Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dział Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 38/42
60-627 Poznań
tel. +48-61-848-7080
e-mail: aparatura@up.poznan.pl

Pracownicy

Kierownik - główny specjalista
mgr inż. Anna Meller
tel. +48-61-848-7081
e-mail: anna.meller@up.poznan.pl

 

 

Z-ca Kierownika
mgr Agnieszka Polak
tel. +48-61-848-7781
e-mail: agnieszka.polak@up.poznan.pl

 

 

Starszy specjalista
mgr Aleksandra Robacka
tel. +48-61-848-7556
e-mail: aleksandra.robacka@up.poznan.pl

 

 

Specjalista
Krystyna Ograbisz
tel. +48-61-848-7080
e-mail: krystyna.ograbisz@up.poznan.pl

 

  

Specjalista
Renata Hans
tel. +48-61-848-7543
e-mail: renata.hans@up.poznan.pl

 

 

Specjalista-informatyk 
mgr Marcin Majtkowski
tel. +48-61-848-7573
e-mail: marcin.majtkowski@up.poznan.pl

 

 

Starszy specjalista
mgr inż. Piotr Oleszak
tel. +48 510 297 800
e-mail: piotr.oleszak@up.poznan.pl

Obsługa urządzeń audiowizualnych, obsługa multimedialna  

 

 

Specjalista

lic. Michał Poniewozik

tel. +48 509 699 418

e-mail: michal.poniewozik@up.poznan.pl

Obsługa urządzeń audiowizualnych, obsługa multimedialna  

Linki

WYDZIAŁY