Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 28
60 - 637 Poznań
tel. +48-61-848-7064

email:gospodarczy@up.poznan.pl

PRACOWNICY

Kierownik Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia
 

mgr Piotr Anioła

tel. 61-846-6189
tel. kom. 515-866-392
e-mail: 
piotr.aniola@up.poznan.pl
pokój 414, IV p. Collegium Maximum

 

Z-ca Kierownika 

 

lic. Sylwia Nawrocka

tel. 61-848-7057
tel. kom. 515-166-599
e-mail. 
sylwia.nawrocka@up.poznan.pl
pokój 413 A, IV p. Collegium Maximum

 

Procedury udzielania zamówień publicznych

Komórka zakupowo-wiodąca
 

mgr Anna Hadyńska
tel. 61-846-6563
e-mail: 
anna.hadynska@up.poznan.pl  
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

mgr Aneta Szelejewska
tel. 61-846-6587
e-mail: 
aneta.szelejewska@up.poznan.pl
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

mgr Grażyna Wawrzyniak
tel. 61-846-6190
e-mail:
grazyna.wawrzyniak@up.poznan.pl
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

Obsługa Administracyjna
 

 

inż. Beata Kowalska- Sierzant – rozliczanie telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz prowadzenie bieżących spraw działu

tel. 61-848-7064
tel. kom. 506-441-135
e-mail: 
beata.kowalska@up.poznan.pl
pokój 415, IV p. Collegium Maximum

 

 

Beata Przybyła – obsługa transportu
tel. 61-848-7060
tel. kom.505-030-398
e-mail: 
beata.przybyla@up.poznan.pl
pokój 415, IV p. Collegium Maximum

  

 

mgr inż. Ilona Łuczak - rozliczanie umów i faktur
tel. 61-8-46-6277
e-mail: 
Ilona.luczak@up.poznan.pl
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

 

Małgorzata Krause – rozliczanie umów i faktur
tel. 61-846-6278
e-mail: 
malgorzata.krause@up.poznan.pl
pokój 416, IV p. Collegium Maximum

 

Danuta Sobkowiak – ewidencja środków materialnych, przyjmowanie wniosków do likwidacji wyposażenia administracyjno-gospodarczego jednostek uczelnianych, ewidencja odzieży roboczej.
tel. 61-846-6535
e-mail: 
danuta.sobkowiak@up.poznan.pl
pokój 58.1 B, parter Collegium Maximum

 

 

 

 

Obsługa Gospodarcza

 

 

mgr inż. Michał Zieleziński – administrator obiektów, rozliczanie umów i faktur, utylizacja sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz utylizacja materiałów niebezpiecznych, obsługa systemu BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami)
tel. 61-846-6756
tel. kom.506-902-579
e-mail: 
michal.zielezinski@up.poznan.pl
pokój 011, piwnica Collegium Maximum

 

 

 

mgr Sławomir Kaczmarek – koordynator administratorów obiektów, koordynator ochrony
tel. 61-848-7059,
tel. kom. 505-030-391
e-mail. 
slawomir.kaczmarek@up.poznan.pl
pokój 58.1B, parter Collegium Maximum

 

 

 

Tomasz Maliński - administrator obiektów
tel. 61-848-7059
tel. kom. 510-413-277
e-mail: 
tomasz.malinski@up.poznan.pl
pokój 58.1B, parter Collegium Maximum

 

 

 

 

Mariusz Baryła- administrator obiektów

tel. 61-846-62-59

tel. kom. 510-413-277

e-mailmariusz.baryla@up.poznan.pl

pokój 58.1B, parter Collegium Maximum

 

Waldemar Pytlik – administrator obiektów – Kollegium Rungego i Domu Absolwenta
tel.61-848-7575
tel. kom.786-864-459

e-mail: waldemar.pytlik@up.poznan.pl

Kolegium Rungiego ul. Wojska Polskiego 52

 

 

Dorota Stelmaszyk  – obsługa uroczystości uczelnianych
tel. 61-848-7078
tel. kom.505-030-414

e-mail: dorota.stelmaszyk@mail.up.poznan.pl
pokój 013, piwnica Collegium Maximum

 

 

Obsługa Zieleni 

mgr inż. Jacek Zieleziński – brygadzista brygady ogrodniczo – porządkowej
tel. 61-846-6848
tel. kom.502-032-984

e-mail: jacek.zielezinski@up.poznan.pl
Budynek gospodarczy administracji ul. Szydłowska 51

 

 

Ubezpieczenia majątkowe – Wszelkie zgłoszenia szkód majątkowych należy kierować na adres mailowy ubezpieczenia@up.poznan.pl

Zakres Działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Do zadań działu w szczególności należy:

 1. planowanie dostaw towarów i usług;
 2. wykonywanie zadań komórki wszczynającej w zakresie określonym w Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych w UPP;
 3. zakup towarów i usług z pominięciem stosowania przepisów ustawy Pzp, oraz prowadzenie ich rejestru i rozlicznie;
 4. ilościowe i wartościowe monitorowanie wykonywania umów w obszarze zakupów;
 5. administrowanie obiektami, z wyłączenie inwestycji, remontów;
 6. wynajem sal ogólnouczelnianych;
 7. organizowanie pracy służb obsługowych w obiektach;
 8. obsługa szatni w obiektach;
 9. zabezpieczanie utrzymania porządku i czystości w obiektach;
 10. organizowanie konserwacji i przeglądów sprzętu przeciwpożarowego;
 11. utrzymywanie i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego w obiektach;
 12. utrzymywanie i konserwacja barierek wjazdowych;
 13. utrzymywanie terenów zielonych;
 14. planowanie i rozliczanie wywozu odpadów komunalnych;
 15. rozliczanie dostaw gazów technicznych i spirytusu;
 16. organizowanie utylizacji materiałów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu;
 17. organizowanie obsługi i koordynowanie wykorzystania transportu uczelnianego;
 18. zamawianie i rozliczanie usług transportu zewnętrznego;
 19. planowanie zapotrzebowania i rozliczanie telefonii stacjonarnej i komórkowej;
 20. zabezpieczanie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz rozliczanie szkód;
 21. prowadzenie ilościowej i wartościowej ewidencji środków materialnych administracji centralnej;
 22. rozliczanie kosztów eksploatacji obiektów;
 23. współuczestniczenie w organizacji i obsłudze uroczystości i imprez okolicznościowych;
 24. wykonywanie obsługi Rektorskiej Komisji Likwidacyjnej ds. Wyposażenia Administracyjno-Gospodarczego.

 

WYDZIAŁY