Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pomoc materialna | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pomoc materialna

Doktorantów na studiach UPP obowiązuje Regulamin świadczeń dla studentów UPP wprowadzony zarządzeniem nr 96/2019 Rektora UPP z dnia 17 września 2019 r. z wyjątkami opisanymi
w zarządzeniu nr 105/2019 Rektora UPP z dnia 30 września 2019 r.

  1. Doktoranci mogą ubiegać się o świadczenia w formie:

- stypendium socjalnego
- stypendium Rektora (wcześniej: stypendium dla najlepszych doktorantów)
- stypendium dla osób niepełnosprawnych
 

  1. Świadczenia są przyznawane na wniosek Doktoranta.
  2. Formularze będące załącznikami do Regulaminu świadczeń dla studentów UPP należy stosować odpowiednio
  3. Wnioski dotyczące świadczeń są składane:

- w Sekcji studenckich spraw bytowych (Collegium Maximum pok. 209) – dotyczy świadczeń: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla niepełnosprawnych,
- do Komisji ds. stypendiów doktoranckich na danym wydziale, której przewodniczącym jest Kierownik studiów doktoranckich – dotyczy stypendium Rektora.

 

Szczegółowe informacje oraz uregulowania prawne

Zarządzenia nr 96/2019 Rektora UPP z dnia 17 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora nr 105_2019 w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta i stawek świdczeń dla doktorantów
 

Zarządzenie nr 129/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zasad ich zakwaterowania w domach studenckich.

Zarządzenie nr 65/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 

 

Zarządzenie nr 17/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 65/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016  

 

Zarządzenie nr 61/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018

 

WYDZIAŁY