Dział Aparatury Naukowo-Badawczej

DANE ADRESOWE

ul. Wołyńska 19
60-616 Poznań
tel. +48-61-848-7080
fax +48-61-848-7055

e-mail:
aparatura@up.poznan.pl

Pracownicy

Kierownik - główny specjalista
mgr inż. Anna Meller
tel. +48-61-848-7081
ameller@up.poznan.pl

 

Specjalista
Krystyna Ograbisz
tel. +48-61-848-7080
e-mail: ograbisz@up.poznan.pl

 

Specjalista
mgr inż. Ilona Łuczak
tel. +48-61-848-7080
e-mail: ilaszym@up.poznan.pl

 

Specjalista
mgr Agnieszka Przygocka
tel. +48-61-848-7556
e-mail: aprzygoc@up.poznan.pl

 

Specjalista
Renata Hans
tel. +48-61-848-7543
e-mail: rhans@up.poznan.pl

 

Specjalista-informatyk 
mgr Marcin Majtkowski
tel. +48-61-848-7573
e-mail: marcin.m@up.poznan.pl

 

Starszy specjalista
mgr inż. Piotr Oleszak
tel. +48 510 297 800
e-mail: piotr.oleszak@up.poznan.pl

 

Mistrz
Marek Hajder
tel. +48-61-848-7850,
tel. kom. 510-297-900
e-mail: mah@up.poznan.pl
Obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń audiowizualnych

 

Mistrz
Wincenty Skrzekotowski
tel. +48-61-848-7850, +48-61-848-7848
tel. kom. 510-297-800
e-mail: skrzewin@up.poznan.pl

Obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń audiowizualnych

Zakres Działalności Działu Aparatury

Dział Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej jest jednostką podlegającą Prorektorowi ds. Kadr i Rozwoju Uczelni, współpracującą ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i naukowo-dydaktycznymi Uczelni w zakresie swojej działalności.

 
Zakres pracy DANBiD

 1. Uczestniczenie w kreowaniu i prowadzeniu polityki w zakresie zapotrzebowania w skali Uczelni w aparaturę naukowo-badawczą i dydaktyczną poprzez inicjowanie działań i udział w pracach Rektorskiej Komisji.
 2. Nadzór i kontrola nad prawidłowością i efektywności
 3. Terminowe rozliczanie środków przyznanych w ramach dotacji.
 4. Przygotowywanie dokumentacji spełniającej wymagania formalne niezbędne przy zgłaszaniu potrzeb w zakresie aparatury nbid przeznaczonej do badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.
 5. Nadzór nad sposobem przygotowania dokumentacji związanej z planowaniem dostaw i usług w zakresie zakupu aparatury,
 6. Organizacja prac związanych z realizacją zamówień i zakupem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, prowadzenie procedur przetargowych,
 7. Prowadzenie pod względem merytorycznym projektów pomocy zagranicznej ukierunkowanej na doposażenie aparaturowe,
 8. Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji w zakresie ewidencji środków materialnych, likwidacji i przekazania,
 9. Prowadzenie systemu informacji techniczno-handlowej w zakresie posiadanego sprzętu oraz nowo kupowanego,
 10. Zakup i dystrybucja oprogramowania specjalistycznego przeznaczonego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni,
 11. Nadzór nad organizacją prac w zakresie wyposażenia w sprzęt audiowizualny, jego obsługą podczas wykładów, seminariów, konferencji, imprez okolicznościowych, oraz przebiegiem napraw i konserwacji sprzętu,
 12. Obsługa posiadanych baz danych,
 13. Konserwacja i naprawa projektorów pisma i przeźroczy.

Linki

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny