Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dział Prawodawstwa Wewnętrznego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział Prawodawstwa Wewnętrznego

adres:
ul. Wojska Polskiego 28
piętro IV, pok. nr 417
tel. +48-61-846-6159,

e-mail: dop@up.poznan.pl

 

Pracownicy

 

Kierownik

dr inż. Krzysztof Chojnacki
tel. +48-61-848-7061
e-mail: krzysztof.chojnacki@up.poznan.pl

 

 

 

Starsi specjaliści:

 

mgr Renata Markiewicz
tel. +48-61-846-6159
e-mail: renata.markiewicz@up.poznan.pl

 

dr Łukasz Dąbkowski 
tel. +48-61-846-6459
e-mail: lukasz.dabkowski@up.poznan.pl

Zakres Działalności

Dział Prawodawstwa Wewnętrznego jest jednostką podlegającą Rektorowi, współpracującą ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i naukowo-dydaktycznymi Uczelni w zakresie swojej działalności.

Do zadań Działu należą:

  1. opracowywanie projektów zarządzeń Rektora, uchwał Senatu, regulaminów oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych w merytorycznej współpracy z właściwymi komórkami,
  2. sporządzanie pełnomocnictw,
  3. monitorowanie zmian i uregulowań prawnych oraz informowanie przełożonych o istotnych zmianach w przepisach prawnych,
  4. rejestrowanie oraz przechowywanie zarządzeń Rektora, uchwał Senatu, regulaminów oraz innych wewnętrznych przepisów prawnych,
  5. redagowanie i aktualizacja strony internetowej działu,
  6. przesyłanie pocztą elektroniczną zainteresowanym pracownikom lub komórkom organizacyjnym zarządzeń Rektora wymagających pilnej realizacji.

Linki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.men.gov.pl

Ministerstwo Finansów
www.mf.gov.pl

WYDZIAŁY