Rekrutacja

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM I DODATKOWYM DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

ENGLISH VERSION

REKRUTACJA

SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

LISTA RANKINGOWA - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY I DODATKOWY - WYNIKI REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

Informacje dla osób składających dokumenty rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

 • dokumenty należy składać online tylko w systemie rekrutacyjnym (podpisane skany) w określonym czasie od 17.08.2020 r. godz. 00.00 do 31.08.2020 r. godz. 23.59;
 • jeżeli dane w systemie należy aktualizować a ich edycja jest zablokowana (dotyczy niektórych absolwentów UPP) należy przesłać właściwe dane do Informatyka (legitymacje@up.poznan.pl) z prośbą o ich aktualizację;
 • po złożeniu dokumentów w systemie należy czekać na ich zatwierdzenie (jeżeli dokument będzie nieodpowiedni bądź z błędami, należy go zmienić) – do rekrutacji dopuszczone zostają osoby, które w terminie przedłożyły komplet poprawnie wypełnionych dokumentów;
 • zdjęcie musi być zgodne z wytycznymi zawartymi poniżej;
 • w przypadku braku odpisu dyplomu można dostarczyć zaświadczenie z dziekanatu o uzyskaniu tytułu zawodowego;
 • certyfikat językowy to certyfikat międzynarodowy uzyskany na podstawie egzaminu;
 • na egzaminie ustnym z języka obcego oceniane będą: treść przekazu, poprawność językowa, bogactwo językowe, wymowa i intonacja;
 • Kandydaci dopuszczeni do postępowania rekrutacyjnego zostaną poinformowani drogą mailową o dacie, godzinie i miejscu/formie ustnego egzaminu z nowożytnego języka obcego oraz rozmowy kwalifikacyjnej – z założenia rekrutacja odbywa się w siedzibie Uczelni (Poznań, ul. Wojska Polskiego 28), forma zdalna dopuszczona jest tylko w ściśle uzasadnionych przypadkach (zwłaszcza dla kandydatów przebywających za granicą Polski);
 • warunki przeprowadzania ustnego egzaminu z nowożytnego języka obcego i rozmowy kwalifikacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły, zostaną dostosowane do potrzeb kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, po rozpatrzeniu ich wniosków w tej sprawie złożonych wraz z pozostałymi dokumentami;
 • po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie liczby punktów uzyskanych w rekrutacji, sporządzona zostanie lista rankingowa kandydatów (najpóźniej do dnia 22 września 2020 r.). Kandydat może być przyjęty do Szkoły, jeżeli uzyskał co najmniej 50% sumy punktów możliwych do uzyskania w ocenie punktowej. O przyjęciu do Szkoły decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej danej dyscypliny w ramach limitu miejsc lub uzyskanie co najmniej 50% sumy punktów możliwych do uzyskania w ocenie punktowej w przypadku osób rekrutujących się w ramach projektów;
 • wzory dokumentów, które posiadają wzory można znaleźć poniżej - proszę opisywać dokumenty podając krótką nazwę oraz imię i nazwisko kandydata.

 

Wymagania dotyczące zdjęcia dowodowego (wymiary 236x295 pikseli): zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (jasne szkła są dopuszczalne jeśli oczy są dobrze widoczne, a w szkłach nie odbija się światło), patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

Collegium Maximum, Hol Główny 
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, 
tel. +48 61 846 61 95 

tel. kom. +48 504 498 812
e-mail: szkola.doktorska@up.poznan.pl(link sends e-mail) 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UPP – prof. dr hab. Janusz Olejnik janusz.olejnik@up.poznan.pl(link sends e-mail)       
biuro Szkoły Doktorskiej UPP – mgr Joanna Cybulska joanna.cybulska@up.poznan.pl(link sends e-mail)

LIPIEC - LISTA RANKINGOWA - WYNIKI REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU NA ROK AKADEMICKI 2020/2021