Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 28
60 - 637 Poznań
tel. +48-61-848-7064

email:gospodarczy@up.poznan.pl

PRACOWNICY

Kierownik Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia
mgr Piotr Anioła

tel. 61-846-6189
tel. kom. 515-866-392
e-mail: piotr.aniola@up.poznan.pl
pokój 414, IV p. Collegium Maximum

 

Z-ca Kierownika Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia - obsługa zaopatrzenia, organizacja imprez okolicznościowych, koordynowanie rozliczania umów.
lic. Sylwia Nawrocka

tel. 61-848-7057
tel. kom. 515-166-599
e-mail. sylwia.nawrocka@up.poznan.pl
pokój 54.2 parter, Collegium Maximum

Procedury udzielania zamówień publicznych – rejestracja i obsługa wniosków, przygotowywanie projektu: umowy, OWZ, SIWZ.
 

mgr Grażyna Wawrzyniak
tel. 61-846-6190
e-mail: grazyna.wawrzyniak@up.poznan.pl 
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

mgr Anna Hadyńska
tel. 61-846-6563
e-mail: anna.hadynska@up.poznan.pl 
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

mgr Aneta Ignasiak
tel. 61-846-6158
tel. kom. 506-568-938
e-mail: aneta.ignasiak@up.poznan.pl
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

mgr Aneta Szelejewska
tel. 61-846-6587
e-mail: aneta.szelejewska@up.poznan.pl
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

Obsługa Administracyjna
 

inż. Beata Kowalska- Sierzant – rozliczanie telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz prowadzenie bieżących spraw działu
tel. 61-848-7064
tel. kom. 506-441-135
e-mail: beata.kowalska@up.poznan.pl
pokój 415, IV p.Collegium Maximum

 

Beata Przybyła – obsługa transportu
tel. 61-848-7060
tel. kom.505-030-398
e-mail: beata.przybyla@up.poznan.pl
pokój 415, IV p. Collegium Maximum

 

mgr inż. Lucyna Sznajder-Bobińska
tel.61-846-6279
e-mail: lucszn@up.poznan.pl
pokój 54.2, parter Collegium Maximum

 

Danuta Sobkowiak – ewidencja środków materialnych, przyjmowanie wniosków do likwidacji wyposażenia administracyjno-gospodarczego jednostek uczelnianych, ewidencja odzieży roboczej.
tel. 61-846-6535
e-mail: danuta.sobkowiak@up.poznan.pl
pokój 416, IV piętro Collegium Maximum

 

mgr inż. Ilona Łuczak - rozliczanie umów i faktur, ewidencja faktur
tel. 61-8-46-6277
e-mail: Ilona.luczak@up.poznan.pl
pokój 54.2, parter Collegium Maximum

 

Kinga Cwojdzińska - rozliczanie umów i faktur, ewidencja faktur 
tel.61-848-7058
e-mail: kinga.cwojdzinska@up.poznan.pl
pokój 54.2, parter Collegium Maximum

 

Małgorzata Krause – rozliczanie umów i faktur, ewidencja faktur
tel. 61-846-6278
e-mail: malgorzata.krause@up.poznan.pl
pokój 54.2, parter Collegium Maximum

 

Obsługa Gospodarcza

mgr inż. Waldemar Stawiarski – administrator obiektów, rozliczanie umów i faktur, utylizacja sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz utylizacja materiałów niebezpiecznych
tel. 61-846-6756
tel. kom.502-033-126
e-mail: waldstaw@up.poznan.pl
pokój 58.I.B parter Collegium Maximum

 

mgr Sławomir Kaczmarek - administrator obiektów, koordynator ochrony
tel. 61-848-7059,
tel. kom. 505-030-391
e-mail. slawomir.kaczmarek@up.poznna.pl
pokój 58.I.B parter Collegium Maximum

 

Jarosław Kijanowski - administrator obiektów
tel. 61-848-7067
tel. kom. 508-350-387
e-mail: jaroslaw.kijanowski@up.poznan.pl
pokój 58.1B, parter Collegium Maximum

 

Dorota Stelmaszyk  – obsługa uroczystości uczelnianych
tel. 61-848-7078
tel. kom.505-030-414
pokój 013, piwnica Collegium Maximum

 

  

Obsługa Zieleni 

mgr inż Jacek Zieleziński – brygadzista Brygady ogrodniczo – porządkowej
tel. 61-846-6848
tel. kom.502-032-984
Budynek gospodarczy administracji ul. Szydłowska 51

 

Kolegium Rungego
 

Waldemar Pytlik – administrator obiektu
tel.61-848-7575
Kom.786-864-459

 

Ubezpieczenia majątkowe – Wszelkie zgłoszenia szkód majątkowych należy kierować na adres mailowy ubezpieczenia@up.poznan.pl

Zakres Działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Do zadań działu w szczególności należy:

 1. planowanie dostaw towarów i usług;
 2. wykonywanie zadań komórki wszczynającej w zakresie określonym w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w UPP;
 3. zakup towarów i usług z pominięciem stosowania przepisów ustawy Pzp, oraz prowadzenie ich rejestru i rozlicznie;
 4. ilościowe i wartościowe monitorowanie wykonywania umów w obszarze zakupów;
 5. administrowanie obiektami, z wyłączenie inwestycji, remontów;
 6. wynajem sal ogólnouczelnianych;
 7. organizowanie pracy służb obsługowych w obiektach;
 8. obsługa szatni w obiektach;
 9. zabezpieczanie utrzymania porządku i czystości w obiektach;
 10. organizowanie konserwacji i przeglądów sprzętu przeciwpożarowego;
 11. utrzymywanie i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego w obiektach;
 12. utrzymywanie i konserwacja barierek wjazdowych;
 13. utrzymywanie terenów zielonych;
 14. planowanie i rozliczanie wywozu odpadów komunalnych;
 15. rozliczanie dostaw gazów technicznych i spirytusu;
 16. organizowanie utylizacji materiałów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu;
 17. organizowanie obsługi i koordynowanie wykorzystania transportu uczelnianego;
 18. zamawianie i rozliczanie usług transportu zewnętrznego;
 19. planowanie zapotrzebowania i rozliczanie telefonii stacjonarnej i komórkowej;
 20. zabezpieczanie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz rozliczanie szkód;
 21. prowadzenie ilościowej i wartościowej ewidencji środków materialnych administracji centralnej;
 22. rozliczanie kosztów eksploatacji obiektów;
 23. współuczestniczenie w organizacji i obsłudze uroczystości i imprez okolicznościowych;
 24. wykonywanie obsługi Rektorskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Wyposażenia Administracyjno-Gospodarczego.

 

Do zadań Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia i jego kierownika należy:

 

Obsługa zaopatrzenia, organizacja imprez okolicznościowych, koordynowanie i rozliczanie umów.

lic. Sylwia Nawrocka- Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 54.2; parter
tel. (061) 848-7057 tel. kom. 515-166-599

 

Realizacja procedur przetargowych:

 

mgr Grażyna Wawrzyniak - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 416, IV p

tel. (061) 846-6190
mgr Anna Hadyńska - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28 pok. 416, IV p 

tel. (061)-846-6563

mgr Aneta Szelejewska – Collegium Maximum, ul. Wojska polskiego 28 pok. 416, IV p

tel. (061) 846-6587

mgr Aneta Ignasiak - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 416, IV p

tel. (061) 846-6158, tel .kom. 506-568-938 w tym:

 • artykułów laboratoryjnych: szkła, akcesoriów, drobnego sprzętu laboratoryjnego,
 • odczynników chemicznych i preparatów biochemicznych,
 • materiałów reglamentowanych,
 • spirytusu skażonego,

 

Rozliczanie zakupów oraz umów i faktur:

 

mgr inż. Ilona Łuczak
Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28
Pok. 54.2 parter tel. 061-846-6277

 

Kinga Cwojdzińska - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, 54.2; parter
tel. (061) 848-7058
Małgorzata Krause –Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 54.2; parter

tel. (061) 846-6278

 

 • materiałów biurowych,
 • chemii gospodarczej oraz środków czystości,
 • papieru kserograficznego i innych materiałów eksploatacyjnych,
 • artykułów BHP, sanitarnych, itp.,
 • odzieży roboczej i ochronnej,
 • dostaw gazów technicznych, spirytusu skażonego
 • i innych drobnych zakupów.

 

 

 

 

Usługi transportowe:

Beata Przybyła - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 415; IV piętro

tel. (061) 848-7060, tel. kom. 505-030-398.

 • obsługa własnego transportu na potrzeby jednostek i komórek organizacyjnych
 • zamawianie usług transportowych,
 • zakup, rozliczanie paliwa i akcesoriów samochodowych.

Obsługa administracyjna:

inż. Beata Kowalska- Sierzant - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 415; IV piętro

tel. (061) 61-848-7064, tel. kom. 506 441 135.

 • prowadzenie sekretariatu działu,
 • rozliczanie kosztów telefonii stacjonarnej,
 • rozliczanie kosztów telefonii komórkowej.

 Administratorzy:

mgr Waldemar Stawiarski – Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28 pok. 58.I.B, parter ,
tel. (061) 846-6756; tel. kom. 502-033-126

mgr Sławomir Kaczmarek – Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28 pok. 58.I.B;
tel. (061) 848-7059, tel. kom. 505-030-391

Jarosław Kijanowski – Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pokój 58.I.B
tel. (061)848-7067 tel. kom. 508 350 387

Waldemar Pytlik – administrator obiektu
tel.61-848-7575 tel. kom.786-864-459

 • utrzymanie porządku i czystości w obiektach uczelni oraz ich zabezpieczenie
 • obsługa portierni oraz szatni,
 • realizacja usług komunalnych,
 • obsługa uroczystości uczelnianych i imprez.
 • realizacja utylizacji sprzętu AGD oraz sprzętu komputerowego
   

 

 

Obsługa zieleni:

Brygadzista Brygady ogrodniczo - porządkowej

mgr Jacek Zieleziński – Budynek gospodarczy administracji ul. Szydłowska 51
tel.kom. 502-032-984

 • konserwacja i utrzymanie terenów zieleni
 • prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych (drzew i krzewów)
 • utrzymanie porządku i czystości terenów zewnętrznych uczelni,

 

Realizacja usług gospodarczych:

Dorota Stelmaszyk - Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 013;

tel. (061) 848-7078, tel. kom 505-030-414

 • udział w przygotowaniu  uroczystości uczelnianych oraz spotkań okolicznościowych.

 

Ewidencja środków materialnych :

Danuta Sobkowiak – ewidencja środków materialnych, przyjmowanie wniosków do likwidacji wyposażenia administracyjno-gospodarczego jednostek uczelnianych, ewidencja odzieży roboczej.
tel. 61-846-6535
e-mail: danuta.sobkowiak@up.poznan.pl
pokój 416, IV piętro Collegium Maximum

 • ewidencja środków materialnych,
 • prowadzenie komisji likwidacyjnej (sekretarz),
 • prowadzenie likwidacji środków materialnych uczelni,
 • prowadzenie ewidencji odzieży roboczej i ochronnej.

 

Ubezpieczenia majątkowe – Wszelkie zgłoszenia szkód majątkowych należy kierować na adres mailowy ubezpieczenia@up.poznan.pl

WYDZIAŁY