Dział Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 38/42
60-627 Poznań
tel. +48-61-848-7080
e-mail: aparatura@up.poznan.pl

Pracownicy

Kierownik - główny specjalista
mgr inż. Anna Meller
tel. +48-61-848-7081
e-mail: anna.meller@up.poznan.pl

 

 

Z-ca Kierownika
mgr Agnieszka Polak
tel. +48-61-848-7781
e-mail: agnieszka.polak@up.poznan.pl

 

 

Starszy specjalista
mgr Aleksandra Robacka
tel. +48-61-848-7556
e-mail: aleksandra.robacka@up.poznan.pl

 

 

Specjalista
Krystyna Ograbisz
tel. +48-61-848-7080
e-mail: krystyna.ograbisz@up.poznan.pl

 

  

Specjalista
Renata Hans
tel. +48-61-848-7543
e-mail: renata.hans@up.poznan.pl

 

 

Specjalista-informatyk 
mgr Marcin Majtkowski
tel. +48-61-848-7573
e-mail: marcin.majtkowski@up.poznan.pl

 

 

Starszy specjalista
mgr inż. Piotr Oleszak
tel. +48 510 297 800
e-mail: piotr.oleszak@up.poznan.pl

Obsługa urządzeń audiowizualnych, obsługa multimedialna  

 

 

Specjalista

lic. Michał Poniewozik

tel. +48 509 699 418

e-mail: michal.poniewozik@up.poznan.pl

Obsługa urządzeń audiowizualnych, obsługa multimedialna  

Zakres Działalności Działu Aparatury

Dział Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej jest jednostką podlegającą Kanclerzowi Uczelni, współpracującą ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i naukowo-dydaktycznymi Uczelni w zakresie swojej działalności.

 
Zakres działania jednostki organizacyjnej:

 1. współkreowanie i prowadzenie polityki w zakresie wyposażenia Uczelni w aparaturę naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz sprzęt komputerowy;
 2. inicjowanie działań i udział w pracach Rektorskiej Komisji ds. Aparatury;
 3. przygotowywanie dokumentacji spełniającej wymagania formalne niezbędne do zgłaszania potrzeb w zakresie aparatury przeznaczonej do badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych;
 4. realizowanie i rozliczanie inwestycji celowych z zakresu dużej infrastruktury badawczej, obejmującej aparaturę naukowo-badawczą;
 5. koordynacja i organizacja systemu informacji techniczno-handlowych w zakresie aparatury i sprzętu komputerowego;
 6. zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań jako jednostka wszczynająca przy organizacji procedur zamówień publicznych aparatury i sprzętu komputerowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych UPP;
 7. tworzenie dokumentacji przetargowej w zakresie realizacji zakupów sprzętu komputerowego i aparatury oraz związanych z tym usług;
 8. sporządzanie wzorów i prowadzenie rejestru umów, nadzór nad ich realizacją;
 9. rejestrowanie i potwierdzanie faktur na realizowane dostawy i usługi dotyczące aparatury, sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 10. koordynowanie prac i prowadzenie obsługi dokumentacyjnej Rektorskiej Komisji Likwidacyjnej;
 11. prowadzenie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem aparatury specjalnej;
 12. ewidencjonowanie i sporządzanie dokumentów odbioru technicznego zakupionych urządzeń;
 13. prowadzenie rejestru i ewidencjonowanie środków trwałych przyjmowanych na stan Uczelni;
 14. rejestrowanie i dokumentowanie zakupów oprogramowania narzędziowego, użytkowego i specjalistycznego;
 15. obsługa techniczna środków dydaktycznych i audiowizualnych na organizowanych przez Uczelnię wykładach, seminariach i uroczystościach;13
 16. koordynowanie działań w zakresie eksploatacji i rozbudowy sal ogólnodostępnych.

Linki