Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rekrutacja | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rekrutacja

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ I DODATKOWEJ - LISTA RANKINGOWA

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM I DODATKOWYM - SZKOŁA DOKTORSKA UPP

SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ

ENGLISH VERSION

Informacje dla osób składających dokumenty rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

 • dokumenty należy składać online tylko w systemie rekrutacyjnym (podpisane skany)
  w określonym czasie - od 23.08.2021 r. godz. 00:00 do 08.09.2021 r. godz. 23:59);
 • należy załączać pojedyncze pliki zgodnie z listą wymaganych dokumentów (to znaczy kilka zdjęć w jednym pliku, jeśli na dokument składa się wielu stron);
 • pliki należy nazwać następująco, imieniem i nazwiskiem kandydata:
  • 1. podanie – Anna Nowak
  • 2. CV – Anna Nowak
  • 3. zdjęcie – Anna Nowak
  • 4a. odpis dyplomu -– Anna Nowak
  • 4b. suplement do dyplomu – Anna Nowak
  • 5. certyfikat – Anna Nowak
  • 6. opinia prom. – Anna Nowak
  • 7. zaświadczenie – Anna Nowak
  • 8. opis aktywności – Anna Nowak
  • 9. opis koncepcji – Anna Nowak
  • 10. wniosek o wyznaczenie prom. – Anna Nowak
  • 11. oświadczenie kandydata na prom. – Anna Nowak
  • 12. orzeczenie – Anna Nowak
  • 13. podanie o akademik – Anna Nowak
 • w przypadku problemów technicznych lub konieczności aktualizacji danych w systemie
  i zablokowania ich edycji (dotyczy niektórych absolwentów PULS), prosimy o przesłanie odpowiednich danych do informatyka (legitymacje@up.poznan.pl) z prośbą o ich aktualizację;
 • po złożeniu dokumentów w systemie należy czekać na ich zatwierdzenie (jeżeli dokument
  będzie nieodpowiedni bądź z błędami, należy go zmienić) – do rekrutacji dopuszczone zostają
  osoby, które w terminie przedłożyły komplet poprawnie wypełnionych dokumentów;
 • zdjęcie musi być zgodne z wytycznymi zawartymi poniżej;
 • w przypadku braku odpisu dyplomu można dostarczyć zaświadczenie z dziekanatu o uzyskaniu
  tytułu zawodowego;
 • certyfikat językowy to aktualny certyfikat międzynarodowy uzyskany na podstawie egzaminu;
 • ilość znaków 6000 (bez spacji) – nie wlicza się do tego literatury;
 • w biurze Szkoły można otrzymać skierowanie na badania lekarskie (należy wtedy podać imię
  i nazwisko, PESEL oraz dyscyplinę) – istnieje możliwość wykonania tych badań nieodpłatnie
  w jednym z punktów;
 • na egzaminie ustnym z języka angielskiego oceniane będą: treść przekazu, poprawność językowa, bogactwo językowe, wymowa i intonacja;
 • Kandydaci dopuszczeni do postępowania rekrutacyjnego zostaną poinformowani drogą
  mailową o dacie, godzinie i miejscu/formie ustnego egzaminu z języka angielskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej – z założenia rekrutacja odbywa się w siedzibie Uczelni (Poznań,
  ul. Wojska Polskiego 28), forma zdalna dopuszczona jest tylko w ściśle uzasadnionych
  przypadkach (zwłaszcza dla kandydatów przebywających za granicą Polski);
 • warunki przeprowadzania ustnego egzaminu z języka angielskiego i rozmowy kwalifikacyjnej
  w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły zostaną dostosowane do potrzeb kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, po rozpatrzeniu ich wniosków w tej sprawie złożonych wraz z pozostałymi dokumentami;
 • po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie liczby punktów uzyskanych
  w rekrutacji, sporządzona zostanie lista rankingowa kandydatów (najpóźniej do dnia 30 września
  2021 r.). Kandydat może być przyjęty do Szkoły, jeżeli uzyskał co najmniej 60% sumy punktów
  możliwych do uzyskania w ocenie punktowej. O przyjęciu do Szkoły decyduje miejsce kandydata
  na liście rankingowej danej dyscypliny w ramach limitu miejsc bądź, w przypadku kandydatów w ramach rekrutacji dodatkowej, uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.

Wymagania dotyczące zdjęcia dowodowego (wymiary 236x295 pikseli): zdjęcie wykonane na
jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (jasne szkła są dopuszczalne jeśli oczy są dobrze widoczne,
a w szkłach nie odbija się światło), patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI REKRUTACJI LIPIEC 2021 - LISTA RANKINGOWA

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU NCN PRELUDIUM BIS - dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

WYNIK I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU NCN - dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

DOKTORAT WDROŻENIOWY

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

Collegium Maximum, Hol Główny 
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, 
tel. +48 61 846 61 95; +48 61 844 77 92

tel. kom. +48 504 498 812
e-mail: szkola.doktorska@up.poznan.pl(link sends e-mail) 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UPP – prof. dr hab. Janusz Olejnik janusz.olejnik@up.poznan.pl(link sends e-mail)       
biuro Szkoły Doktorskiej UPP – mgr Joanna Cybulska joanna.cybulska@up.poznan.pl(link sends e-mail)
                                                  – lic. Magdalena Mądrzak magdalena.madrzak@up.poznan.pl

 

WYDZIAŁY