Konsultacje - prace doktorskie, habilitacyjne

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Konsultacje z zakresu Analiz Statystycznych i Doświadczalnictwa
w pracach doktorskich, habilitacyjnych i innych

 

prof. dr hab. Krzysztof Moliński
Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Wojska Polskiego 28, Collegium Maximum, pok. 716
tel. (61) 848 71 51
e-mail: krys@au.poznan.pl

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny