Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 28
60 - 637 Poznań
tel. +48-61-848-7064

email:
dgiz@up.poznan.pl

Pracownicy

Kierownik Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia
Wiesław Janus
tel. 61-848-7063
tel. kom. 502-033-082
e-mail: janus@up.poznan.pl
pokój 414, IV p. Collegium Maximum

Z-ca Kierownika Działu ds. Gospodarczych oraz realizacji procedur udzielania zamówień publicznych
mgr Piotr Anioła – dostawy i usługi przetargowe
tel. 61-846-6189

tel. kom. 515-866-392
e-mail: piotra.aniola@up.poznan.pl
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

 Procedury udzielania zamówień publicznych – rejestracja i obsługa wniosków, przygotowywanie projektu: umowy, OWZ, SIWZ.
 

mgr Piotr Anioła
tel. 61-846-6189

tel. kom. 515-866-392
e-mail: piotra.aniola@up.poznan.pl
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

mgr Grażyna Wawrzyniak
tel. 61-846-6190
e-mail: grazyna.wawrzyniak@up.poznan.pl 
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

mgr Anna Hadyńska
tel. 61-846-6563
e-mail: anna.hadynska@up.poznan.pl 
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

 

 

 

mgr Aneta Ignasiak
tel. 61-846-6158

tel. kom. 506-568-938
e-mail: aneta.ignasiak@up.poznan.pl
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

mgr Aneta Szelejewska

tel. 61-846-6587

e-mail: aneta.szelejewska@up.poznan.pl

pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

Obsługa Administracyjna
 

inż. Beata Kowalska- Sierzant – rozliczanie telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz prowadzenie bieżących spraw działu
tel. 61-848-7064
tel. kom. 506-441-135
e-mail: beata.kowalska@up.poznan.pl
pokój 415, IV p.Collegium Maximum

Beata Przybyła – obsługa transportu
tel. 61-848-7060
tel. kom.505-030-398
e-mail: beata.przybyla@up.poznan.pl
pokój 415, IV p. Collegium Maximum

mgr inż. Lucyna Sznajder-Bobińska- ubezpieczenia majątkowe i rozliczanie szkód
tel.61-846-6279
e-mail: lucszn@up.poznan.pl
pokój 54.1, parter Collegium Maximum

mgr inż. Andrzej Politowicz- rozliczanie mediów( energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu), konserwacja sprzętu i urządzeń Ppoż., utylizacja sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz utylizacja materiałów niebezpiecznych
tel. 61-846-6260
tel. kom. 502-198-259
e-mail: andrzej.politowicz@up.poznan.pl
pokój 58.1.B, parter Collegium Maximum

Jadwiga Parzysz – ewidencja środków materialnych, przyjmowanie wniosków do likwidacji wyposażenia administracyjno-gospodarczego jednostek uczelnianych, ewidencja odzieży roboczej.
tel. 61-846-6259
tel. kom. 506-705-184
e-mail: jagoda@up.poznan.pl
pokój 58.1.B, parter Collegium Maximum

Maria Gierszewska – rozliczanie umów i faktur, ewidencja faktur
tel. 61-846-6277e-mail: marg@up.poznan.pl
pokój 54.1, parter Collegium Maximum

lic. Sylwia Nawrocka – rozliczanie umów i faktur, ewidencja faktur
tel. 61-84-7057 tel. kom. 515-166-599 e-mail: sylwian@up.poznan.pl
pokój 54.1, parter Collegium Maximum

Kinga Cwojdzińska - rozliczanie umów i faktur, ewidencja faktur 
tel.61-848-7058
e-mail: kinga.cwojdzinska@up.poznan.pl
pokój 54.1, parter Collegium Maximum

Małgorzata Krause – rozliczanie umów i faktur, ewidencja faktur

tel. 61-846-6278

e-mail: malgorzata.krause@up.poznan.pl

pokój 54.1, parter Collegium Maximum

 

Obsługa Gospodarcza

mgr inż. Waldemar Stawiarski – administrator obiektów, rozliczanie umów i faktur
tel. 61-846-6756
tel. kom.502-033-126
e-mail: waldstaw@up.poznan.pl
pokój 58.I.B parter Collegium Maximum

mgr Sławomir Kaczmarek - administrator obiektów

tel. 61-848-7059,

tel. kom. 505-030-391
pokój 58.I.B parter Collegium Maximum

 

Bolesław Kijanowski - administrator obiektów
tel. 61-848-7067

tel. kom. 508-350-387
pokój 58.1B, parter Collegium Maximum

 

Arkadiusz Golon – administrator obiektów (budynku DS Dożynkowa 9G)

tel.61-846-6622

e-mail: arkadiusz.golon@up.poznan.pl

 

mgr Mirosław Kajko – administrator obiektów, ochrona i zabezpieczenie obiektów

tel. 61-848-7059
tel. kom. 505-030-380
e-mail: kajmir@up.poznan.pl
pokój 58.I.B, parter Collegium Maximum

 

 

Dorota Stelmaszyk  – obsługa uroczystości uczelnianych

tel. 61-848-7078
tel. kom.505-030-414
pokój 013, piwnica Collegium Maximum

  

Obsługa Zieleni 

mgr inż Jacek Zieleziński – brygadzista Brygady ogrodniczo – porządkowej

tel. 61-846-6848

tel. kom.502-032-984
Budynek gospodarczy administracji ul. Szydłowska 51

 Kolegium Rungego
 

Waldemar Pytlik – administrator obiektu
tel.61-848-7575
Kom.786-864-459

 

Zakres Działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Do zadań Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia i jego kierownika należy:

 1. Prowadzenie i dokumentowanie procedur przetargowych zgodnie z obowiązującym „Regulaminem zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”,
 2. Prowadzenie ewidencji i gospodarowanie zasobami materialnymi uczelni,
 3. Realizowanie zamówień na materiały i surowce,
 4. Zabezpieczenie i ochrona obiektów uczelni i jej mienia,
 5. Ubezpieczenie obiektów uczelni i jej wyposażenia.,
 6. Nadzór nad systemem monitoringu uczelni,
 7. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni,
 8. Utrzymywanie czystości i estetyki w obiektach i na terenach administrowanych przez uczelnię,
 9. Prowadzenie obsługi technicznej uroczystości uczelnianych (inauguracja roku akademickiego, absolutorium, itp.),
 10. Organizowanie przewozów osobowych i towarowych,
 11. Prowadzenie gospodarki środkami transportowymi,
 12. Zakup odczynników i preparatów biochemicznych,
 13. Zakup materiałów biurowych, odzieży roboczej i ochronnej,
 14. Rozliczanie rozmów telefonicznych uczelni (stacjonarnych i komórkowych),
 15. Obsługa obiektów (portierni i szatni)
 16. Rozliczanie szkód majątkowych (OC,AC i NW),
 17. Rozliczanie mediów (energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu),
 18. Utylizacja środków chemicznych i preparatów biochemicznych,
 19. Utylizacja wyposażenia administracyjno-gospodarczego,
 20. Rozliczanie wywozu odpadów,
 21. Współpraca ze służbami miejskimi.

Realizacja procedur przetargowych:

mgr Piotr Anioła - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 416, IV p

tel. (061) 846-6189, tel. kom. 515-866-392
mgr Grażyna Wawrzyniak - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 416, IV p

tel. (061) 846-6190
mgr Anna Hadyńska - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28 pok. 416, IV p 

tel. (061)-846-6563

mgr Aneta Szelejewska – Collegium Maximum, ul. Wojska polskiego 28 pok. 416, IV p

tel. (061) 846-6587

mgr Aneta Ignasiak - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 416, IV p

tel. (061) 846-6158, tel .kom. 506-568-938 w tym:

 • artykułów laboratoryjnych: szkła, akcesoriów, drobnego sprzętu laboratoryjnego,
 • odczynników chemicznych i preparatów biochemicznych,
 • materiałów reglamentowanych,
 • spirytusu skażonego,

 

Rozliczanie zakupów oraz umów i faktur:

 

Maria Gierszewska- Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok.51.1, parter

tel.(061)846-6277

lic. Sylwia Nawrocka- Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 54.1; parter

tel. (061) 848-7057 tel. kom. 515-166-599
Kinga Cwojdzińska - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, 51.1; parter

 tel. (061) 848-7058
Małgorzata Krause –Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 51.1; parter

tel. (061) 846-6278

 

 • materiałów biurowych,
 • chemii gospodarczej oraz środków czystości,
 • papieru kserograficznego i innych materiałów eksploatacyjnych,
 • artykułów BHP, sanitarnych, itp.,
 • odzieży roboczej i ochronnej,
 • dostaw gazów technicznych, spirytusu skażonego
 • i innych drobnych zakupów.

 

 

 

 

Usługi transportowe:

Beata Przybyła - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 415; IV piętro

tel. (061) 848-7060, tel. kom. 505-030-398.

 • obsługa własnego transportu na potrzeby jednostek i komórek organizacyjnych
 • zamawianie usług transportowych,
 • zakup, rozliczanie paliwa i akcesoriów samochodowych.

Obsługa administracyjna:

inż. Beata Kowalska- Sierzant - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 415; IV piętro

tel. (061) 61-848-7064, tel. kom. 506 441 135.

 • prowadzenie sekretariatu działu,
 • rozliczanie kosztów telefonii stacjonarnej,
 • rozliczanie kosztów telefonii komórkowej.

 Obsługa gospodarcza:

mgr Waldemar Stawiarski – Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28 pok. 58.I.B, parter , tel. (061) 846-6756; tel. kom. 502-033-126

mgr Mirosław Kajko – Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 58.I.B, parter

tel. (061) 848-7059; tel. kom. 505-030-380
mgr Sławomir Kaczmarek – Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28 pok. 58.I.B;

tel. (061) 848-7059, tel. kom. 505-030-391
Bolesław Kijanowski – Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pokój 58.I.B

tel. (061)848-7067 tel. kom. 508 350 387

 • utrzymanie porządku i czystości w obiektach uczelni oraz ich zabezpieczenie
 • obsługa portierni oraz szatni,
 • realizacja usług komunalnych,
 • obsługa uroczystości uczelnianych i imprez.

 

Ubezpieczenia majątkowe i likwidacja szkód:

mgr inż. Lucyna Sznajder-Bobińska- Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 54.1; tel. (061) 846-6279.

 • zgłaszanie do ubezpieczenia budynków, obiektów i mienia uczelni od wszelkich ryzyk,
 • zgłaszanie i monitorowanie szkody,
 • obsługa i likwidacja szkody,

 

 

Obsługa zieleni:

Brygadzista Brygady ogrodniczo - porządkowej

mgr Jacek Zieleziński – Budynek gospodarczy administracji ul. Szydłowska 51
tel.kom. 502-032-984

 • konserwacja i utrzymanie terenów zieleni
 • prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych (drzew i krzewów)
 • utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych uczelni,

 

Realizacja usług gospodarczych:

Dorota Stelmaszyk - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 013;

tel. (061) 848-7078, tel. kom 505-030-414

 • udział w przygotowaniu  uroczystości uczelnianych oraz spotkań okolicznościowych.

Ewidencja środków materialnych :

Jadwiga Parzysz- Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 58.I.B, parter

tel. (061) 846-6259; tel. kom. 506-705-184

 

 • ewidencja środków materialnych,
 • prowadzenie komisji likwidacyjnej (sekretarz),
 • prowadzenie likwidacji środków materialnych uczelni,
 • prowadzenie ewidencji odzieży roboczej i ochronnej.

Rozliczanie mediów i konserwacja sprzętu BHP i OP:

mgr inż. Andrzej Politowicz – Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 58.I.B, tel. (061) 846-6260; tel. kom. 502-198-259

• energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu,
• konserwacja sprzętu i urządzeń BHP i OP,
• realizacja utylizacji sprzętu AGD oraz sprzętu komputerowego
 

Linki

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny