie, przy użyciu którego mogą Państwo wyszukać informacje dotyczące projektów finansowanych w konkursach NCN

 

https://projekty.ncn.gov.pl/

...

Kierownik

dr inż. Grażyna Adamczyk

tel. 61-848-7084

e-mail: marketing@up.poznan.pl

 

 

mgr inż. Wojciech Borzyszkowski

tel. 61-846-6784

e-mail: wjb@up.poznan.pl

 • Materiały promocyjne, wystawiennicze
 • Targi i spotkania edukacyjne
 • Eventy uczelniane
 • Noc Naukowców, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

 

mgr Agnieszka Domaszewicz

tel. 61-846-6163

e-mail: agnieszka.domaszewicz@up.poznan.pl

 • Identyfikacja wizualna
 • Projekty graficzne ogólnouczelniane
 • Kampanie wizerunkowe

 

mgr Katarzyna Lesińska

tel. 0-61 848-7082
email: katarzyna.lesinska@up.poznan.pl

 • media społecznościowe
 • promocja uczelni
 • eventy uczelniane
 • społeczna odpowiedzialność uczelni

 

mgr Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

tel. 0-61 846-6759
gsm   512 862 726

email: rzecznik@up.poznan.pl

 • Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu budowanie dynamicznego i pozytywnego wizerunku Uniwersytetu;
 • Promowanie i realizowanie spójnej polityki tożsamości wizualnej;
 • Systematyczne monitorowanie rynku usług edukacyjnych oraz opracowywanie wniosków, zaleceń i prognoz  dla przyszłych zadań;
 • Systematyczne badania potencjalnych studentów dotyczące zapotrzebowania na kierunki studiów oraz ich oczekiwania w zakresie przyszłej kariery zawodowej.
 • Prowadzenie szerokich działań w zakresie PR i Publicity (np. uczestnictwo w targach, wystawach,  organizacja Drzwi Otwartych, Targów Pracy, konferencje prasowe, kontakty z mediami, promocja Uniwersytetu w mediach elektronicznych, rankingach, wydawnictwach);
 • Organizowanie eventów promocyjnych (np. Noc Naukowców, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Zielony Poznań, Dożynki Miejskie);
 • Realizowanie szeroko rozumianych działań marketingowych, wykorzystujących zintegrowane, specyficzne i dedykowane instrumenty;
 • Ocena efektywności i skuteczności prowadzonych działań w zakresie komunikacji marketingowej;
 • Przygotowywanie, projektowanie  i dystrybuowanie materiałów promocyjnych w zakresie ATL (np. reklamy w mediach, artykuły prasowe, plakaty, mailing) oraz BTL (np. ulotki, katalogi, gadżety promocyjne, eventy, reklama ambientowa) dotyczących Uniwersytetu i jego obszarów działalności, głównie dydaktycznej i popularno-naukowej;
 • Monitoring merytoryczny i redakcja serwisu internetowego uczelni;
 • Projektowanie i wykorzystywanie nowoczesnych instrumentów e marketingu (pozycjonowanie, social media, ad words, kontekst marketing, optymalizacja);
 • Tworzenie baz danych np. baz szkół średnich, szkół wyższych, absolwentów, potencjalnych pracodawców;
 • Kolekcjonowanie i dystrybucja informacji dotyczących Uniwersytetu, które związane są z jego promocją czy tworzeniem i umacnianiem wizerunku i marki dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych.

 

 

 

 

 

 

 

KWESTOR UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

 

mgr Karolina Prałat
tel. 61 848 7032
e-mail: karolina.pralat@up.poznan.pl

 

  

flaga-godlo.png

 

Opis projektów zgłoszonych do realizacji z badań na rzecz postępu biologicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

Analityk Finansowy

mgr Agata Leśniewska 
tel. 61 848-7528 
e-mail: agata.lesniewska@up.poznan.pl

Z-ca Kwestora ds. Finansowo – Księgowych 

mgr Beata Matuszyńska 
tel. 61 848 7039 
e-mail: beata.matuszynska@up.poznan.pl

 

Z-ca Kwestora ds. Budżetowania i Analiz Finansowych 

mgr inż. Łukasz Wiatr 
tel. 61 848-7528 
e-mail: lukasz.wiatr@up.poznan.pl

Kazimierz Skorniak

Stanowisko Pracy ds. Obronnych i Ochrony Cywilnej
stanowisko: Specjalista
tel. 0-61 848-7799

BADANIA PODSTAWOWE NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ W LATACH 2021-2027

Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej są realizowane ze środków krajowych.

 

flaga-godlo.png

 

 

Nr projektu wg Rozporządzenia MRiRW : 5
Tytuł projektu: Analiza molekularna genów warunkujących odporność poziomą u pszenicy (Triticum aestivum L.) na porażenie przez grzyby patogeniczne z rodzaju Puccinia sp.
Kierownik projektu: prof. UPP dr hab. Michał Kwiatek
Okres realizacji 2021-2027
Planowany budżet :  399 900 zł

Informacja o projekcie

 

Nr projektu wg Rozporządzenia MRiRW : 16
Tytuł; Analiza genetycznych uwarunkowań związanych z efektem heterozji oraz odpornością na fuzarium u kukurydzy (Zea mays L.). 
Kierownik projektu dr inż. Agnieszka Tomkowiak,
Okres realizacji: 2021-2027  
Planowany budżet:  492 000 zł

Informacja o projekcie

 

Nr projektu wg Rozporządzenia MRIRW: 20
Tytuł projektu: Analiza molekularna układów allelicznych genów wczesności oraz opracowanie     i identyfikacja     markerów funkcjonalnych dla genów determinacji pędu, pękania strąków, cech plonotwórczych i jakościowych nasion soi.
Kierownik projektu prof. UPP dr hab. Jerzy Nawracała
Okres realizacji 2021-2027
Planowany budżet: 339 600 zł

Informacja o projekcie

 

Nr projektu wg Rozporządzenia MRiRW: 27
Tytuł projektu; Identyfikacja markerów molekularnych sprzężonych z genami warunkującymi odporność na suchą zgniliznę kapustnych (Leptosphaeria spp.) z wykorzystaniem zaawansowanych technik molekularnych. 
Kierownik projektu prof. UPP dr hab. Janetta Niemann,
Okres realizacji 2021-2027
Planowany budżet ; 318 800 zł

Informacja o projekcie